Category Archives: Utbildning och skola

Förskolelärare-Barnen far illa: Ohälsa och skolproblem! 

I radions Ring P1 – program den 30 januari 2018, får vi höra Annika Öhlund i Avesta ta upp de svåra skolproblemen. Något som politikerna vill lösa med mera resurser, mera pengar till skolan. Annika säger bestämt, med 40 års erfarenhet av daghems- förskoleverksamhet, att skolproblemen grundlagts mycket tidigare. Barnen formas av gäller empati, hänsyn, respekt och ansvar i förskolan, något som numera brister allvarligt. Detta främst på grund av att mindre, fasta barngrupper ofta har ersatts med större sådana, med olika personal på förmiddagen och eftermiddagen, folk som kommer och går, man lär inte känna barnen, och barnen inte de vuxna och inte varandra. Springer bara runt. Ingen trygghet. Anknytningen försvåras. Får inte lära sig något.  Där är grunden till de allvarliga skolproblement, säger Annika ca 11 minuter in i programmet (se SR-play, Ring P1 30/1).

Senare i programmet (26 min) ringer Sandra Ek från Nyköping. Också med lång (10 år) erfarenhet från förskolan. Hänger på Annikas inlägg tidigare. Sandra tar upp de höga ohälsotalen i vårt land. Hon nämner de många barn som far illa i förskolan som hon sett. Hon och hennes man försöker därför klara sig utan att lämna barnen till andras vård och fostran. Det går om man drar in på onödiga kostnader, om man kan jobba växelvis eller på annat sätt överleva ekonomiskt. Vi är allvarligt indoktrinerade i att förskolan skulle vara så bra får våra barn, säger Sandra. Försök undvik den.

Lyssna, politiker! Förneka inte sambandet. Inse eländet med nerbrytningen av familjer och mindre, täta gruppen och de allvarliga konskvenser av detta, som nu ingen kan blunda för i vårt land.

Annonser

Miljöpartiets förfall 

http://www.e-pages.dk/svenskadagbladet/49412/article/644149/4/3/render/?token=f4058e627cfefdbadd86ff277ba631a7

Om hur Miljöpartiet så skamligt gått från en käck frihetsrörelse till socialistisk likhetsförtryckning i dsgens SvD. 

SvD om fru Ribbing och dagens (o)uppfostran

Dagens (9/7) SvD innehåller en ledartext om fru Ribbing och svenska folkets stora behov av att få veta om hyfs och etikett – bristen är tydligen, tydligt, oehörd, så SvD vill ställa upp med uppfostringsråd:

Så trendkänsliga och så måna om att göra rätt är vi, att vi inte drar oss för att fråga om minsta detalj. Eller så finns det en grav andel av svenska folket, som faktiskt inte har en aning om uppförande.

Så då kör vi. Här kommer spalten ni inte behöver skriva till, rådgivningen kommer ändå …

och SvD har särskilt uppmärksammat, precis som vi, vilket ju inte är svårt, att de dagis(oupp)fostrade barnen och ungdomarna inte fått veta hyfs och god stil:

Börjar det bli mycket regler nu? Inte? Då kör vi Harper’s Bazaars etikettsregler för barn, de funkar för alla:

Ät med stängd mun. Avbryt aldrig en vuxen när denne pratar med någon annan. Peka inte med fingret, alltid handen. Kommentera aldrig någon annans utseende, om det inte är en komplimang. Håll besticken rätt (fråga fru Ribbing om hur). Skriv alltid tack-brev efter en tillställning. Inga armbågar på bordet. Säg alltid tack. Knacka alltid innan du öppnar en dörr. Titta alltid en person i ögonen när hen talar med dig.

Såå skönt att veta reglerna, eller hur?

Human Rights violators frequent in Sweden

In totalitarian Sweden, home-schoolers, who have not already fled the country (some 40 families), are penalised.  This time, the case of the Sandberg family in the Mörbylånga municipality on the Baltic island of Öland is high-lighted here .

Although the recently modified Swedish school-law referred to is now clearly violating some important Human Rights as per the European Convention on Human Rights from 1950, some leading politicians and officials are jumping  high at chasing the concerned families out of their country and/or inflicting impossible penalties on them.  In this case the  Human Rights offending high-ranking officials mentioned are David Idermark and  Jonas Nordström.  In the case of the Himmelstrand family, the leading conservative in Uppsala (M) Cecilia Forss was the eager Human Rights violator, chasing the family out of the country and also inflicting them a penalty of 100 000 SEK. Cecilia Forss has earned eternal reputation for her statement in the case ”the family should be happy that they are allowed to leave the country”.

Had the Nazis come to power in Sweden, they would easily have found a large number of officials and politicians eager to be the willing tools of their horrendous crimes against Humanity as the cases show. See more at http://www.rohus.org.

Skolpolitikernas brott mot Mänskliga Rättigheter

UR – Utbildningsradion – har ett aktuellt radioprogram om frågan att tillåta skolor med religiös profil i vårt land (redaktör Moa Larsson).

