Category Archives: Anknytning

Föräldrars fostran minimal – om skoeländet

  ”Föräldrar måste på ett helt annat sätt än hittills, tvingas att ta ansvar för hur deras barn uppför sig ” skriver psykiatern Stefan Krakowski i dagens SvD i sin artikel om skoleländet i Sverige. 

 Visst är det anmärkningsvärt, att välutbildade personer inte har förstått, att barns uppfostran numera bara till en liten del görs av föräldrarna.  Att välutbildade personer inte pekar på den tvingande familjepolitiken som en stor orsak till eländet är kanske än mer anmärkningsvärt, men kan kanske förklaras av deras beroende av jobb och pengar från det offentliga, från politikerna. Man biter inte den hand som föder en i det tvångslikriktade Sverige.

     http://www.e-pages.dk/svenskadagbladet/49421/article/647936/4/3/render/?token=c131531c667280c81186d2d8483d31e4

Annonser

FAMILY OVER WORK? – Reality is the opposite !

The site  Matador Network   writes about Swedish habits to adopt:

Family over work

No matter what you do or where you are, Swedes see your job as secondary to your family life. Have to leave early to go to your daughter’s piano recital? Have fun! Nobody will give you grief about missing a meeting, and it would be unthinkable to interfere with someone’s scheduled parental leave. This can be a bit of a pain when, say, your bank loan officer is gone for a week because their kid is sick and they’re taking VAB (vård av barn, days paid by the government for you to stay home with your sick child), but Swedes are happier and healthier because they don’t spend 80 hours a week at work. This hasn’t interfered with Sweden’s reputation as innovative inventors and producers of pop culture, either: They’ve been responsible for Skype, inflatable bicycle helmets, and pacemakers…as well as zippers, ultrasounds, and thermometers.

WE COMMENT :

BE WARNED!   For heaven’s sake do not adopt Swedish daycare fostering of your children!  In clear violence with Human Rights, with it’s  heavy discrimination of those families which do not accept the socialist combination of extreme bachelor taxes and extremely subsidized public daycare.   FAMILY OVER WORK is a horrible misunderstanding. REALITY IS THE OPPOSITE! In Sweden a parent is forced to work even if he or she would prefer to work with the own family.

The result of this State Childcare and fostering clearly shows in weakened relations parent-child, in a high degree of psychological problems, in school disorder and results and more.

Read British researcher Patricia Morgan, who compares the Swedish system with the Soviet Union in her book Family policies, Family Changes. Sweden, Italy and Britain compared (Civitas) and Canadian researchers Gordon Neufeld and Gabor Mate’ in their report ”Hold on to Your Kids”, on the importance for a parent to be great part of their child’s life. 

Hold on to Your Kids: Why Parents Need to Matter More

Föräldrapakt om barnuppfostran

Okunniga Föräldrar enligt SSvD´s red. Maria Jelmini, skriver 24/9 om våra ouppfostrade barn. De är otacksamma, ohjälpsamma, ansvarslösa mm mm ….  Slutklämmen är, att vi bör:

starta en föräldrapakt, sa en bekant pappa nyligen när han en dag fick nog av tider som inte hölls, det eviga gnället över varje litet bidrag till hushållsarbetet.

Jo, det är dags nu. För barn som varken känner tacksamhet eller ser sitt eget ansvar – eller plikt – att bidra, vad får de för bild av sig själva och sin omgivning?

Så vi hjälps åt. Om jag uppfostrar era barn, så uppfostrar ni mina.

Bra – men Maria missar något väsentligt i sin text. Det nämligen så, att vi redan sedan länge har en kollektiv fostran av våra barn. En fostran, vi tvingas till med hårda politiskt-ekonomiska styrmedel.  Fast i denna ”vi hjälps åt”-fostran av våra barn som vi har i dag, har vi fått våra politiker och deras tjänstemän som mellanhänder.

Och vi har fått normer och värderingar vi själva inte känner till, inte oreserverat omfattar, som inte är våra…  Och Maria missar så klart också i sin text, att det är just detta som är vitsen (den politiska, den marxistiska….)  med den påtvingade barnuppfostran som inte är vår, och gör anknytning, relationer, samvaro och själva livet med barnen så väldigt mycket sämre – samhällsekonomiskt och mänskligt.

Kan man hoppas, att någon etablerad redaktör, journalist, skribent någonsin vågar vara politiskt inkorrekt och nämna sambandet mellan usel skola och barnomsorg med den totalitära familjepolitiken i vårt land?

Bilden? – från s-programmet Familjen i framtiden, där vi får veta, att föräldrar är odugliga, rent av farliga, som vårdare-fostrare av sina barn.

Krister Pettersson

Barn stavar kärlek T-I-D

20160714 Barn behöver TID Sydsvenskan serieBarn stavar kärlek T-I-D är budskapet i denna Nemi – serie i Sydsvenskan 14 juli 2016.

Sydsvenskan är den antiliberala tidning, som slutade med serien Blondie. Detta av skälet, att den cateringfirma-drivande ”hemmafrun” Blondie, inte var representativ för en modern kvinna.

Stöd familjekämparna i Föreningen för Barnens Rätt till Föräldrarnas Tid (www.barnensratt.se och Facebook)

DN publicerar skarp protest mot dagistvånget!

DN publicerar skarp protest mot dagistvånget!

