Hemmafrun död – blev nationen rikare? Killing the home-maker makes the nation richer ?

Den 15e oktober debatterar Jonas Sjöstedt från vänsterpariet och Jan Björklund från folkpartiet i SVT1 om hur man skall få fler i arbete.

Sjöstedt säger, att vi i Sverige har fler sysselsatta än i andra länder, och att man därför inte behöver göra det lättare och billigare för arbetstivare att anställa flera.

Björklund kontrar med, att detta är riktigt, men att det beror på att vi i Sverige inte har några hemmafruar som i jämförbara länder som Holland, Tyskland, Österrike.

Och så är det ju – hemmafrun är nu död, som redan Olof Palme sade. Så, i Sverige jobbas det mycket mer, och BNP´n är så hög per capita – fast inte blir vi rikare för detta.

Sedan 1970 – när den tvingande familjepolitiken infördes, har vårt lands välstånd gått utför. Sverige har kraftigt kanat ner i välfärdsligan ända till 2005, när det började gå uppför igen. Och detta trots att vi jobbar mycket mera, och många flera, än i andra, jämförbara länder, där det räcker med 37,5 timmars arbete för att försörja en familj – i motsats till 2×40 som i vårt land.

Så, vårt land har blivit fattigare, trots att siffrorna ser bra ut.  Fattigare ekonomiskt, och långt mycket fattigare när det gäller mänskliga värden som relationerna föräldrar-barn, psykisk hälsa, lycka ….

Ty detta med att tvingas byta bort heltidsarbetet (enligt SOU79:89)  med två egna barn mot t ex ett heltidsarbete med att vårda andras barn på en förskola innebär att ens arbete plötsligt syns i BNP – och i statistiken över sysselsatta.

Så, när Björklunds Folkparti har hjälpt socialisterna att ta död på hemmafrun, har de förbättrat den BNP och den ”Sysselsättning” som räknas. Men, vår nation har inte blivit ekonomiskt rikare – och mänskligt mycket fattigare.

ENGLISH

On the 15th of October Jonas Sjöstedt from the communist party (V) and Jan Björklund of the (so called) Liberal Party (Fp) debated in Swedish TV1 the issue of how to get more people working.

Sjöstedt says, that in Sweden we have more people employed than in other countries, and therefore do not need to make it easier and cheaper for employers to hire more.

Bjorklund countered with that this is true because we in Sweden have no housewives a in comparable countries like Holland, Germany, Austria.

And so it is – the Swedish home-maker is now dead, as already Mr. Olof Palme said. So, in Sweden people work a lot more, and the GNP is so high per capita – but, in spite of all our work we have become no richer.

Since 1970 – when the compelling family policy was introduced, the country’s prosperity has gone downhill. Sweden has sharply slid down in the league of welfare of nations until 2005, when it turned up a bit again. And this despite the fact that we work more hours, and many more people than in other comparable countries, where you need only 37.5 hours of weekly work to support a family – in contrast with the 2 times 40 hours needed  in our country.

So, Sweden has become poorer, even though the numbers look good. Poorer economically, and far much poorer in terms of human values ​​such as relations parents-children, mental health, happiness ….

For being forced to switch a full-time work (according to State Official stUdy SOU79: 89) with two own children against, for example, a full-time job with caring for other people’s children in a nursery means that the work suddenly becomes visible in the GNP. And in the statistics of employed persons.

So, when Björklunds ”liberal” party has helped the socialists to kill the Swedish home-maker, they have improved the GDP and the ”Employment” figures that count. However, our nation has not become financially richer and humanly a lot poorer.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s