Förre utbildningsministern Jan Björklund nämner i detta program Europakonventionen (andra artikeln i första tilläggsprotokollet), som säger, att staten i det fall att man anordnar undervisning, skall respektera föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse.   Detta kan man uppfylla, säger Björklund genom att möjligen tillåta religiösa profiler på privata skolor. Men sedan behöver inte staten bidra med skolpeng, vilket i praktiken innebär, att sådana skolor är omöjliga i vårt land.  Därmed skulle man uppnå socialisternas mål om likformig indoktrinering av våra barn, men inte behöva fällas av Europakommission och Europadomstol för brott mot en Mänsklig Rättighet.

Men – i en annan artikel (artikel 14)  i Europakonventionen förbjuds diskriminering, t ex på grund av religiös och filosofisk övertygelse.   Och diskriminering är det mycket klart frågan om, med det system av mycket höga skatter och mycket stora subventioner – till vissa, anpassliga – som vi lider under.  Mera utförligt:   politikerna tar ifrån en normal inkomsttagare 69% av inkomsten (enl. Swedbank,  32% i kom.skatt+32% arb.giv avg+moms+punkt+energiskatter etc), alltså största delen av medborgarens resurser. Med dessa omhändertagna medel, skatter, betalas för förskola och skola.  Fast – inte till vissa. Inte till dem, som man  – socialisterna – anser har fel religiös eller filosofisk övertygelse.  En en uppenbar diskriminering på grund av åsikt !

Det är angeläget, att reportrar och programledare i vår Public Service, som sköter ett så oerhört viktigt radioprogram som det nämnda, är väl insatta i alla aspekter av de Mänskliga Rättigheterna enligt Europakonventionen – som ju är antagen som svensk lag och står över denna med egen rättsprocess.  TRÅKIGT ÄR DET, att i programmet höra Moa Larsson intervjua socialisten Björklund men inte kunna påtala de uppenbara förbrytelser mot några viktiga Mänskliga Rättigheter som han och andra totalitära socialister gör sig skyldiga till. Läs t ex mera på http://www.rohus.org om familjer som drivits i landsflykt på grund av den nya skollagen.

Skamlös lögn, att Pisa-bättring skulle vara förskolepedagogers förtjänst

Pisa-undersökningen i år visade att den katastrofala trenden utför verkade ha brutits. Några av dem, som försökt ta åt sig äran var Förskoleivrarna: ”Det är det idoga arbetet av landets förskolepedagoger, som har brutit trenden” påstod man!

Och detta helt skamlöst, helt grundlöst.  Ty alla de länder, som sedan länge visat på långt bättre skolresultat än Sverige, har inte tillnärmelsevis så många förskolepedagoger som vårt land. Och framför allt, de har inte det totalitära ekonomisk-politiska tvånget att lämna barnens vård och fostran -ouppfostran – till institutioner, förskolor, dagis ….

 

Föräldrapakt om barnuppfostran

Okunniga Föräldrar enligt SSvD´s red. Maria Jelmini, skriver 24/9 om våra ouppfostrade barn. De är otacksamma, ohjälpsamma, ansvarslösa mm mm ….  Slutklämmen är, att vi bör:

starta en föräldrapakt, sa en bekant pappa nyligen när han en dag fick nog av tider som inte hölls, det eviga gnället över varje litet bidrag till hushållsarbetet.

Jo, det är dags nu. För barn som varken känner tacksamhet eller ser sitt eget ansvar – eller plikt – att bidra, vad får de för bild av sig själva och sin omgivning?

Så vi hjälps åt. Om jag uppfostrar era barn, så uppfostrar ni mina.

Bra – men Maria missar något väsentligt i sin text. Det nämligen så, att vi redan sedan länge har en kollektiv fostran av våra barn. En fostran, vi tvingas till med hårda politiskt-ekonomiska styrmedel.  Fast i denna ”vi hjälps åt”-fostran av våra barn som vi har i dag, har vi fått våra politiker och deras tjänstemän som mellanhänder.

Och vi har fått normer och värderingar vi själva inte känner till, inte oreserverat omfattar, som inte är våra…  Och Maria missar så klart också i sin text, att det är just detta som är vitsen (den politiska, den marxistiska….)  med den påtvingade barnuppfostran som inte är vår, och gör anknytning, relationer, samvaro och själva livet med barnen så väldigt mycket sämre – samhällsekonomiskt och mänskligt.

Kan man hoppas, att någon etablerad redaktör, journalist, skribent någonsin vågar vara politiskt inkorrekt och nämna sambandet mellan usel skola och barnomsorg med den totalitära familjepolitiken i vårt land?

Bilden? – från s-programmet Familjen i framtiden, där vi får veta, att föräldrar är odugliga, rent av farliga, som vårdare-fostrare av sina barn.

Krister Pettersson