Category Archives: Uncategorized

Skamlös propagandist-Agnes Wold

Att Agnes Wold är en riktigt otäck propagandist som försöker ge sken av vetenskaplighet, känner vi till sen tidigare.

Hon bekräftar sin skamliga  ohederlighet  i en ny propagandabok, som i dagens SvD utmärkt avslöjas av Ivar Arpi: ”… att låtsas att det finns vetenskaplig grund för ens egna ideologiska övertygelser är rent kvacksalveri.” 

http://www.e-pages.dk/svenskadagbladet/49379/article/630838/4/1/render/?token=e8b970ed27f06959a777594eb26833e0

Annonser

Dads on leave photos give false ideas of Swedish family policies

https://womensagenda.com.au/latest/eds-blog/swedish-dads-the-photos-that-capture-the-magic-of-swedens-family-friendly-policies/

Many very shallow articles on the ”extremely generous” Swedish family policies in Australia after a photo exposition there on Swedish dads on parental leave. A deeper study of the Swedish system would have revealed the horrible political-economical pressure on parents to leave their kids to a collective upbringing. Such a deep study was made by British researcher Patricia Morgan in her book Family policies, family changes. Sweden, Italy and Britain compared. (CIVITAS). After her study she compares Swedish family policies with the Sovjet Union.  Foreigners, be aware! 

LVU katotrofens offer

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sormland/ivo-utreder-fallet-med-flicka-som-flyttades-33-ganger

FAMILJEKAMPANJEN har under nu ett 40-tal år kraftigt kritiserat familjenerbrytningen och tvångspolitiken när det gäller stt bryta föräldrars vård och fostran sv sina barn. En viktig komponent i denna totalitära politik är att föräldrar och föräldraskap inte erkänns ha något värde. Föräldrar kan ersättas med andra vuxna, med skötare och pedagoger. Eller av betalda vårdnadshavare med stöd av LVU, lagen om vård av unga. Om föräldrarna bråkar om att deras barn tas ifrån dem, har de liten chans i tättsväsendet, där kommuners socialförvaltningar uppträder som både målsägare, vittnen och experter.  Här i artikeln ett ytterligare tragiskt fall av många. 

Familjepolitikens förfärande ohälsa

.. ”En av de allra viktigaste faktorerna som främjar psykisk hälsa är goda relationer inom familjen. Närvarande, tillitsfulla och empatiska föräldrar bidrar till barnets hälsa och välmående” skriver, Cajsa Tengblad, hälsopedgog, författare och fyrabarnsmamma, i Aftonbladet här

Goda relationer föräldrar-barn är just vad den socialistiska familjepolitiken vill bryta ner och ersätta med beroende och relationer till stat och fack. Statsindividualism kallas detta. Banden mellan barn och föräldrar skall brytas… Om någon trodde att denna familjenerbrytning  inte skulle ha negativa effekter, visar utvecklingen av psykproblem bland unga och främst kvinnor, på motsatsen. 

Power to parents!  – namninsamling i protest

Power to parents! är slagordet för det nya Barnomsorgsupproret.

Det samlas in proteströster på Internet mot tvånget i svensk familjepolitik här

När vi fick syn på länken till denna röstinsamling på FB kopierade vi och klistrade in uppmaningen till proteströstning här.  Susanne Nyman Furugård har påtalat, att så får man inte göra, eftersom uppmaningen var ett blogginlägg – något som vi beklagligtvis inte insåg.

Den nu aktuella uppmaningen att visa upp sin protest påminner oss så klart, om 1970-talets väldiga protestnamnsinsamling – Familjekampanjen –  organiserad av Brita Nordström, som lämnades in till politikerna med ca 63 000 namn.  Dock fortsatte listorna med protestnamn att strömma in efter inlämnandet och närmade sig 100 000.  Och detta var alltså på den tiden, då insamlingar fick ordnas genom postutskick, papperslistor, insamlingar, återsändningar, inlämnande och massor av frivilligt, ideellt arbete.

Olof Palme skrev senare om ”den s k Hemmafrukampanjen, men att nu var hemmafrun död”.

Men, av den nu aktuella insamlingen och många andra initiativ, inlägg, argument, erfarenheter, hjärnforskning, ohälsa, relationsproblem, skoluselhet och flera proteströrelser som Haro, Hemmaföräldrar, Barnens Rätt till Föräldrarnas Tid, Hållbarfamiljepolitik.nu, NKMR, MRR … etc etc att döma, är hemmafrun ingalunda död.  Tvärtom är vi många, som värnar om rätten att under barnens känsliga år få ägna sig åt dem och deras fostran. Och att inte, av dagens skamliga politiskt-ekonomiskt tvång, tvingas att byta vård och fostran av de egna barnen, mot ett betalt arbete, till exempel med att vårda och fostra andras barn.

Skriv på protestnamnsinsamlingen – och skänk gärna en tacksam tanke åt alla de tidigare kämparna för människors – föräldrars – frihet och mänskliga rättigheter i vårt land. Brita Nordström och vår Familjekampanj – som ju som synes fortfarande pågår i ett antal förgreningar i en protest mot tvång och förtryck i vårt land, som svårligen kan stoppas med hjälp av Palmeska trollformler.

Läs t ex om denna väldiga namninsanling och den fega reaktionen från de styrande socialisterna här ”Familjekampanjen fortsätter”  eller  Brita Nordströms artikel ”Skall familjen krossas?” här

Boken ”Familjekampanjen fortsätter” kan tas ner som pdf från http://www.barnensratt.se  förnämliga arkiv här.

Krister Pettersson

Samhällsingenjör Stanford -värsta sorten!

Maria Stanford, professor i ekonomisk historia i Lund, visar i dagens Sydsvenskan upp sig som värsta sortens (s)amhällsingenjör. Den sort som inte har den minsta respekt för människors olikhet och frihet, mänskliga rättigheter, subsidiaritetsprincip eller marknadsekonomi.  Och med en föregivet trovärdig ställning på den akademiska parnassen…  En person som våra frihetsinskränkande socialistiska politiker älskar att luta sig emot.  

Och det är sådana, synnerligen antiliberala skribenter, som den föregivet liberala tidningen Sydsvenskan med den politiska chefredaktören Heidi Avellan har all plats för, i motsats till fallet när det gäller oss liberala, frihetliga, skribenter, som försöker stå upp mot hård politisk-ekonomisk styrning och värna om marknadsekonomi och mänsklig frihet.

Sydsvenskans hyckleri


Igen, i dag 15 juni, fler av dessa hycklande värderingar och försäkringar om vikten av frihet, tolerans etc. när tidningens hållning inför vissa val är allt  annat än detta. Hemarbetande är inte vatten värda. Cupcakebakande parasiter.. Deras val får inte ett uns av respekt från den hycklande tidningen. Sluta hyckla, Sydsvenskan.  Skriv rent ut, att mänskliga rättigheter inte skall gälla för sådana.