Sydsvenskans Avellanska ”nannyism”

Med den fördummande, bortkollrande titeln  ”

Hejdå, nanny, nu myser vi”

skriver den politiske chefredaktören på den s k ober.liberala Sydvsenskan Heidi Avellan om vad hon märkt, eller fått sig påtalat, om dagens vilsna föräldrar. Föräldrar, kravlösa gentemot sina barn, osäkra, allt annat än ledare och goda förebilder – just som den svenska skolan, som inte bara i Pisa-undersökningar, utan också i förmedlingen av kulturella värden brister, står långt efter andra länder. Svenska Föräldrar och Svensk Skola har tvingats in i ett oerhört svek mot barn och ungdomar, vilket man, överheten, försöker gömma bakom Rosseauanska idéer om den gode vilden, om att de okunniga själva skall vilja, och kunna, söka kunskaper, som bara de kan värdesätta som har dem och har nyttjat dem.

Avellan noterar på slutat, efter konstaterande av ”samhällets” och de vilsna föräldrarnas låga förväntningar och uteblivna krav på barn och skolungdomar:

Följden syns i högskolan där de som undervisar idag vittnar om att studenterna inte kan uttrycka sig i skrift, inte vill lära sig något utöver det som kommer på tentan och inte vill konfronteras med åsikter som de inte delar.

En dyster bild av hur vuxenvärlden vill kratta manegen för barnen. Istället för att förvänta sig topprestationer.

Nu undviker jag att påpeka vad det kan innebära för framtida konkurrenskraft, välstånd och möjligheter att välja sitt liv. Vill ju inte skapa dålig stämning.

Ja – just det. Avellan undviker, här och i sina och andras Sydsvenskantexter, att påpeka vilka negativa effekter vi andra sedan länge har konstaterat som följd av de avsatta föräldrarna, de avskaffade familjerna, det avskaffade föräldraansvaret, en märklig pedagogisk teori, enspåriga läroplaner och kriminaliserad hemundervisning.  Avellan, som i otaliga, hycklande texter har hyllat värdet av Mänskliga Rättigheter, av Fria Val av Livsstil, av Tolerans  …..   fast så klart inte, för föräldrar som har andra idéer än den Nomenklatura Avellan tillhör. Sådana föräldrar förlöjligas som ”cupcakebakande”, okunniga, som inte förstår sitt eller barnens bästa. Någon liten liberal tanke, eller lättnad, i överhetens totalitära politisk-ekonomiska förtryck av dessa icke sig anpassande föräldrar har icke noterats hos Avellan. Det enda rätta enligt henne är Statsindividualismen – att alla krav, behov, relationer mm mm är en sak mellan Staten och varje Individ. Ingalunda mellan individer, och absolut inte inom familjer (kollektiv) mellan föräldrar och deras barn.

Att Avellan – med denna sin ”kryptosocialistiska” bakgrund skulle säga något om. att dagens föräldrars och skolas kanske negativa vilsenhet är ett resultat av socialisternas gedigna arbete genom decennierna, är inte att förvänta. Inte ens, när detta nerbrytningsarbete är synnerligen väl beskrivet och dokumenterat i ord och bild i t ex s-programmet ”Familjen i framtiden-en socialistisk familjepolitik”. När Avellan alls närmar sig något mindre positivt resultat av svensk familje- och skolpolitik som i den här nämnda artikeln – hänvisar hon i stället i sin kryptosocialistiska stil till något obestämbart – en Super-Nanny – en obestämbar ”nannyism”:

Jag lyssnar och försöker höra ifall det här bara är ett utslag av nannyism, barncurlingens mottrend; att barn ska hållas i tukt och förmaning och inte sticka upp. Komplett med skamvrå och allt.

Men det låter som vilsenhet.

Här talas det om den mest ambitiösa föräldragenerationen någonsin. Det kan vara för att föräldrar idag är äldre och många har hunnit skapa sig en bild hur en god förälder ska vara och jämför sig med andra, inte minst på sociala medier.

Föräldrarna vill göra saker rätt, men vet inte vad och hur. De är rädda för att göra barnen ledsna. Eller så handlar det om för lite tid ihop – den ska inte slösas på skärmytslingar. Man vill mysa.

Av Avellan kan vi inte vänta respekt för vissa Mänskliga Rättigheter. Inte Tolerans mot vissas avvikelser, inte något Rätt till Livsval, för vissa … Nej, så mycket tolerans och liberalism finns inte i Avellans Oberoende Liberala Sydsvenskan. Det enda prefix som Avellans liberalism kan ha är anti- !

Krister Pettersson

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s