Category Archives: Politiker (s)

Vår medkämpe prof. Bo Södersten borta

Dömda till misär Bo SöderstenEn av våra viktigaste medkämpar har lämnat oss, professorn i nationalekonomi, den socialdemokratiske politikern mm Bo Södersten, har lämnat oss. Vi är djupt tacksamma för hans insats i debatten, för hans medverkan i vår gemensamma kamp för sund marknadsekonomi och människors frihet i vårt land.

Södersten ansågs ligga på vänsterkanten inom socialdemokratin, och kallades Röde Bo. När hans partivänner avlägsnade sig allt mera från marknadsekonomi och rättvisa – i syfte att styra och lura människor till ett visst beteende – blev hans protester dock allt skarpare. Södersten var den som i debatten myntade kraftfullt fördömande begrepp för sådant politiskt ofog i strid med marknadsekonomi och mänskliga rättigheter, som DAGHEMSSTALINISTERNA, eller om oss offer för svensk familjepolitik som DÖMDA TILL MISÄR.

Ekonomen Mats Lundahl skriver i sin nekrolog om Södersten (Sydsvenskan 2017 09 10):

Partiet (s) höll honom tillbaka i stället för att utnyttja hans begåvning. Tids nog fick det äta upp sin underlåtenhet, när Bo angrep socialdemokratins aversion mot marknadsekonomiska lösningar, framför allt i de sociala sektorerna. Han blev ett nyttigt salt i partiets sår.

Vi är tacksamma för Söderstens välgrundade och målande klarspråk !  Vi behöver flera som honom – de medjamsande, integritetslösa statsberoende ”experterna” vi har i vårt land är alltför många och alltför sällan emotsagda på ett sätt som syns!

Annonser

Leading politicians have no children of their own.

An interesting observation!

One noteworthy reality about Europe’s current political leadership is summarised here by Phil Lawler:

•  Macron, the newly elected French president, has no children.
•  German chancellor Angela  Merkel has no children.
•  British prime minister Theresa May has no children.
•  Italian prime minister Paolo Gentiloni has no children.
•  Holland’s Mark Rutte,
•  Sweden’s Stefan Löfven,
•  Luxembourg’s Xavier Bettel,
•  Scotland’s Nicola Sturgeon—all have no children.
•  Jean-Claude Juncker, president of the European Commission, has no children.

So a grossly disproportionate number of the people making decisions about Europe’s future have no direct personal stake in that future.

QED (quod erat demonstrandum)

Missförhållanden döljs i lögner och förbud – SKAM !

I DAGENS SVD skrivs på nyhetsplats, om hur förhållandet anställda / barn på förskolor friseras, för att ge än bättre bild av förhållandena än som är verklighetens. Texten börjar:

Förskolor anklagas för att bluffa med personalsiffror

Stockholms stad anklagas för att frisera siffrorna över barngruppernas storlek och andelen utbildade förskollärare. Personalsituationen kan därför vara ännu värre än statistiken visar, enligt källor till SvD. Med Skolverkets nya sätt att räkna är andelen förskollärare hela tio procentenheter lägre än staden själv uppger.

Nu är detta skamliga döljande av sanningen för föräldrar och allmänhet inget ovanligt !  På Facebook-gruppen Förskoleupproret finns många inlägg som handlar om oacceptabla förhållanden på allmänna förskolor runt landet.  Några få sådana inlägg är t ex.

