Category Archives: Dubbelmoral o hyckleri

Bengt Westerberg hycklar i dagens SvD

Förre Fp-ledaren Bengt Westerberg skriver i SvD i dag om vikten av rättvisa bidrag och respekt för Mänskliga Rättigheter enligt Europakonventionen, som ju är svensk lag.

Det svenska systemet för stöd till barnomsorg strider mot principerna om åsikts­frihet och likabehandling. Det utesluter till exempel barnomsorg i hemmet, skriver Bengt Westerberg.

Nä – så skriver så klart inte Westerberg.

Det han skriver om gäller så klart inte svensk familjepolitik eller svenska familjer, som ju ingalunda av Westerberg eller Folkpartiet  behövde skyddas av Europakonventionen mot statens totalitära styrning. Nädå – det som nu skall skyddas enligt Westerberg är rätten till lika bidrag och subventioner – alltså inte för familjer eller barns omsorg – utan för religiösa samfund – och då särskilt det ogudaktiga samfundet Humanisterna;

Det svenska systemet för stöd till tros­samfund strider mot principerna om religions­frihet och likabehandling. Det utesluter till exempel Förbundet Humanisterna, skriver Bengt Westerberg.

Och så skriver han, därför att han och hans parti är de överlägset mest hycklande och principlösa man kan tänka sig och har så varit ända sedan man kallade sig liberaler samtidigt som man stöttade socialisterna i något som är det mest antiliberala man kan tänka sig – svensk så kallad familjepolitik.

SKÄMS Westerberg !

Annonser

Svenska familjer i politisk exil – radioprogram

Radioprogram (lyssna här) om svenskar som gått i politiska exil, som flytt vårt land på grund av övergrepp på en mänsklig rättighet i Sverige listad i Europakonventionens art. 2 i första tilläggsprotokollet.   Hur känns det, att vara medborgare i ett land som begår sådana övergrepp medan man samtidigt skryter om hur man värnar om mänskliga rättigheter??   Inte bara genom den den skollagen som i radioprogrammet, utan genom hela den skändliga familjepolitiken med sin familjenerbrytning och sin statliga fostran av våra barn till goda kollektivister …. En familjepolitik, som av utländska betraktare som t ex Patricia Morgan eller Allan Carlson jämförs med Sovjetunionen …

ENGLISH

A radio program on the Swedish families that have gone into political exile due to the new Swedish school law which prohibits home-schooling – clearly in conflict with Human Rights (Eurepean convention, article 2 in the first amendment protocol).  Not to speak of the entire Swedish family policy, compared to the Soviet Union by Patricia Morgan in her book Family policies. Family changes. Sweden, Italy and Britain compared (CIVITAS).

Den oresonabla -ismen. Statsindividualismen.

Dagens (10/1) Sydsvenskan har på ledarplats en signerat-artikel av Henrik Bredberg med titeln  ”Staten och individen i samma båt”  här.   Artikeln kommenterar filmen The Swedish theory of love , som nu går upp på biograferna. Filmen har enligt Bredberg budskapet, att ensamhet dödar, vilket filmaren Erik Gandini utropar i P1-morgon:

Gandini har ett ärende. Han pekar på blågul ensamhet – världsledande i singelhushåll, andlig nöd och död i isolering. Han vill ersätta oberoendet – som han ser som en olycklig mix av social ingenjörskonst och nyliberalism – med ömsesidigt beroende.

Se beskrivs Gandinis ärende av Bredberg, som menar att detta är alldeles fel, ty nu lyder vi under en -ism, ”som åt alla lycka bär”.  Denna -ism är Statsindividualismen, vilken gör att individen – människan – väljer själv:

Du kan själv med benäget bistånd från en stat som bejakar individens sociala och ekonomiska autonomi, och i sällskap med släkt och vänner – i den omfattning ni själva vill. 

Ja – så skriver Bredberg, och så skriver Sydsvenskan. Ständigt och jämt trummar tidningen in vikten av att själv välja sitt liv, vikten av mänskliga rättigheter, vikten av jämställdhet….  Senast t ex i ledartexten av Heidi Avellan 8/1 där hon igen skriver:   ”Respekt för lagen, för demokrati och mänskliga rättigheter, jämlikhet och jämställdhet, allas lika värde och individens rätt att välja sitt liv”.

Fast – vissa mänskliga rättigheter skall ju bara inte respekteras, artikel 8, artikel 2 i första tilläggsprotkollet m fl i Europakonventionen. Och vissa livsval är ju bara så förkastliga!  Och lika värde gäller ju inte för kristdemokrater och cupcakesbakande hemmafruar -skriver Avellan och Sydsvenskan. Ofta, och tydligt, skamlöst hycklande !

