Category Archives: Politiker

Leading politicians have no children of their own.

An interesting observation!

One noteworthy reality about Europe’s current political leadership is summarised here by Phil Lawler:

•  Macron, the newly elected French president, has no children.
•  German chancellor Angela  Merkel has no children.
•  British prime minister Theresa May has no children.
•  Italian prime minister Paolo Gentiloni has no children.
•  Holland’s Mark Rutte,
•  Sweden’s Stefan Löfven,
•  Luxembourg’s Xavier Bettel,
•  Scotland’s Nicola Sturgeon—all have no children.
•  Jean-Claude Juncker, president of the European Commission, has no children.

So a grossly disproportionate number of the people making decisions about Europe’s future have no direct personal stake in that future.

QED (quod erat demonstrandum)

Annonser

LIBERALERNA – STORHYCKLARNA !

Överläggningar om Sveriges energipolitik pågår.  Björklund i Liberalerna, vill inte kompromissa.  Han är benhård på de viktiga liberala värdena, principerna. Subventioner är förkastliga. Icke gynnade alternativ slås ut. Det vill man inte vara med om! (artikel här).

Vad bra !  Tänk så liberalt ! Tänk så principfast ! Liberalerna står upp för sitt partinamn !

MEN – så låter det minsann inte i andra frågor !  När det gäller landets totalitära, tvingande ”familjepolitik”, ”dagis åt alla”-politik, är det just Björklunds parti, som helhjärtat stött socialisterna i deras synnerligen antiliberala politik av hårt tvång genom hård ungkarlsbeskattning och, ja just det – subventioner – hejdlösa sådana till dagis, förskola och familjer, som lämnar sina barn till  kollektivistisk fostran.

HUR VAR DET DÅ MED PRINCIPERNA, BJÖRKLUND? Varför är principer viktiga bara i relativt oviktiga sammanhang som energipolitik. Varför är liberala principer inget att ha när det gäller livsviktiga värden för barn och föräldrar i vårt land??

Så länge inte Björklund och hans parti kan förklara sig och sitt partis anmärkningsvärda principkonstigheter, är ”Liberalerna” inget annat än STORHYCKLARNAS PARTI!  Skäms!

Missförhållanden döljs i lögner och förbud – SKAM !

I DAGENS SVD skrivs på nyhetsplats, om hur förhållandet anställda / barn på förskolor friseras, för att ge än bättre bild av förhållandena än som är verklighetens. Texten börjar:

Förskolor anklagas för att bluffa med personalsiffror

Stockholms stad anklagas för att frisera siffrorna över barngruppernas storlek och andelen utbildade förskollärare. Personalsituationen kan därför vara ännu värre än statistiken visar, enligt källor till SvD. Med Skolverkets nya sätt att räkna är andelen förskollärare hela tio procentenheter lägre än staden själv uppger.

Nu är detta skamliga döljande av sanningen för föräldrar och allmänhet inget ovanligt !  På Facebook-gruppen Förskoleupproret finns många inlägg som handlar om oacceptabla förhållanden på allmänna förskolor runt landet.  Några få sådana inlägg är t ex.

