Kategoriarkiv: Equality

GENUSVETENSKAP – (S)taten villar bort koncepterna

Om genus och Genusvetenskap skriver Patrik Engellau i Det Goda Samhället med slutklämmen:
”Hela situationen är naturligtvis snurrig. Om det inte kommit statsunderstöd hade genusvetenskapen troligen förtvinat och upphört på några månader. Även genusforskare behöver pengar till hyran och om universitetet inte betalar lön får de hitta på något annat att göra. Men varför betalar staten för detta slags dyrbara tossigheter? Jag kan inte komma på något annat svar än att staten strävar efter att villa bort koncepterna för oss medelklassare för att vi ska känna oss osäkra på hur tillvaron ser ut och därför inte våga protestera utan snällt fortsätta att betala.”
Att (s)taten villar bort koncepterna är ett led i vilseförandet av oss medborgare runt det totalitära, politiskt-ekonomiska tvånget i vårt land att lämna ifrån oss våra barns fostran. ”Villa bort koncepterna” för oss medborgare, så att vi blir osäkra på om tvånget och övergreppen på några Mänskliga Rättigheter kanske inte är så förfärande som det faktiskt är.
Krister Pettersson

Den värsta kvinnofällan

Den värsta ”fällan’, för kvinnor. Och män. Och inte minst barnen. Ur artikeln: ” För två generationer sedan kunde de flesta familjer leva gott på en heltidslön, frun kunde vara hemma på heltid. För en generation sedan var det vanligt att kvinnan i en barnfamilj arbetade halvtid. I dag är normen heltid för samtliga. Hurra för jämställdheten? Systemet med hemmafruar var naturligtvis en kvinnofälla, men feminismens och även arbetarrörelsens feltänk kring detta gjorde ont värre: de försökte eliminera fällan genom att göra mannens prioriteringar till norm.

Ett annat sätt att tackla det på hade varit att göra halvtid som norm, för båda könen. Dela lika på lönearbetet och hemarbetet. Med andra materiella behov, i en annan ekonomi, med andra prioriteringar hade detta varit möjligt även i dag.

David Jonstad

https://davidjonstad.se/2018/04/09/den-sjuka-heltidsnormen/

Minsta Gemensamma Nämnaren – i skola, i livskvalitet…

Varför inte ta efter dem med hög kvalitet? frågar Inger Enkvist i dagens SvD. Svaret i en svensk kontext är givet: Därför att det skall vara jämlikt. Och det är bara möjligt på en nivå av låg kvalitet! I denna svenska jämställdhetsanda skall vi alla reduceras till MGN- Minsta Gemensamma Nämnaren, lägsta gemensamma nivå, kvinna reduceras till man, barn avfostras på tvångsdagis…. Är något på en högre nivå måste det förminskas, kapas, motarbetas. Som Engelska Skolan eller IB, som Inger här tar som exempel från skolvärlden. Med många, många andra exempel, också i andra delar av svensk jantemiljö av ”tro inte att du e nåt” och ”passa dig för o sticka upp”. Är detta något som då är bra för oss, för oss alla, för dig och dina nära och kära? Är det? Har vårt samhälle blivit så mycket bättre under decenniers jämlikhetspolitik under MGN? Tänk efter! Och Tänk själv!

http://www.e-pages.dk/svenskadagbladet/49533/article/692864/4/3/render/?token=a60204daf216f25429980259bebedeba

Föräldradagar- inte barndagar 

Dagens SvD påpekar, att barnets perspektiv är helt borta nu.  Och aldrig har det varit viktigt annat än i propagandan!

http://www.e-pages.dk/svenskadagbladet/49474/article/669845/2/1/render/?token=92efe12b00f708371e0b290cb07a5c03

DO WOMEN REALLY HAVE IT BETTER IN SWEDEN…Some, Yes! And others, NO,NO,NO !!

 Do women really have it better in Sweden…

…asks journalist Margaret Wente of Canada’s daily, The Globe and Mail in this insightful article on Sweden’s social policies, comparing them to those of her own country and to those of the USA.

She arrives at the conclusion that if a woman values income, professional success and the social respect that tends to follow from that kind of choice, she should choose to live in North America, but if she instead favours work-life balance, more time for family, kids and personal development, she should choose Sweden:

”If you define it as “achieving work-life balance, with broad social supports and plenty of time for family and personal development,” you’d probably choose Sweden”  we read in the article.

NO, NO and NO!!  As a Swedish family with my wife wanting just that, ”time for family” and the most important job she could imagine: taking care of our own three children, we chose to leave our home country Sweden, to live and work in a number of other countries with more respect for freedom and human rights.

It is deplorable, that foreigners are not aware of the fact that an average Swede pays about 69% of his/her income in various open and hidden taxes (SWEDBANK). No consideration taken to the burden of a family, we are all taxed as rich bachelors.