  • ……
  • Föräldrar har RÄTT att veta hur deras barn har det…
    Jag är glad att jag tillbringade så mycket tid åt att ta reda på… Hade jag fått veta verkligheten i efterhand hade jag minst sagt blivit arg och besviken. Vet man verkligheten kan man ta ställning och göra något…
  •  Jag håller med dig! Är själv förälder men så är verkligheten och det är det man menar när man pratat om tystnadskultur och munkavel på anställda! Det är därför pedagoger står i hallen och ler och säger ”allt har varit bra” med håret på sne och känner sig trasiga inombords av stress. Och det är också en av många anledningar till att så många sjukskrivs!
  •   Det du skriver är så otroligt sorgligt och tragiskt. Den situationen är helt ohållbar för alla parter…
  • Jag anser inte att ni oroar föräldrar ”i onödan”. Det är ju ett verkligt problem som bör tas på allvar. För allas skull. Att blunda för det och inte prata om det gör ju inte att problemet försvinner… Den metoden är det bara strutsar som tror på…
——–
Observera:  Personerna bakom inläggen ovan på FB-gruppen ”Förskoleupproret” vill/vågar inte ha sina namn återgivna här som på FB-gruppen, som man menar är en ”sluten” grupp, vilket är att notera!. Man menar, att inläggen ingår i en större helhet och inte bör spridas utanför gruppen ”Förskoleupproret”.  Nu består denna grupp vad jag förstår mest av offentligt förskoleanställda, som, när de ser och själva upplever allvarliga missförhållanden, rimligen har en plikt att offentliggöra sådant.
——–
ÄN VÄRRE ÄR, att förskolepersonalen av sina chefer förbjuds att förmedla mindre trevliga saker till barnens föräldrar – dessa får inte oroas, enligt cheferna:
  •  …..
  • Det är en jättebra sak som jag tror enbart skulle ge positiva gensvar på väg mot en bättre förskola. Dock blir vi ju ”tystade”, tillrättavisade och kallade oprofessionella då. Jag har gjort liknande, talat om för föräldrarna, förälder ringer chef och jag blir kallad till chef för en tillrättaviselse. Vi får inte oroa föräldrar i onödan och sådana saker ”behöver inte föräldrarna veta”! Ungefär så!
  • ……
———
SKÄMS ÖGONEN UR ER, ni många politiker i alla partier, som låter detta katastrofala experiment med hela befolkningen, dessa oerhörda övergrepp mot svenska familjer, föräldrar och barn fortgå decennium efter decennium. Ni kan inte vara omedvetna om konflikten med flera artiklar i t ex Europakonventionens listning av de Mänskliga Rättigheterna !  Ni kan inte vara omedvetna, om konsekvenserna för mångas, barns och vuxnas, psykiska och fysiska hälsa.  Ni kan inte vara omedvetna, om hur familjenerbrytningen, bristen på anknytning barn-vuxna, påverkar skola, inlärning, social kompetens,  goda värderingar ….   Och därmed ungdomars anställningsbarhet, relationer till vuxna och närstående.  NI HAR SKAPAT ETT OLYCKLIGARE SAMHÄLLE ! Och era försök att dölja det elände ni skapat genom Storebrors Nyspråksord som JÄMSTÄLLDHET, GENUS, KVINNOFÄLLA, BARNENS BÄSTA ….  är dimridåer och lögner, som ställer er svenska politiker i klass med de värsta totalitära propagandister makthavare världen lidit under förra seklet !
ENGLISH
Swedish daily Svenska Dagbladet reports to-day how statistics and figures related to the children / employee key ratios are manipulated in order to improve the image of the quality of poor public childcare in Stockholm, Sweden.  Poor conditions in Swedish creches and public daycare are also revealed in for ex the Facebookgroup FÖRSKOLEUPPRORET, a group of Public Daycare employees discussing the poor work and environmental conditions in Swedish daycare preschools and how employees are forbidden by their bosses to reveal such poor conditions and negative events for parents, in order not to worry them (the persons behind the quoted dialogues are not willing to have their names openly mentioned outside the mentioned ”clsoed” FB-group).   The situation with a totalitarian full scale horrible experiment (see prof. Allan Carlsson) in family function break-down in Sweden can be compared with totalitarian regimes during the last century (ref. to British researcher Patricia Morgan and compare for ex the Swedish school law now forbidding home-schooling, as is the corresponding German one from 1938. Swedish home-schoolers go into exile (see http://www.Rohus.org – Åland)).
Krister Pettersson

Demokrati är inte alltid demokratiskt-Mauricio Rojas i SvD

Mauricio Rojas skriver i sin kolumn i dagens SvD (21/2) under rubriken

Demokrati är inte alltid demokratiskt

om hur avskaffande av demokrati (Tyskland) eller några Mänskliga Rättigheter (Sverige) kan göras i en demokrati.