  • ……
  • Föräldrar har RÄTT att veta hur deras barn har det…
    Jag är glad att jag tillbringade så mycket tid åt att ta reda på… Hade jag fått veta verkligheten i efterhand hade jag minst sagt blivit arg och besviken. Vet man verkligheten kan man ta ställning och göra något…
  •  Jag håller med dig! Är själv förälder men så är verkligheten och det är det man menar när man pratat om tystnadskultur och munkavel på anställda! Det är därför pedagoger står i hallen och ler och säger ”allt har varit bra” med håret på sne och känner sig trasiga inombords av stress. Och det är också en av många anledningar till att så många sjukskrivs!
  •   Det du skriver är så otroligt sorgligt och tragiskt. Den situationen är helt ohållbar för alla parter…
  • Jag anser inte att ni oroar föräldrar ”i onödan”. Det är ju ett verkligt problem som bör tas på allvar. För allas skull. Att blunda för det och inte prata om det gör ju inte att problemet försvinner… Den metoden är det bara strutsar som tror på…
——–
Observera:  Personerna bakom inläggen ovan på FB-gruppen ”Förskoleupproret” vill/vågar inte ha sina namn återgivna här som på FB-gruppen, som man menar är en ”sluten” grupp, vilket är att notera!. Man menar, att inläggen ingår i en större helhet och inte bör spridas utanför gruppen ”Förskoleupproret”.  Nu består denna grupp vad jag förstår mest av offentligt förskoleanställda, som, när de ser och själva upplever allvarliga missförhållanden, rimligen har en plikt att offentliggöra sådant.
——–
ÄN VÄRRE ÄR, att förskolepersonalen av sina chefer förbjuds att förmedla mindre trevliga saker till barnens föräldrar – dessa får inte oroas, enligt cheferna:
  •  …..
  • Det är en jättebra sak som jag tror enbart skulle ge positiva gensvar på väg mot en bättre förskola. Dock blir vi ju ”tystade”, tillrättavisade och kallade oprofessionella då. Jag har gjort liknande, talat om för föräldrarna, förälder ringer chef och jag blir kallad till chef för en tillrättaviselse. Vi får inte oroa föräldrar i onödan och sådana saker ”behöver inte föräldrarna veta”! Ungefär så!
  • ……
———
SKÄMS ÖGONEN UR ER, ni många politiker i alla partier, som låter detta katastrofala experiment med hela befolkningen, dessa oerhörda övergrepp mot svenska familjer, föräldrar och barn fortgå decennium efter decennium. Ni kan inte vara omedvetna om konflikten med flera artiklar i t ex Europakonventionens listning av de Mänskliga Rättigheterna !  Ni kan inte vara omedvetna, om konsekvenserna för mångas, barns och vuxnas, psykiska och fysiska hälsa.  Ni kan inte vara omedvetna, om hur familjenerbrytningen, bristen på anknytning barn-vuxna, påverkar skola, inlärning, social kompetens,  goda värderingar ….   Och därmed ungdomars anställningsbarhet, relationer till vuxna och närstående.  NI HAR SKAPAT ETT OLYCKLIGARE SAMHÄLLE ! Och era försök att dölja det elände ni skapat genom Storebrors Nyspråksord som JÄMSTÄLLDHET, GENUS, KVINNOFÄLLA, BARNENS BÄSTA ….  är dimridåer och lögner, som ställer er svenska politiker i klass med de värsta totalitära propagandister makthavare världen lidit under förra seklet !
ENGLISH
Swedish daily Svenska Dagbladet reports to-day how statistics and figures related to the children / employee key ratios are manipulated in order to improve the image of the quality of poor public childcare in Stockholm, Sweden.  Poor conditions in Swedish creches and public daycare are also revealed in for ex the Facebookgroup FÖRSKOLEUPPRORET, a group of Public Daycare employees discussing the poor work and environmental conditions in Swedish daycare preschools and how employees are forbidden by their bosses to reveal such poor conditions and negative events for parents, in order not to worry them (the persons behind the quoted dialogues are not willing to have their names openly mentioned outside the mentioned ”clsoed” FB-group).   The situation with a totalitarian full scale horrible experiment (see prof. Allan Carlsson) in family function break-down in Sweden can be compared with totalitarian regimes during the last century (ref. to British researcher Patricia Morgan and compare for ex the Swedish school law now forbidding home-schooling, as is the corresponding German one from 1938. Swedish home-schoolers go into exile (see http://www.Rohus.org – Åland)).
Krister Pettersson

Frihet är- var förr -det bästa ting ….

Förr valde vi fria människor med förtroende några kloka ibland oss, som skulle arbeta med våra lagar, ordningen i och försvaret av vårt samhälle och större gemensamma projekt som hamnar, vägar – infrastruktur. Annat kunde vi sköta själva i familjen, i byn eller grannskapet, själva eller med entreprenörer ….

Nu ? Skall vi nu välja översåtar – besserwissrar, som vet bättre – och ge dem rätt och medel att göra om oss människor? Rätt och makt, att göra oss likare, mera uniforma, bättre anpassade till något Utopia ? Ett Utopia, som ingalunda är den Bättre Värld, som jag hade velat lämna över till mina barn och barnbarn ….

Var finns ni nu- bland medmänniskor och i politik – som uppskattar Frihetens värde? Var finns ni nu, som fordom fick höra, och satte högt, Frihetsvisan i fordom kamp mot förtryckande överhet:

”Frihet är det bästa ting,
där sökas kan all världen omkring,
den frihet kan väl bära.
Vill du vara dig själver huld,
du älska frihet mer än guld,
ty frihet följer ära”

??

Var står Sverigedemokraterna (SD) i familjepolitiken ?

I den broschyr som i dagarna nått Malmöhushållen, finns inte ett ord om SD´s syn på familjepolitiken.
SD har dock tidigare, genom dess lokale ledare Jörgen Grubb, meddelat oss frihetskämpar i Haro, Barnens Rätt till Föräldrarnas Tid, Hemmaföräldrar, NKMR och Familjekampanjen,  att SD är det enda oppositionspartiet mot den socialistiska tvångspolitiken i Malmö.  Detta eftersom KD inte är representerat där.