Och denna -ism, denna Statsindividualism, som till alla lycka bär, bättre än gemenskap, tvåsamhet, samhörighet, samarbete …. den har vi sett prov på just nu vid årsskiftet. Prov på vad Staten nu menar är rätt och lagom åt individen. Jo, individen skall fortfarande ha råd med att köpa vissa arbeten inom reparation, om- och tillbyggnad, och städhjälp och så.  Fast inte lika mycket råd efter årsskiftet, nej (50-30) /50 = 40% mindre råd, när avdraget minskar från 50 till 30%. Och matlagning skall vi inte alls ha råd med att köpa – slut med det.

Kan detta statliga årsskiftesändrande tyda på ”en stat som bejakar individens sociala och ekonomiska autonomi, och i sällskap med släkt och vänner – i den omfattning ni själva vill” som Bredberg beskriver -ismen ??    Kunde det inte tänkas, att  det möjligen vore lättare att tala med sina närmaste om vad man kan ha råd med, än med denna Stat – denne Övermodige Beskyddare till (S)torebror, som numera är inne och klampar i det mest ömtåliga av människors och familjers privata liv, i hemmets härd, i relationer mellan föräldrar och barn, med barnens fostran….

Ty – Staten och politiker i kommun och landsting – tar numera hand om våra resurser, våra pengar, till förfärande nivåer – 69% enligt Swedbank får en normalinkomsttagare betala av sin lön, via sin arbetsgivare, via moms, energi- och punktskatter etc. etc. Av 300 000 intjänade kronor, betalar en medelavlönad över 200 000 kronor i öppna och dolda skatter. Fast hon får tillbaka mycket. Om du bara gör som politikerna vill, vill säga. Sätter du dina två barn i politisk fostran på dagis och förskola får du 300 000 kronor tillbaka i subvention. Ja inte bara 30%, eller 50% av kostnaden som för ROT och RUT, nej 95% av dagiskostnaden får du subventionerad – ja egentligen över 100% av barnkostnaden, eftersom mat, leksaker etc. går med på bytet – när du byter dina barns vård och fostran mot något oviktigt bortaarbete, alltså.

Och detta går det inte att resonera om vid köksbordet med någon partner eller tjänstesäljare. Om Staten är partner, är den inte resonabel. Och inte heller fair – inte rättvis. Staten är alldeles för stor och övermäktig och okänslig för människors olikheter och önskningar.  Bredberg skriver i dagens Sydsvenskan:  ”Staten och individen sitter i samma båt. Sant. Det innebär, trots allt, en rätt behaglig roddtur”.  Ja, kanske för Bredberg, Avellan och andra anpasslingar kan detta vara sant.  För oss andra är det, som om nån satt Fan själv i vår lilla hemmabåt –  och ingalunda till vår båtnad!

Politiskt korrekta pedagogers förnekelse av verkligheten


Hans Bergström, docent i statsvetenskap, före detta chefredaktör Dagens Nyheter, ledamot IVA:s avd XI för utbildning och forskning skriver i Dagens Industri 28 februari om svensk pedagogik under rubriken ”Pedagogers makt över skolan är farlig” (här).  I skarpa ordalag anser han svenska skolpedagoger vara verklighetsfrämmande – att inte vilja acceptera modern hjärnforskning, som t ex. klart visar på skillnader mellan kvinnor och män (prof. Martin Ingvar t ex), att inte hålla acceptabel nivå på forskningsresultat och -artiklar mm.

Flumpedagogerna tenderar att vara emot att biologisk forskning om hjärna och lärande alls beaktas, trots att Sverige på detta område befinner sig vid den internationella forskningsfronten.

I DI 8/3 publiceras en replik av Sverker Lindblad, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet. Han har inte  alls något att säga om detta med pedagogernas generella förnekelse av hjärnforskningsresultaten – inte mycket annat heller, för den delen.

Den oerhörda skandalen Bergström tar upp, ligger i att en hel yrkeskår slår ifrån sig fundamental mänsklig erfarenhet, som numera också är vetenskapligt bevisad i modern hjärnforskning. Detta eftersom det står i motsats till rådande politisk ideologi om jämställdhet, jämlikhet, blåbärslikhet som de många offentliganställda pedagogerna inte vill, eller vågar, påtala.

 

Kvinnokampens framgångar – och hyckleri

DEN NOTORISKT HYCKLANDE politiska chefredaktören på Sydsvenskan, Heidi Avellan, skriver i dagens (25/10) tidning om ”Kvinnokampens framgångar” (här).  Hon avslutar sin text med:

Så visst har det blivit bättre:

Ensamma mamman är inte stigmatiserad – och får hjälp med att försörja barnet. Statsindividualismen ger styrka. Kvinnan är fri att välja sitt liv.

