Bluffen ”Jämlikhet”

Inlägg på Facebook… HARO:

Hej, upplyftande att det finns människor i Sverige som genomskådat bluffen ”jämlikhet”. ”Jämlikhet”, så som det appliceras och tvingas på folk idag, är helt inkompatibelt med äktenskap, familjeliv och nära relationer. Det leder till ständig maktkamp, oerhört egoistiska kvinnor och män som inte tar hand om varandra och sina äldre och, slutligen, till världens ensammaste folk. Det är ju bara att titta hur Sverige ser ut. Man har här en extrem syn på familj och nära relationer som avviker helt från vad som betraktas som normalitet i resten av Europa.

En som har insett att kejsaren är naken… 

Annonser

Linda Bjuvgårds och Mats Sederholms bok Kollision-i en önskad tid av förändring

Hej

Jag har glädjen att presentera min och Mats Sederholms bok Kollision – i en önskad tid av förändring. Vi har skrivit en samhälls- och systemkritisk krönika över västvärlden. Kollision ifrågasätter evig tillväxt, massövervakning av ”vanliga människor”, medias allt större roll som opinionsbildare, arbete och konsumtion som livets mening, globaliseringen och centraliseringens negativa effekter på bland annat vår demokrati, institutionsuppväxt i statens regi (förskolor) och mycket mer.

Vi ser allvarligt på hur den svenska förskolan går på export till resten av västvärlden och har därför valt att angripa den från alla håll vilket har resulterat i ett omfattande kapitel med många källhänvisningar som stärker vår tes att en uppväxt på en institution aldrig är bra.

www.kollision.humancreations.se

Här nedanför kan du läsa en sammanfattning av bokens innehåll:

En våg av protester som ifrågasätter våra politiska och ekonomiska system sveper över västvärlden samtidigt som demokratin tappar förtroende. En ökande skara av aktivister och medborgare söker nya demokratiska former där politik inte längre handlar om höger eller vänster.

Vi befinner i en kollision mellan två världar. På ena sidan en enligt författarna uttjänt världskultur dominerad av lönearbete, konsumtion, övervakning, kapitalism, individualism och på andra sidan en ny våg av tankar och protesterande människor.

Författarna blandar politiska analyser med röster och tankar från demonstrerande människor på gator och torg. De beskriver vårt västerländska samhälle med systemkritiska ögon och berättar om en tänkbar framtid och en ny slags demokrati.

Kollision är både filosofisk och med hjälp av över 150 källhänvisningar fylld med kontroversiella fakta.

Läs mer och beställ boken här:

www.kollision.humancreations.se

Kollision går också att beställa från Bokus.
Tack för ordet        Linda Bjuvgård

Föräldraansvar. Finns det när barnen förstatligats?

Dagens Sydsvenskan, 12 Jan 2018. Två insändare om skoleländet. Båda tror att föräldrarna skulle ha något att säga till om, som innan förstatligandet av våra barn – så uppenbart i konflikt med flera mänskliga rättigheter, som skydden för familjens funktion, föräldrars rätt att välja fostran av sina barn, och att inte diskrimineras på grund av sin åsikt, t ex om vad som är god barnomsorg.

   Förskola. En skam är vad det är! ”

Inlägg från Förskoleupprorets FB-sida:

Vårdnadshavare berättar om ett #pressatläge

Det här gjorde oss så …… arga när vi läste! En mamma berättar här om sina våndor och vi… vet inte… vi blir förtvivlade.

Vårdnadshavare ska kunna skola in sina barn i trygg förvissning om att barnen har det bra och får en genomtänkt verksamhet. HUR? kan Kumla göra såhär?:

”Jag är mamma till ett barn på 19 månader och arbetar även inom förskolan, som socialpedagog. Med  erfarenhet av och vetskapen om att förskolan, tack vare outbildad personal, personalbrist, vikariebrist,  platsbrist, gruppstorlek, materialbrist, stressnivå, ljudnivå mm, är en påfrestande och ibland alldeles för tuff miljö för ett litet barn, har min partner och jag valt att ha vårt barn hemma fram tills nu. Planen var att skola in vårt barn nu i januari. Vi har stått i kö i vår kommun i 9 månader- en tidsperiod man kan tycka är tillräckligt lång för att kommunen ska kunna upptäcka i tid om det finns plats för vårt barn eller ej och organisera och informera därefter.  I december fick vi besked om placering, tre veckor innan önskat startdatum, vilket innebär att kommunen bröt mot sin skyldighet att meddela senast 4 veckor innan önskat startdatum. Den placering vi fick var på en nyöppnad avdelning på en förskola vi aldrig hade hört om. Först när vi åkte dit fick vi veta från förskolans personal att den ””nya avdelningen”” egentligen var en krislösning där 14 barn ska placeras i den befintliga förskolans personalrum. Det fanns inget material och endast en rekryterad personal. Inget skötrum, det enda som finns ska delas av 3 småbarnsavdelningar. Inget kapprum, barnen får dela med 5-åringarna och får en halv plats var. Ingen matplats, 5- åringarna får halvera sin lunchtid så att småbarnen ska hinna äta efter dem. Ingen visste var barnen skulle sova. Detta var i mitten på december, och här ska alltså 14 barn skolas in med start 8 januari. Kräver inte mycket reflektion för att förstå att här snackar vi inte pedagogisk verksamhet, här snackar vi förvaring under mycket otrygga förhållanden där man inte ens vet hur barnens grundläggande behov som sömn och mat ska täckas. På frågan om hur befintlig personal upplevde situationen fick vi till svar att ”” det är bara att gilla läget””. Fy fasen för ””världens bästa förskola””. En skam är vad det är! ”

Orsaken till skolkatastrofen i Sverige

SvD 30/12:  Inger Enkvist om den accelererande katastrofen i svensk skola. Grundorsaken kan sökas i ”stökigheten” som ju grundläggs i svensk dagisfostran, vilket påvisats av de kanadensiska forskarna Gordon Neufeld och Gabor Mate’. Se deras bok ”Våga ta plats i ditt barns liv”
http://www.epages.dk/svenskadagbladet/49484/article/673239/4/2/render/?token=473160244d2f5de1cf4b60c01a069fbf

Hjärntvättandet som inte får påtalas i Sverige

23 december 2017. Ivar Arpi i SvD. Om hjärntvättningen i vårt land och att den inte får uppmärksammas.

http://www.e-pages.dk/svenskadagbladet/49477/article/671154/2/1/render/?token=5d6ef9a44265ccda033b10950753ea7f

Föräldradagar- inte barndagar 

Dagens SvD påpekar, att barnets perspektiv är helt borta nu.  Och aldrig har det varit viktigt annat än i propagandan!

http://www.e-pages.dk/svenskadagbladet/49474/article/669845/2/1/render/?token=92efe12b00f708371e0b290cb07a5c03