Hur är det då med SD centralt ??  Vill ni lätta på det totalitära tvång som råder, genom skatter utan hänsyn till försörjningsbördan och subventioner uppåt 150 000 kr per barn och år, som tvingar oss, att lämna ifrån oss våra barns vård och fostran?

Eller vill SD kanske rent av avskaffa detta tvång helt och hållet ?  T ex genom att avskaffa subventionerna till förskola / dagis helt, så att marknadsekonomin återställs.  Eller ge subventioner lika till alla barn, oavsett var deras omsorg sköts. Hemma eller borta ??

Har SD möjligen någon uppfattning om de Mänskliga Rättigheter som det nämnda tvånget förtrampar ?  Artikel två i första tilläggsprotokollet i Europakonventionen från 1950 ?  Skyddet för familjen och dess funktion?  Rätt till åsikt utan diskriminering på grund av denna ?

Om SD klart uttalar sig för att helt avskaffa den styrande familjepolitiken i landet, kan de räkna med röser från oss frihetskämpar. Ty frågan är långt viktigare för oss många medkämpar i de nämnda organisationerna, än de flesta andra – inklusive invandingsproblematiken. Och ingen av de andra partierna tycks bry sig längre – inte ens KD, som med sitt förslag till höjt vårdnadsbidrag bara gör ett lamt försök att mildra den totalitära styrningen i landet.

Ty – god anknytning i de tidigaste åren är ett måste för goda relationer mellan föräldrar och barn i livet.  Anknytningen och forskningen runt denna, är något vi känner inpå bara livet och inget man  kan förneka i längden.

Med vänlig hälsning
Krister Pettersson

Fp – omänskliga samhällsingenjörer och hycklare

Maria Arnholm och Erik Ullenhag (Fp) skriver i SvD idag 5 juli (här) under rubriken Vårdnadsbidraget befäster utanförskap:

De felaktiga ekonomiska incitamenten för att avstå från förskolan, behöver också angripas. Vi vet att vårdnadsbidraget är en bov i dramat här.

Folkpartiet är stödpartiet, som låtit socialisterna i vårt land socialisera familjen och förstatliga barnen, så att vi av brittiska forskaren Patricia Morgan jämförs med Sovjetunionen. Åndå skrev Bengt Westerberg ”Här finns stor frihet för enskilda människor och familjer att skapa och leva sina egna liv”.

Jovisst. Om man bara inrättar sitt liv som de styrande vill: De vuxna på jobbet och barnen i välfärdsstatens institutioner.

Har de ”enskilda människorna” och ”familjerna” en annan uppfattning om hur man vill leva sina liv, är de förvisade från ”välfärdsstaten”, utan rätt till subventioner, socialt stöd eller existensminimum… Dömda till Misär för sin åsikt, som Bo Södersten skrev. Folkpartiet kämpar inte för det självklara kravet i en demokrati att fördela eventuella subventioner för barnomsorg lika till alla barn, inte bara till dem som utnyttjar den kommunala barnomsorgen.

Och fp som lägger ”liberalerna” till sitt partinamn!

Av alla SOM, Sifo-, IMU- och Temo-undersökningar vet vi, att vi är uppåt 80 procent, som vill ha mer valfrihet i stället för daghem åt alla. Ett liberalt parti skulle naturligtvis säga, att den politiska styrningen bör upphöra. Att stödet till barnen fördelas lika till alla och att skatten skall ta hänsyn till bärkraft.

Det skall alltid löna sig att lämna bort vårdarbetet med de egna barnen för ett yrkesarbete, tycker fp; det är det rätta ekonomiska incitamentet. Även om detta blir ett rent arbetsbyte, eller rentav en minskad arbetsinsats (2—3 barn på daghem kostar lika mycket som en lågavlönad respektive högavlönad tjänar i ett heltidsjobb enligt SOU 79:89).

I SvD – artikeln ondgör sig folkpartisterna över, att det fortfarande är ca 5% av barnen som undgått tvånget till förskolans kollektivistisk fostran. Något, som skall vara så nyttig enligt Pisa, skriver man. Fast – vi vanliga mänskor undrar ju, hur det kan stämma. Sedan daghemstvånget infördes 1970, har ju skolresultaten inte blivit bättre – men väl mycket sämre. Ty den kognitiva fördel förskolebarnen kan få, äts upp många gånger om av de uppförande- och anknytningsproblem förskolebarnen visar, enligt forskarna Neufeld och Maté.