”Fläckfri kvinna, eller fri”  är rubriken på Avellans text.  Kvinnokampen skulle alltså ha lett till att det tidigare moraliska ”kravet” på en kvinna att föra ett ”fläckfritt” leverne nu har försvunnit och ”kvinnan är fri att välja sitt liv”.

Fast, och här är Avellans hyckleri monumentalt, ständigt återkommande, ensidigt och förbaskat tjatigt …. Om en kvinna har egna idéer om vad som är viktigt att arbeta med, att ägna sig åt än vad den rådande politiska makten, Staten, har. Ja då är hon intet värd, då är hon en cupcakebakande parasit, till skada för sig själv och sin omgivning. Som så ofta sagt – skrivet – av hycklerskan Avellan och hennes kollegor. 

Nej, den kvinnan med egna idéer är inte fri att välja sitt liv – inte utan Statens ekonomiska bestraffning i miljonklass. Och inte utan Avellans antliberala, intoleranta, hatfyllda spyor.

Avellan är en skam för en tidning som fram till 90-talet var liberal och fortfarande kallar sig det, trots att motsatsen regelbundet bevisas på flertalet av tidningens redaktioner.

Krister Pettersson

Bild

Mer än en timme (x 2) för att hämta o lämna i dagisdesperata Malmö

Mer än en timme (x 2) för att hämta o lämna i dagisdesperata Malmö

”Så här har vi det nu för tiden”, säger Anna Lindström, med ett snett leende, får vi läsa i dagens (2014 04 14) artikel i Sydsvenskan i serien om det föreskoledesperata Malmö. Drygt en timme tar det att hämta (och en timme till för att lämna) två barn på olika förskolor i staden.

Enligt civ ek Petra Lantz i SOU79:89 förbrukas lika mycket resurser (pengar) på att vårda två barn på dagis som vad en heltidanställd, lågavlönad person drar in i sitt arbete.

Att byta vård och fostran av två egna barn mot ett borta-arbete, tillför därför inte nationen något. Det är en ren förlust för skattebetalarna som står för subventionerna. Och, det är en oerhörd mänskliga förlust för många föräldrar och barn i vårt land – tydligen också för Anna, med det sneda leendet.

Men – de (s)tyrande översåtarna vill inte lätta på förtrycket, eller spara pengar åt skattebetalarna, genom att tillåta ens ett ynka vårdnadsbidrag i staden.

Och Sydsvenskans reportrar ställer fortfarande inte några politiskt inkorrekta frågor – till Anna, eller till andra föräldrar. Och så klart inte till makthavarna i staden. Tidningen är ju dessa förtryckares okritiska megafon: KD betyder ”Kvinnor vid Diskbänken” skriver man  som ett exempel på sitt hycklande om vikten av tolerans, marknadsekonomi och mänskliga rättigheter.

Sydsvenskans förfall under Heidi Avellan

Kommentar till Sysvenskans ledartext (föreg.blogg i mildare version) avvisas med följande svar från Sydsvenskans Heidi Avellan:

15 dec 2012 kl. 21:05 skrev Heidi Avellan <heidi.avellan@sydsvenskan.se>:

Hej,

Tack för mejl. noterar att du inte tycker dagis är någon bra idé. Och att du påstår att min medarbetare inte är en  ”vanlig människa, utan en synnerligen beklagansvärd person, som gått miste om värdena i livet”, utan att ens veta vem som skrev denna ledare.

Därmed finns inte så mycket mer att säga i frågan, så jag sätter punkt för diskussionen för min del.

vänlig hälsning

——————————————–

Heidi Avellan

politisk redaktör, chef för ledarredaktionen

040-281236

070-4222149

heidi.avellan@sydsvenskan.se

Vi erinrar oss ett annat (internt) avvisande (2007-05-28) från Avellan av kritik mot opinionsbildande texter i Sydsvenskan för deras intoleranta och antiliberala hållning mot föräldrar som själva vill vårda sina barn, när tidningen hycklande säger sig älska debatt, kämpar för tolerans och mänskliga rättigheter mm (och, undertecknad är inte kristdemokrat eller annars politiskt engagerad):

Hej,

ja jag fick ju den också. har inget att tillägga; att en kristdemokrat skulle vara liberalismens främste väktare faller liksom på sin egen dumhet. Orkar bara inte upprepa detta.

-heidi

——————————————–

Heidi Avellan

politisk chefredaktör

Sydsvenskan

205 05 Malmö

040-281236

070-4222149

heidi.avellan@sydsvenskan.se

Sydsvenskans djupa förfall under Heidi Avellan är dramatisk. Hennes sätt att avvisa kritik är djupt ohederligt och fegt.

Krister Pettersson