Public day-care costs only some 6% of its real value and thus is subsidized by some 94%. The cost of taking care of two kids in public day-care equals the total value of an average full-time work as per the official state report SOU79:89. Swapping your working with two own kids at home for a paid job thus does not create more value for the nation. Not to speak of the six-children Mom Birgitta Ahnlund, who was forced go leave her kids to public day-care to get some social help. It did not help her to point out that in order for her to go to a work outside home, eleven people had to be healthy and well at the same time.

So, in spite of the unfavorable for the nation swapping of home-work for paid work, we are forced to do just that, leave the upbringing of our children to the politicians and their public daycare. This due to  the maffia-style offer-you-cannot-resist, in order to get the second income your family needs to reach a decent standard of living.

British researcher Patricia Morgan, compares the Swedish family policy with Soviet Union in her book Family policy, family changes. Sweden, Italy and Britain compared (CIVITAS). Swedish family policies thus are in grave conflict with market economy and Human Rights. This is embarrassing for our politicians, who thus have created the HIGHER VALUES of Gender Equality, Avoidance of the Women Trap, In the Best Interest of the Child, etc. etc. to conceal their totalitarian policies.

Krister Pettersson

Jämställdhets -”arbeit macht frei” (m)

PER SCHLINGMANN (M) partisekreterare och HILLEVI ENGSTRÖM (M) jämställdhetspolitisk talesperson skriver på SvD Brännpunkt i dag (här) bl.a.

”Att arbeta för ökad jämställdhet blir därmed till en självklarhet för oss. Vi har under längre tid arbetat för att utveckla svaren på hur jämställdheten och därmed friheten kan öka.”

och så utvecklar man hur den moderata politiken för jämställdhet i rent socialistisk stil skall innebära ännu mera ekonomisk styrning av medborgarna.

Mer jämställdhet skulle alltså vara mer frihet. Man kommer att tänka på Arbeit macht frei och orwellianska nyspråksvändningar, ty jämställdhet har inte längre den tidigare borgerliga, liberala innebörden av allas lika möjligheter och rättigheter – utan den förvanskade, totalitära innebörden att alla skall tvingas till blåbärslika liv, oavsett vilka värden man sätter högt, oavsett vad marknadsekonomin innebär, oavsett vilka gamla mänskliga rättigheter man förtrampar – t ex artikel 14 i Europakonventionen som förbjuder staters diskriminering av sina medborgare på grund av deras åsikt – t ex om vem som skall vårda och fostra barnen.

Moderaterna trodde vi, för inte så länge sedan, stod för ett frihetligt alternativ till socialisternas strävan att göra om oss människor, att uppnå den marxistis-engelsianska utopin.

Men så är det inte – de, moderaterna, som skulle stå för något annat, vara alternativet till det socialistiska tvånget, stå för sund mänsklighet och frihet – har med hull och hår tagit till sig de forna motstånadarnas tänkande och utopin de strävar emot.

Tala om ett förödande nederlag för frihet, jämlikhet, marknadsekonomi, subsidiariet och allt som borgerligheten och moderaterna har stått för!

Krister Pettersson

Hjärntvätt till genusblåbärslikhetsjämställdhetstänkande

Matematikern Tanja Bergkvist skriver här bl a:

”Genuscoaching innebär att genuscoachen, som kan vara en konsult eller forskare, deltar i och observerar en verksamhet, till exempel ett möte. Efteråt går genuscoachen tillsammans med den aktör som skall bli medveten om hur genus görs i den aktuella situationen/organisationen igenom händelser, analyserar och tolkar vad som skett och hur olika aktörer agerat. Metoden kan användas för att skapa en fördjupad förståelse av hur kön konstrueras i organisationer.

Genom observationer av möten kan exempelvis en förståelse skapas om hur makt och kön konstrueras i förhållande till vilka som inkluderas, respektive exkluderas i samtalen. Metoden ger projektledaren/ förändringsledaren möjlighet att reflektera över sin vardag för att sedan processa denna kunskap tillsammans med genuscoachen för en genusteoretisk tolkning. Metoden gynnar praktikernas lärande samtidigt som den bidrar med genusvetenskaplig kunskap.”

Visst känns detta igen – hjärntvätt är inget nytt. Det har man hållit på med, och håller fortfarande på med i andra totalitära regimer. Byt bara ut orden genus eller jämställdhet ovan mot t ex kommunism eller naszism eller maoism så känns hjärntvättandet väl igen. Sverige av idag är inget undantag. Inte på annat sätt, än att vi alla svenskar till förfärande grad redan är färdighjärntvättade och inkuschade i ledet som lydiga och anpassade undersåtar.