Skribenterna pekar på invandrare som i särskilt hög grad står emot tvånget. Till påstådd nackdel för integreringen.

Och så kommer deras rekommendationer, som är en variant av fp´s tidigare förslag om att skicka ”Aktiveringsinspektörer” på de kvinnor, som fortfarande envisas med att vårda sina egna barn (SOU 82:18, sid 50).

Och fp som skulle vara ”liberalt” och för marknadsekonomi!

Ack nej. Att få välja livsform och själv bestämma vad som är viktigt i livet får vi inte. Folkpartiet är omänskliga samhällsingenjörer och stora hycklare, när de samtidigt hyllar liberal frihet och än hårdare styrning av barn och familjer !

Sydsvenskans nya chefredaktör – Hycklarnas kronprinsessa

Nyligen har Pia Rehnquist utnämnts till chefredaktör på Sydsvenskan.

Tidningen har under lång tid haft ständigt återkommande artiklar om den ”desperata” bristen på förskoleplatser i Malmö. Med ”lösningar” i form av bussar, förskolor på hustak etc. Sydsvenskan har låtit ”desperata” föräldrar och politiker uttala sig om detta.

Men aldrig, har Sydsvenskan tagit upp orsaken till de långa köerna, till denna brist på förskoleplatser. Eller skrivit något om huruvida det totalitära ekonomisk-politiska tvånget, att lämna ifrån sig sina barns vård och fostran, kan vara försvarbart. Om den politiska styrningens konflikt med några Mänskliga Rättigheter. Eller om föräldrarna skulle vilja ordna någon annan vård och fostran för sina barn. Eller om ett litet vårdnadsbidrag skulle kunna minska de långa köerna något ….

Och inte heller har Sydsvenskan låtit oss frihetskämpar – liberaler –  ställa dessa frågor, varken i tidningens spalter eller i de ”chattar” på Internet, som tidningen ordnat.  Den tidning, som sagt sig välkomna avvikande åsikter, debatt etc. och ofta skriver om vikten av Värden som Mänskliga Rättigheter, Tolerans, Frihet ….

Efter att jag har påtalat detta, svarar den nya chefredaktören i mail:

17 jan 2014 kl. 11:31 skrev Pia Rehnquist <pia.rehnquist@sydsvenskan.se>:

Hej Krister,

tack för ditt mejl. Vår bevakning utgår ifrån att 1000 familjer vill ha förskoleplats och därför står i förskolekö. Intresset för vårdnadsbidrag är mycket litet både bland Malmös politiker och Skånes invånare:

http://www.sydsvenskan.se/sverige/vardnadsbidrag-vacker-svalt-intresse-i-skane/

Jag är inte helt säker på syftet med dina retoriska frågor är, om det verkligen är min egen bildning och historiekunskap du efterfrågar. Vi är mycket intresserade av olika sätt att se på livet och tillvaron. Hur många Malmöbor är ni i din förening? Hur många medlemmar har ni totalt?

Vänliga hälsningar,

Pia

——————————————–

Pia Rehnquist Redaktionschef  Mobil: 070-378 10 42  Direkt: 040-281258  pia.rehnquist@sydsvenskan.se

”Hur många Malmöbor är ni i din förening? Hur många medlemmar har ni totalt?” frågar den nya chefredaktören. Illavarslande och avslöjande.  Ty – är vi inte många, som önskar vårdnadsbidrag hellre än förskoleplats, finns inget intresse, finns inget utrymme i tidningens spalter.  Och – är vi inte många, som ser våra Mänskliga Rättigheter enligt Europakonventionen förtrampas – skyddet för vår familj och dess funktioner, rätten att inte diskrimineras på grund av sin åsikt, rätten att välja vård och fostran av våra barn ….  behöver tidningen inte bry sig, slösa papper och trycksvärta eller ens en tanke på dessa – de är ju så få – offer för den totalitära familjepolitiken i vårt land.

Men skriva vitt och brett om vikten och värdet av Mänskliga Rättigheter, av Åsiktsfrihet, av Tolerans, av Valfrihet…. det kan Sydsvenskan göra. Fast förstås inte när det gäller vissa Rättigheter, vissa Åsikter, viss Valfrihet … Det får vara måtta på liberalismen, på toleransen och vissa sätt att se på livet och tillvaron ….

Om Sydsvenskans politiske chefredaktör Heidi Avellan är Hycklarnas Drottning, har hon i Pia Rehnquist fått en jämställd Kronprinsessa.

KRISTER PETTERSSON