Category Archives: självmord

Självmord o psyksjuka. Var det bättre förr-innan ”familjepolitiken”?

Tidningarna har artiklar och tabeller och media talar om det höga antalet självmord – 30 i veckan – i vårt land. De höga kostnaderna för sjukskrivningar.  De många psyksjuka och alltför stressade människorna…

I dag, 25 april 2017, ringer en dam till Ring P1 – radioprogrammet, där folk får tycka till. Hon säger, att dagens norm med att båda (makarna, partnerna, samborna …) jobbar åtta timmar, hämtar barn och kommer hem till ett oordnat hem och väntande hemarbete blir för mycket för många. Man orkar inte med …. säger hon.

”Tycker du att det var bättre förr”, frågar den politiskt korrekte programledaren. Och den inringande damen, som väl lärt sig vad man får och inte får säga i Sverige, säger:  ”Nej” och fortsätter ”men det finns en gräns för vad människor orkar med”.

Vi, som kan överblicka en utveckling i vårt land sedan 1950-talet, kan dock konstatera och vittna om, att då – på 50-talet, kunde en arbetare försörja en familj på åtta timmars arbete. Många arbetare var glada, och stolta, över att väl kunna klara detta, utan att makan måste bidra med bortaarbete. Utan att makarna måste lämna och hämta barn, se barnen bli stressade (överstimulerade), högljudda, olydiga, aktivitetsberoende, stökiga i skolan… och känna hur familjebanden försvagas.

Då, innan den tvingande familjepolitiken föstes på oss – på ett kuppartat sätt enligt brittiska forskaren Patricia Morgan – var det inte tal om stress, ”gå in i väggen”, alla psyksjuka … Näminsann.  Men man får ju inte säga att det var bättre förr. Inte ens i Ring P1.

Annonser

PSYKISK OHÄLSA – Larm om ännu mer psykisk ohälsa bland unga

”Larm om bristande stöd till elevhälsan” är jätterubriken i dagens SvD (här)

PSYKISK OHÄLSA Trots larm om ökad psykisk ohälsa bland unga räcker inte resurserna för att möta behoven. Det anser både experter och intresseföreningar som SvD talat med. – Jag tror inte att man från politiskt håll har insett hur allvarlig situationen är, säger Britta Alin Åkerman, professor vid Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa.

Artikeln talar sedan om det stora – och kraftig ökande – behovet av flera skolkuratorer, skolsköterskor…. Antalet sådana har ökat, men inte på långt när i takt med den ökade psykiska ohälsan, självmorden …

Britta Alin Åkerman har arbetat med ungas psykiska hälsa sedan mitten av 1960-talet, skrivs i artikeln.   Då har Åkerman upplevt, hur ungas psykhälsa tedde sig på 60-talet, innan den tvingande ”familjepolitiken” med sin familjenerbrytning infördes.

Men sådana jämförelser – typ före och efter – gör inte Åkerman.  Och hon gör inte något försök att nämna  någon orsak till den alltmer ökade psykiska ohälsan.  Och allra minst antyder hon, att det kan vara familjepolitiken med anknytnings- och familjenerbrytning som  kan vara en delförklaring till den förfärande utvecklingen. Ja – en mycket trolig förklaring till densamma, att döma av vad utländska forskare som t ex Neufeld och Maté pekar på  Men Åkerman är inte en utländsk forskare – och hon är inte obunden. Nej, hon är professor vid Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa. Professor vid politikernas egna forskningscentrum, där man så klart omöjligen kan forska fram något negativt om ”politikernas politik” om man vill fortsätta att ha jobb och lön och fin titel, vill säga.