Category Archives: Politiskt hyckleri

Hycklarnas drottning i Sydsvenskan

Som många gånger förr skriver Heidi Avellan, pol chefred i Sydsvenskan om vikten av tolerans, rätt att fritt välja ditt liv, mänskliga rättigheter etc – själva Grundbulten i ett fritt samhälle.

Alla måste också respektera demokrati, jämlikhet och jämställdhet, åsiktsfrihet och varje individs rätt att välja sitt liv samt religionsfriheten – också frihet från religion.

Det här är grundbulten.”

Men lika många gånger har Avellan spytt sitt förakt över dem som väljer fel. De som gillar KD. De som bakar Cup Cakes, de som tycker att man skall själv få vårda och fostra sina egna barn…

Hycklarnas drottning excellerar igen. I Sydsvenskan. I dag 10 mars 2018.

Annonser

Miljöpartiets förfall 

http://www.e-pages.dk/svenskadagbladet/49412/article/644149/4/3/render/?token=f4058e627cfefdbadd86ff277ba631a7

Om hur Miljöpartiet så skamligt gått från en käck frihetsrörelse till socialistisk likhetsförtryckning i dsgens SvD. 

Leading politicians have no children of their own.

An interesting observation!

One noteworthy reality about Europe’s current political leadership is summarised here by Phil Lawler:

•  Macron, the newly elected French president, has no children.
•  German chancellor Angela  Merkel has no children.
•  British prime minister Theresa May has no children.
•  Italian prime minister Paolo Gentiloni has no children.
•  Holland’s Mark Rutte,
•  Sweden’s Stefan Löfven,
•  Luxembourg’s Xavier Bettel,
•  Scotland’s Nicola Sturgeon—all have no children.
•  Jean-Claude Juncker, president of the European Commission, has no children.

So a grossly disproportionate number of the people making decisions about Europe’s future have no direct personal stake in that future.

QED (quod erat demonstrandum)

Bengt Westerberg hycklar i dagens SvD

Förre Fp-ledaren Bengt Westerberg skriver i SvD i dag om vikten av rättvisa bidrag och respekt för Mänskliga Rättigheter enligt Europakonventionen, som ju är svensk lag.

Det svenska systemet för stöd till barnomsorg strider mot principerna om åsikts­frihet och likabehandling. Det utesluter till exempel barnomsorg i hemmet, skriver Bengt Westerberg.

Nä – så skriver så klart inte Westerberg.

Det han skriver om gäller så klart inte svensk familjepolitik eller svenska familjer, som ju ingalunda av Westerberg eller Folkpartiet  behövde skyddas av Europakonventionen mot statens totalitära styrning. Nädå – det som nu skall skyddas enligt Westerberg är rätten till lika bidrag och subventioner – alltså inte för familjer eller barns omsorg – utan för religiösa samfund – och då särskilt det ogudaktiga samfundet Humanisterna;

Det svenska systemet för stöd till tros­samfund strider mot principerna om religions­frihet och likabehandling. Det utesluter till exempel Förbundet Humanisterna, skriver Bengt Westerberg.

Och så skriver han, därför att han och hans parti är de överlägset mest hycklande och principlösa man kan tänka sig och har så varit ända sedan man kallade sig liberaler samtidigt som man stöttade socialisterna i något som är det mest antiliberala man kan tänka sig – svensk så kallad familjepolitik.

SKÄMS Westerberg !

Violation of Human Rights in Sweden to be consealed by a new ambassador

A new Ambassador will be appointed in Sweden (here).  The Ambassador will work with Human Rights and particularly with trafficing – forcing often young persons to unwanted  places and occupation.  ”The appointment will reinforce the work with and the status of Sweden as a fighter for Human Rights”, the government says.

”Regeringen vill att Sverige ska vara en stark röst i världen för jämställdhet och mänskliga rättigheter” – The government (social democratic + environmentalists) wants Sweden to be a stron voice in the World for Equality and Human Rights, the government representatives say.

”Ambassadören ska förstärka Sveriges internationella profil som en framstående försvarare av de mänskliga rättigheterna”- The Ambassador will reinforce the international profile of Sweden as a prominent defender of the Human Rights, the government says.

AND THIS IN A COUNTRY, SWEDEN, WHERE MANY HUMAN RIGHTS AS PER THE EUROPEAN CONVENTION FROM 1950 ARE SEVERELY VIOLATED!  This violation of Human Rights in Sweden concerns all the rights protecting the family as a basic social unit and its rights to bring up the new generation accoording to own preferences.  The Swedish family policy is one of huge economical sanctions if you do not give up the care and fostersing of your own children to the public pre-schools. Home-schooling has been criminalized and there are now a substantial number of Swedish families living in political exile in USA, Finland and other countries, where Human Rights in this important sector are still respected.  HYPOCRACY SWEDISH STYLE !