Category Archives: Uncategorized

Swedish non-respect for some Human Rights

Today’s SvD: About Swedish politicians’ non-respect for certain human rights. Dagens SvD: Om svenska politikers obefintliga respekt för vissa Mänskliga Rättigheter.

http://www.e-pages.dk/svenskadagbladet/49671/article/746864/4/1/render/?token=dd2e5371b1907c4bc10316a1bc82f9ab

Annonser

Psykisk ohälsa. En viktig orsak.

http://www.e-pages.dk/svenskadagbladet/49657/article/741186/6/4/render/?token=1f68ef85f5134ed53f3cc07bcffb2b2f

Tack Inger Enkvist för ännu en bra och viktig artikel i dagens SvD. Den kunde fått än mer uppbackning om också Kanadaforskarna Gabor Mate’ och Gordon Neufeld med bl a boken Våga ta plats i ditt barns liv, hade nämnts.

Om socialdemokratins familjepolitiska förfall.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10214438377147506&id=1661274371

Folkhemstalet mm mm i socialdemokratin byggde på familjen, kärnfamiljen, fram till och med Tage Erlander. Här om det totalitära förfallet i ”rörelsen”.

Politisk ovilja mot föräldraskap

Om föräldraskap och de politiskt motverkande jämställarna…. https://kvartal.se/essaer/frldraskapet-r-ingen-flla

Öppet brev till Ebba Busch Thor i KD

Bästa Ebba

Positivt överraskad av en artikel i dagens (2/6) Sydsvenskan där du uttalar dig för höjda maxavgifter, är det ändå tråkigt att se, att också KD har kraftigt släppt på sin kritik av den tvingande familjepolitiken i vårt land.

Jag bilägger här en replik mot dagens onyanserade artikel i SvD, som lyfter fram denna tvingande familjepolitik mot bakgrund av marknadsekonomiskt höga kostnader för barnomsorg i London.

Det är valår. Vi väljare vill höra om politikers syn på och vision för framtiden.

Men vi vill också höra, att politiker tar lärdom av det förgångna och har kurage att säga att vi hade fel, vi skall rätta till ….

Så, har t ex den svenska enhetsskolan – den sammanhållna skolan – gett de önskade mervärden som skulle kunna motivera dess så väldigt mycket sämre effektivitet – utfallet vad gäller kunskaper och miljö i skolan, för att inte tala om goda värderingar, hållning, stil, empati …??

Eller kan den tvingande familjepolitiken – med sin hårda politisk-ekonomiska styrning av oss medborgare och föräldrar och klara konflikt med flera artiklar i Europakonventionens Mänskliga Rättigheter – försvaras genom t ex bättre nationalekonomi än i nationer utan sådan hård styrning? Eller kan familjepolitiken med sin tidiga separation av barn-föräldrar förmodas ha en negativ inverkan på barns och främst kvinnors psykiska hälsa? Och kan familjepolitiken kopplas till sämre skolmiljö och och skolarbete genom bristande anknytning ersatt av kompisaknkytning så, som de kanadensiska forskarna Gabor Maté och Gordon Neufeld påvisar?

Ja – det finns många frågor runt en i flera avseenden negativ utveckling i vårt land, som i hög grad motiverar frågan: “Vad lär ni politiker av historia och erfarenheter” och “hur villiga är ni att släppa på prestige och ideologi för en sundare utveckling i vårt land?”

Kan vi få höra dig, Ebba, tala om just sådant?

Med vänlig hälsning
Krister Pettersson

Ensidig artikel i dagens SvD

Dagens (2/6) artikel i SvD av Charlotta Buxton har titeln “Skyhöga dagisavgifter gör mammor till hemmafruar”, kritiserar marknadsekonomin och tycks mena, att staten skall ansvara för barnens
vård och fostran. Detta med exempel från London, där det lönar sig dåligt, att byta arbetet med de egna barnens vård och fostran mot ett annat arbete. T ex att vårda och fostra andras barn.

Det är förvånande, men inte särskilt ovanligt, att liberala och annars marknads- och frihetsvänliga SvD ger stor plats åt sådana marknadskritiska artiklar med propaganda för socialistiska projekt, som detta med statens vård av våra barn. Och utan nyansering och motargument eller exempel på ett annat system, “som gör mammor till bortafruar” som det svenska.

Vilket system är då bättre? Vilket system är mest liberalt, mest frihets- och marknadsvänligt, mest förenligt med SvDs etikett eller med de Mänskliga Rättigheternas skydd mot överhetens övergrepp? Och bör inte läsare av SvD någon gång få veta, att vård av 2 till 3 barn på svensk förskola drar lika mycket kostnader, som skapas i ett heltids yrkesarbete (enl. SOU79:89, Petra Lantz) och i dyra London ännu mer – så att kostnaden för vård av 1-2 barn på daghem där kan motsvara ett heltidsarbete, en hel lön?

I en marknadsekonomi betalar man vad saker och tjänster kostar. I en marknadsekonomi, kan man fritt välja om man vill köpa en sak, eller en tjänst, eller göra den själv. Om man då väljer att göra något själv, kan man då sägas vara tvingad, eller “gjord” till något, till exempel hemarbetande mamma – eller hemmafru, som SvD och artikelförfattaren föraktfullt klassar ner?

Nej – naturligtvis inte. Man har ju gjort ett fritt val. Antingen köper man en tjänst och betalar för den. Eller gör den själv, och sparar pengar och kanske skapar värden, som inte kan uttryckas i pengar. Som i fallet med svenska hemarbetande föräldrar. De sparar ju in den lilla förskoleavgiften.

Fast de straffas ekonomiskt på så många andra områden för sitt val. För sin åsikt om vad som är god barnomsorg, diskrimineras en sådan förälder rent hejdlöst i Sverige. Detta genom att deras arbete görs värdelöst, den lilla besparingen av förskoleavgiften äts ju upp flera gånger om av förvägrade bidrag, för VAB, för bostad, ingen pension etc. Se – just det borde vara ett viktigt tema i artiklar i det icke-socialistiska Svenska Dagbladet. Se äntligen till, att det i tidningen också skrivs om, att man i London kan välja mellan att vårda egna barn eller andras utan att hejdlöst straffas för att man föredrar att vårda sina egna. Men att detta ingalunda är fallet i Sverige. Här har vi ett totalitärt system som “gör mammor till bortafruar”, oavsett om de vill det eller ej. Detta bör uppmärksammas, och påtalas. I synnerhet ett valår som detta och av en oppositionstidning som SvD.

http://www.e-pages.dk/svenskadagbladet/49638/article/733548/10/1/render/?token=b745aa53ae4ab0be150a43b80d40b7c6

Våga tala om den lilla skillnaden…

Ängsligt att våga tala, och än mer att forska, om skillnaderna mellan kvinnor och män i vårt urspårade samhälle…. http://www.news55.se/kronikor/angsligheten-i-debatten-gor-mig-riktigt-angslig/