Rojas nämner inte Sverige vid namn, men det är uppenbart, att den tidigare vänsterintellektuelle Rojas, efter många års verksamhet i Sverige, är kritisk till utvecklingen i vårt land och numera är verksam i Chile och Spanien.

Rojas nämner också, hur denna möjlighet att utnyttja demokratin till något odemokratiskt, föresvävade grundlagsfäderna i USA, vilket var motivet till deras skapande av mycket starka, individuella rättigheter gentemot Staten – the Bill of Rights.  Denna skulle i Sverige motsvaras av den efter mycket socialistisk vånda ratificerade, och till slut införda som svensk lag, Europakonventionen om de Mänskliga Rättigheterna från 1950. Trots konventionens till synes starka ställning i vårt land, nonchaleras den grovt, t e x genom den nya skollagen, genom det praktiska avskaffandet av Föräldrarätten och Skyddet för familjen för att inte tala om skyddet för äganderätten.

Krister Pettersson

Frihet är- var förr -det bästa ting ….

Förr valde vi fria människor med förtroende några kloka ibland oss, som skulle arbeta med våra lagar, ordningen i och försvaret av vårt samhälle och större gemensamma projekt som hamnar, vägar – infrastruktur. Annat kunde vi sköta själva i familjen, i byn eller grannskapet, själva eller med entreprenörer ….

Nu ? Skall vi nu välja översåtar – besserwissrar, som vet bättre – och ge dem rätt och medel att göra om oss människor? Rätt och makt, att göra oss likare, mera uniforma, bättre anpassade till något Utopia ? Ett Utopia, som ingalunda är den Bättre Värld, som jag hade velat lämna över till mina barn och barnbarn ….

Var finns ni nu- bland medmänniskor och i politik – som uppskattar Frihetens värde? Var finns ni nu, som fordom fick höra, och satte högt, Frihetsvisan i fordom kamp mot förtryckande överhet:

”Frihet är det bästa ting,
där sökas kan all världen omkring,
den frihet kan väl bära.
Vill du vara dig själver huld,
du älska frihet mer än guld,
ty frihet följer ära”

??

Politisk barnuppfostran via KAOS.

Dagens (17/8) Sydsvenskan har en insändare (här) om förhållandena i en förskoleklass i Malmö.  Föräldern Sarah Klintman är helt förtvivlad: 

För att få en inblick i hur det verkligen såg ut, besökte jag klassen vid upprepade tillfällen och blev då vittne till följande händelser: En grupp på cirka sex sju pojkar kom och gick precis som de ville under lektionstid vilket störde resten av klassen oavbrutet. Slagsmål inne och utanför klassrummet. Barn som svor åt läraren och åt varandra och gjorde precis tvärtom vad de hade blivit tillsagda. Barn som hoppade ut genom fönster under lektionstid. Barn som kallade varandra könsord. En kille som bad en grupp tjejer i klassen att suga hans k. Föremål som kastades runt i klassen. Med mera.

Med andra ord var det kaos. En del lektioner fick avbrytas på grund av allt stök och eleverna fick istället rast. Jag tog genast kontakt med rektor och biträdande rektor på skolan som inte höll med mig om att det skulle råda någon form av kaos i klassen. …….

Jag kan inte i ord beskriva hur besviken jag är. Min son, och min dotter som är året yngre, har fått en tredjedel av sina grundskoleutbildningar förstörda på grund av att ansvariga vuxna inte har tid att ta itu med problemen.

