Category Archives: Hälsa och utveckling

Familjepolitikens förfärande ohälsa

.. ”En av de allra viktigaste faktorerna som främjar psykisk hälsa är goda relationer inom familjen. Närvarande, tillitsfulla och empatiska föräldrar bidrar till barnets hälsa och välmående” skriver, Cajsa Tengblad, hälsopedgog, författare och fyrabarnsmamma, i Aftonbladet här

Goda relationer föräldrar-barn är just vad den socialistiska familjepolitiken vill bryta ner och ersätta med beroende och relationer till stat och fack. Statsindividualism kallas detta. Banden mellan barn och föräldrar skall brytas… Om någon trodde att denna familjenerbrytning  inte skulle ha negativa effekter, visar utvecklingen av psykproblem bland unga och främst kvinnor, på motsatsen. 

Annonser

SvD om fru Ribbing och dagens (o)uppfostran

Dagens (9/7) SvD innehåller en ledartext om fru Ribbing och svenska folkets stora behov av att få veta om hyfs och etikett – bristen är tydligen, tydligt, oehörd, så SvD vill ställa upp med uppfostringsråd:

Så trendkänsliga och så måna om att göra rätt är vi, att vi inte drar oss för att fråga om minsta detalj. Eller så finns det en grav andel av svenska folket, som faktiskt inte har en aning om uppförande.

Så då kör vi. Här kommer spalten ni inte behöver skriva till, rådgivningen kommer ändå …

och SvD har särskilt uppmärksammat, precis som vi, vilket ju inte är svårt, att de dagis(oupp)fostrade barnen och ungdomarna inte fått veta hyfs och god stil:

Börjar det bli mycket regler nu? Inte? Då kör vi Harper’s Bazaars etikettsregler för barn, de funkar för alla:

Ät med stängd mun. Avbryt aldrig en vuxen när denne pratar med någon annan. Peka inte med fingret, alltid handen. Kommentera aldrig någon annans utseende, om det inte är en komplimang. Håll besticken rätt (fråga fru Ribbing om hur). Skriv alltid tack-brev efter en tillställning. Inga armbågar på bordet. Säg alltid tack. Knacka alltid innan du öppnar en dörr. Titta alltid en person i ögonen när hen talar med dig.

Såå skönt att veta reglerna, eller hur?

Självmord o psyksjuka. Var det bättre förr-innan ”familjepolitiken”?

Tidningarna har artiklar och tabeller och media talar om det höga antalet självmord – 30 i veckan – i vårt land. De höga kostnaderna för sjukskrivningar.  De många psyksjuka och alltför stressade människorna…

I dag, 25 april 2017, ringer en dam till Ring P1 – radioprogrammet, där folk får tycka till. Hon säger, att dagens norm med att båda (makarna, partnerna, samborna …) jobbar åtta timmar, hämtar barn och kommer hem till ett oordnat hem och väntande hemarbete blir för mycket för många. Man orkar inte med …. säger hon.

”Tycker du att det var bättre förr”, frågar den politiskt korrekte programledaren. Och den inringande damen, som väl lärt sig vad man får och inte får säga i Sverige, säger:  ”Nej” och fortsätter ”men det finns en gräns för vad människor orkar med”.

Vi, som kan överblicka en utveckling i vårt land sedan 1950-talet, kan dock konstatera och vittna om, att då – på 50-talet, kunde en arbetare försörja en familj på åtta timmars arbete. Många arbetare var glada, och stolta, över att väl kunna klara detta, utan att makan måste bidra med bortaarbete. Utan att makarna måste lämna och hämta barn, se barnen bli stressade (överstimulerade), högljudda, olydiga, aktivitetsberoende, stökiga i skolan… och känna hur familjebanden försvagas.

Då, innan den tvingande familjepolitiken föstes på oss – på ett kuppartat sätt enligt brittiska forskaren Patricia Morgan – var det inte tal om stress, ”gå in i väggen”, alla psyksjuka … Näminsann.  Men man får ju inte säga att det var bättre förr. Inte ens i Ring P1.

Dr David Eberhard skriver sanningar i SvD – en av de få, som vågar !

Dr David Eberhard, psykiater, flerbarnspappa mm, är en av de ytterst få fackmän och insatta, som vågar säga sanningar. Heder åt honom, åt dessa få ! Eberhard pekar i dagens SvD (29/12 2016) på effekterna av den katastrofala nerbrytningen av familj och föräldraskap i (s)vensk ”familjepolitik”: vanartiga barn, kompisanknytning, psykisk ohälsa …. något som sedan länge också påpekats av de kanadensiska forskarna Gordon Neufeld och Gabor Maté.

