Europakonventionen – Föreningen Barnens Rätt skriver ….

Föreningen för Barnens Rätt till Föräldrarnas tid skriver på sin Facebook-sida :

Europakonventionen har grundlagsstatus i Sverige!

Vi i den förening som upprätthåller denna info-sida (Barnens Rätt) har länge vetat att ”Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna”, i dagligt tal ofta kallad ”Europakonventionen”, har bäring på vår fråga (barnomsorgsditot). Specifikt har vi ”alltid” hävdat att den svenska familjepolitiken strider mot Konventionens föreskrifter om frihet från diskriminering & otillbörligt tvång på grund av medborgarens filosofiska övertygelse, valda livsstil eller övertygelse om hur barn bäst ska tagas om hand eller utbildas.

Tidigare skrev vi, på vår reguljära webbplats här: www.barnensratt.se/arkiv.htm#5308-1 (vid punkten om ”The European Convention for the Protection of Human Rights …” att Konventionen är en andra rangens grundlag, innebärande att i händelse av en tolkningskonflikt mellan någon av våra övriga (fyra) grundlagar och Konventionen, ”vinner” den aktuella grundlagen, medan om konflikten istället står mellan Konventionen och någon av våra (alltför många ;-)) ”vanliga” lagar, ”vinner” Konventionen.

Men nu har vi, sent omsider, av en ren & lyckosam tillfällighet, kommit på att vår tidigare formulering inte var helt rätt, tack vare (/ på grund av) följande formulering i grundlagen Regeringsformen (RF), SFS 1974:152, 2 kap, 19 §:

”Lag eller annan föreskrift får inte meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund av den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.”

Innebörden blir alltså att eftersom RF är en av våra ovan antydda grundlagar & eftersom ovan citerade lagtext i RF förbjuder lagstiftning som skulle strida mot något innehåll i Konventionen, har den senare föreskriftsamlingen ingalunda ”bara” en andrarangsställning utan en ställning som är väl så stark som RF själv har!

Synd bara att det är först nu, tjugo år efter det att Konventionen blev svensk lag, som vi kommit på detta viktiga faktum! Den insikten hade varit mycket användbar i allt vi skrivit i saken under årens lopp, d.v.s. om hur svensk familjepåverkande lagstiftning strider mot både anda & bokstav i Konventionen. Men vi får försöka reparera skadorna från detta vårt tillkortakommande framöver, istället.

Slut —-

Anmärkning:  Föreningen kunde också ha nämnt, att våra Översåtar gav sig till att kriminalisera föräldrar hemundervisning av sina barn endast för några år sedan – och att man, politikerna, i klar vetskap om att detta förfärande, totalitära tilltag stod i grav konflikt med Europakonventionens Mänskliga Rättigheter diskuterade, hur man skulle kunna undgå en ev. kommande fällande dom mot Svenska Staten i Europadomstolen.  Mera om de familjer som har tvingats i politisk exil finns på http://www.rohus.org.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s