Linda Bjuvgård och Mats Sederholm har fått in in text i DN 27/1 !   Och en särdeles utmärkt sådan.  Texten tar upp kärnfrågan i den politiska styrningen av barnens vård och fostran i syfte att nå en politiskt önskad, socialistisk blåbärsjämställdhetslikhet:  Hur illa far barnen av detta ? Det är ju inte bättre idag än på den usla Barnhemstiden!   Varmt tack och varmt grattis !

Man undrar, om DN har blivit annorlunda, eller insett, att det finns förfärande nackdelar av dagens totalitära tvång, så man låter oss frihetskämpar komma till tals.  Vi, som samma tidning, DN, under åttiotalet försökte ta heder och ära av genom sin medarbetare Anna Maria Hagerfors, som i samarbete med riksdagsledamoten Ingrid Ronne Björkqvist (fp) inte drog sig för att ljuga tidningens läsare fulla i artikelserien ”Den dolda högern”.  Läsaren av denna blogg har kanske sett, att Anna Maria Hagerfors vid ett senare möte i kyrkliga sammanhang om etiken i pressen inför en publik om kanske 40 personer uttalade, att ”viktigare än att skriva sanning är att rida spärr mot högerkrafterna”.   Och högerkrafterna är alltså alla vi föräldrar, som vill kunna vårda och fostra våra barn själva i enlighet med vår rätt och plikt enligt de Mänskliga Rättigheterna (Europakonventionen 1950).

Skribenterna på DN åsikt presenteras av tidningen:  Linda Bjuvgård är skribent, debattör och systemkritiker. Mats Sederholm är krönikor och författare.

Krister Pettersson

PSYKISK OHÄLSA – Larm om ännu mer psykisk ohälsa bland unga

”Larm om bristande stöd till elevhälsan” är jätterubriken i dagens SvD (här)

PSYKISK OHÄLSA Trots larm om ökad psykisk ohälsa bland unga räcker inte resurserna för att möta behoven. Det anser både experter och intresseföreningar som SvD talat med. – Jag tror inte att man från politiskt håll har insett hur allvarlig situationen är, säger Britta Alin Åkerman, professor vid Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa.

Artikeln talar sedan om det stora – och kraftig ökande – behovet av flera skolkuratorer, skolsköterskor…. Antalet sådana har ökat, men inte på långt när i takt med den ökade psykiska ohälsan, självmorden …

Britta Alin Åkerman har arbetat med ungas psykiska hälsa sedan mitten av 1960-talet, skrivs i artikeln.   Då har Åkerman upplevt, hur ungas psykhälsa tedde sig på 60-talet, innan den tvingande ”familjepolitiken” med sin familjenerbrytning infördes.

Men sådana jämförelser – typ före och efter – gör inte Åkerman.  Och hon gör inte något försök att nämna  någon orsak till den alltmer ökade psykiska ohälsan.  Och allra minst antyder hon, att det kan vara familjepolitiken med anknytnings- och familjenerbrytning som  kan vara en delförklaring till den förfärande utvecklingen. Ja – en mycket trolig förklaring till densamma, att döma av vad utländska forskare som t ex Neufeld och Maté pekar på  Men Åkerman är inte en utländsk forskare – och hon är inte obunden. Nej, hon är professor vid Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa. Professor vid politikernas egna forskningscentrum, där man så klart omöjligen kan forska fram något negativt om ”politikernas politik” om man vill fortsätta att ha jobb och lön och fin titel, vill säga.

Ledande pedagog inte ”politiskt korrekt” i Sverige

Paulina Neuding jurist och chefredaktör för det borgerliga samhällsmagasinet Neo, skriver i en kolumn i dagens (16/3) SvD om Pnina Klein, forskare vid Bar Ilan-universitet i Israel och en av världens ledande pedagoger. Hon avled i november, 69 år gammal.  Klein har kallat sin metod för att utveckla små barns intelligens Kärlekens ABC:

Kleins särskilda insats låg i att hon utvecklade en praktisk metod för att höja barns intelligens, med utgångspunkt i samspelet mellan barn och vuxna som älskar dem. Metoden har använts på barn med de mest skilda förutsättningar: Vanliga svenska dagisgrupper. HIV-smittade barn i Afrika. Barn med Downs syndrom. Fattiga invandrare. Extremt begåvade barn

I korthet handlar det om att lära vuxna att förmedla intryck i omgivningen, och att göra det genom uppmuntran och bekräftelse. Resultaten är – hoppingivande. Föräldrar och andra närstående vuxna i Kleins studier har påtagligt kunnat påverka barns kognitiva utveckling – socialt, emotionellt och logiskt – genom sitt sätt att prata och umgås med dem.

Det är ett fält som öppnar för en del politiska reflektioner. ..

Det hela säger också något om barns behov av sina föräldrar. ”I genomsnitt tillbringar mammor enbart elva minuters kvalitetstid med sina barn på vardagar och 30 minuter på helgerna”, skriver Klein i en studie om extremt begåvade barn (siffrorna gällde USA). Föräldrar gör ofta misstaget att sätta press på begåvade telningar genom att stressa runt dem mellan ”utvecklande” aktiviteter, konstaterar hon. Medan nyttan av sådana aktiviteter kan variera, vet man numera att rätt sorts riktad uppmärksamhet från föräldrarna har effekt.

Klein sammanfattar grunddragen så här: Det handlar om att visa att ”Jag älskar dig, jag är med dig, och det här är värt min tid.”

Texten ovan visar, varför Pnina Klein är ”ledande pedagog” i världen, men ingalunda här i Sverige. Hennes forskning visar ju på resultat stick i stäv med den som ”politiskt korrekta” pedagoger förväntas påvisa.