Professor Allan Carlson i USA, har talat om svensk familjepolitik som ett oerhört experiment. Vi har nu flera decenniers erfarenhet av hur detta förfärande experiment har fallit ut – och resultaten är förfärande på många områden – fysisk och psykisk hälsa, ekonomi, relationer, värderingar, mänskliga rättigheter, mänskliga värden …. Låt oss med kraft kräva av våra folkvalda, att det görs en opartisk analys (av utländska experter) av utfallet – och att detta förfärande utfall av ”experimentet” inte döljs bakom propagandistiska slagord som Genus, Jämställdhet, Barnets Bästa !!

TANKEPOLIS och OKUNSKAP -> menlösa, fogliga medborgare i vår demokratur

” I Oceanien används inte språket för att klargöra utan för att fördunkla. ”Nyspråket” är satt i system. Ständigt närvarande tassar tankepoliserna omkring för att pejla och sätta stopp för kritik och självständighet. Följsamhet är normen.

Överfört till vår egen tillvaro är…… ”

JA – LÄS ARTIKELN av professor Li Bennich-Björkman, Uppsala, i dagens SvD om bristen på övergripande, samhälls- och kulturutvecklingsutbildningar i vårt samhälle.

LÄS OCKSÅ INSÄNDAREN FRÅN EN KUNNIG LÄRARE (Jenny Svensson, Malmö) i dagens Sydsvenskan om hur dagens flumpedagogik (benämnd BFL) säkerställer okunnigheten i svensk skolutbildning.

”Enligt modepedagogiken Bedömning för lärande (BFL) ska vi lärare bedöma elevers ”lärandeprocess” snarare än befintliga kunskaper. Framför allt ska elever vara i stånd att ”förstå den egna lärandeprocessen”, framför att kunna ”rabbla fakta”.
Jag blev less av resonemanget, då jag är en av de lärare som anser att kunskap, eller bildning, är eftersträvansvärt i sig, och jag undrade för mig själv om mina förvärvade akademiska ämneskunskaper var bortkastade i arbetet som lärare.”

TECKNEN, VARNINGARNA, UPPMANINGARNA till våra styrande politiker är många och långvariga.  Trots det, hör vi mest prat och ser vi endast ytliga åtgärder som nya betygsskalor – sällan något om pedagogik och hårt arbete för kunskapsinhämtning och detta i en miljö som tillåter arbete och arbetsro !  SKÄRPNING !  – Alla borde ha insett, att 1984 är passé och jämlikhet i okunnighet och fördumning inte längre är vägen mot ett bättre samhälle!

Krister Pettersson

Horrible daycare situation in many Swedish preschools

2016 05 23 SDS Förskola inspekteras för bristerSwedish daily Sydsvenskan regularly reports on the eternal desperate situation arranging decent daycare institutions in the city of Malmö, Sweden.  Today the paper writes about the catastrophic situation in a preschool – or public daycare facility named Forsbergs minne, in the nearby city of Lund.

In the much more detailed version of the article (see enclosed picture) in today´s paper version, a parent named Tove Havstad, is allowed to talk about unacceptable behavior of the kids and the lacking interest, activity and formal education of the ever changing staff of the preschool. Ms Havstad talks about her little son, who no longer talks about his experiences in the daycare and do not want to go there.

It is rather fantastic, who Swedish parents accept completely horrendous caring and living conditions for their own children without reacting as ”normal” european mothers and fathers would when their children are mistreated and forced into care which by no means can be labelled good care to the benefit of the young.

The reason for this lame and adaptive acceptance on part of Swedish parents  of unacceptable conditions for their children can only be found in decades of heavy official propaganda aiming to demonstrate how good for the children the public daycare is and who uneducated and unsuited and unskilled parents are to be trusted to care for their own children.

FOREIGNERS – BE WARNED ABOUT THE HORRENDOUS, TOTALITARIAN FAMILY POLICIES IN SWEDEN !

Krister Pettersson

Förnekandet av olikheter – också skolbarnens

Annorlunda skolbarn lider också i de egalitära systemen vi har i vårt land. System där olikheter inte ses som tillgångar utan som något som skall nonchaleras, motarbetas, sopas under mattan. SR tar upp ett antal fall i ett program som beskrivs här.

Ett av offren för jämlikhetspolitiken säger:

”Min egen skolgång var en lång plåga. Jag blev skoltrött i ettan. Alla skulle göra samma saker och ingen uppmuntran för att man kunde något. Jante i skolform.”

Bejaka äntligen våra olikheter. Inte bara tolerera dem. Sluta diskriminera oss med annan uppfattning eller läggning än vad politikerna önskar i sitt Utopia !

Olikhet är en tillgång – inte ett hinder eller problem!