Mina barn kommer åter igen att starta en termin med nya lärare som de inte känner. ”Ingen vill ha vår klass” säger min son. Och när jag frågar honom hur dagen varit svarar han: ”Måste du alltid fråga det, jag vill ju bara glömma.

Detta är vad vi fått med politiker som ansvariga för våra barns vård och fostran. Ett ansvar man tagit över från föräldrarna enligt det mycket tydliga s-programmet ”Familjen i framtiden – en socialistisk familjepolitik” från ca 1970.

I s-programmet sägs det tydligt: 

”När det gäller den sociala, intellektuella och materiella vården (av barnen) bör ansvaret i första hand ligga på samhället” (sid 51). Vidare säger man: ”Barnens sociala, intellektuella och kulturella utveckling bör vara oberoende av föräldrarnas inställning till förskolan. Därför måste förskolan vara obligatorisk” (sid 52).  I slutklämmen heter det ”Vårt familjepolitiska program är den plattform, från vilken vi skall kämpa för en socialistisk familjepolitik och ett socialistiskt samhälle” (sid 64). 

Alliansregeringen och andra borgerliga regeringar, har inte gjort något för att ändra detta s-program för våra barns vård och fostran.  Tycker man fortfarande, att programmet och den resulterande förskole- och skolpolitiken huvudsakligen är OK  ?

Varför skall tvunget den traditionelle mannen vara dagens ideal också för kvinnor ?

Helena Granström (se tidigare blogginlägg) har fått mothugg från hela två skribenter.  I Sydsvenskan 23/7 har hon sin slutreplik.  Att få mothugg och möjlighet att få en debatt till stånd är en stor framgång för Helena och för oss alla frihetskämpar mot svensk totalitär familjepolitik.  Hur lyckades Helena med detta?   Kan det vara för att hon delvis använde Nomneklaturans ”eget språk” – detta med att  t ex tala om STRUKTURER i stället för tvång och förtryck och förakt mot några Mänskliga Rättigheter enligt Europakonventionen, som jag själv brukar göra?

Maria Timander, civilingenjör och gruppledare, skriver också i dagens Sydsvenskan med anledning av Helenas artikel.  Varför skall tvunget den traditionelle mannen vara dagens ideal också för kvinnor ? – frågar hon.  Ändå anpassar hon sig efter detta – ty det förväntas – men hon har starkare känslor åt annat håll, åt sina barn.  Tänk så mänskligt och tänk så politiskt fel i vårt omänskliga samhälle,

Politiskt fel – ty familjepolitiken definieras sedan länge av s-programmet Familjen i framtiden, från ca 1970. I s-programmet skriver man ”När det gäller den sociala, intellektuella och materiella vården (av barnen) bör ansvaret i första hand ligga på samhället”   och endast “när det gäller den emotionella vården har både familjen och samhället en stor betydelse och delat ansvar”. “Familjepolitiken är den plattform, på vilken vi skall bygga det helt socialistiska samhället”.

Föräldrar skall alltså hållas ifrån sina barn så mycket som möjligt. Och föräldrar skall göras beroende av staten och facket genom ett yrkesarbete. Arbetet med hem och egna barn görs värdelöst genom att sådant subventioneras våldsamt i politiska institutioner. Föräldrar, som inte anpassar sig till systemet döms till misär, som nationalekonomen och professorn Bo Södersten skrev i Sydsvenskan i november 1996.  Propagandan för att skyla över familjepolitikens konflikt med några mänskliga rättigheter har uppfunnit några ännu högre värden, som JÄMSTÄLLDHET, GENUS, BARNS BÄSTA etc

Där har du svaret Maria. Var med oss i de många protestorganisationerna mot denna omänskliga familjepolitik, som jämförs med Sovjetunionen av brittiska forskaren Patricia Morgan i Family policy. Family changes. Sweden, Italy and Britain compared (CIVITAS).

Krister Pettersson