Skolinspektionens begärda utredning från Malmö

Utredning av klagomål vid Djupadals förskola – KOMMENTAR

Indoktrinering Genus i förskolan Nov 2011

GENUSINDOKTRINERING VID DJUPADALS FÖRSKOLA I MALMÖ – UTREDNING BEGÄRD AV SKOLINSPEKTIONEN
Malmö Stad har genom sin utbildningschef Lisbeth Mårtensson gjort en utredning daterad 2014-09-11 som begärts av Skolinspektionen efter anmälan från NKMR, BRTFT och Familjekampanjen. Anmälan föranleddes av en artikel i Lokaltidningen (Limhamn, Malmö) av Marcus Celander, i vilken skrevs angående förskolebarnens indoktrinering i genuspedagogiken: ”men de föräldrar vi träffar stödjer den könsneutrala inriktningen. Skulle någon inte göra det, av till exempel religiösa skäl, så får de acceptera att vi lyder under svensk lag”

Nu är innebörden i svensk lag (Föräldrabalken) att det är föräldrarna som har ansvaret för sina barns vård och fostran. Europakonventionens Mänskliga Rättigheter är också, eller står över, svensk lag och säger i andra artikeln i första tilläggsprotokollet:

Vid utövandet av den verksamhet som staten kan ta på sig i fråga om utbildning och undervisning skall staten respektera föräldrarnas rätt att tillförsäkra sina barn sådan utbildning och undervisning som står i överensstämmelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse.

I utredningen talas om fokus för indoktrineringen, att föräldrar får tala med förskolepersonalen som är goda förebilder, har en värdegrund etc. Men – utredningen säger inte något, om vad som händer om någon förälders övertygelse inte står i överensstämmelse med förskolans “fokus” för deras barn.
Enligt lokaltidningens artikel, får föräldrarna då acceptera att vi lyder under svensk lag.

Det skulle alltså finnas någon svensk lag som innebär, att staten inte skall respektera föräldrarnas rätt angående deras barns undervisning. Men, någon sådan lag, har inte förskolepersonalen, eller deras talesperson Anna Karlfeldt och inte heller utredaren Lisbeth Mårtensson pekat på i utredningen.
Utredaren skriver i stället, att “formuleringen (i tidningen) är vilseledande” och “att kommentaren är tagen ur ett mer omfattande samtal”. Vidare “det ska framhållas att Lokaltidningen är en från Förskoleförvaltningen oberoende källa.”
Reportern på tidningen skulle alltså ha fått ta del av ett mer omfattande samtal med personalen på Djupadals förskola. Den sammanfattande text om detta samtal han har skrivit i artikeln är vilseledande, samt att Lokaltidningen inte styrs av Förskoleförvaltningen (varför tidningen ogrundat kan skriva vad som helst). Knappast är en komplimang åt tidningen eller dess reporter.

Men utredaren upplyser oss inte om, på vilket sätt artikeltexten är vilseledande. Hur mycket förskolepersonalen än möter och talar med föräldrarna, sägs inget om hur man “respekterar” deras övertygelse, om nu denna skulle avvika från förskolans “fokus”, från läroplan etc. Och i utredningens ordflöde finns inget som visar, hur man på ett korrektare sätt än vad Lokaltidningen lyckas förmedla, bemöter föräldrar, som faktiskt inte stödjer den könsneutrala inriktningen på sina barns förskola.

Det kan tyckas, att det inte är mycket att orda om detta, att våra förskolebarn blir utsatta för dagens svenska genuspedagogiska indoktrinering, vilken barnens föräldrar kan gilla mer eller mindre utan större konsekvenser annat än möjligen familjesöndring. Föräldrarna har ju genom skatte- och bidragssystemets utformning i praktiken inte något val – skollag och förskoleplan är desamma i hela landet.

Men den dagen kan komma, då det är andra doktriner och värderingar av mindre oskyldig art, som skall inympas hos våra barn. Och om den dagen kanske inte kommer, så vet vi, att sådana dagar, sådana tider har kommit – och att det är just därför, som Europakonventionen om de Mänskliga fri- och rättigheterna så högtidligt kom till stånd år 1950 efter ett halvt sekel av totalitära regimer och avskyvärde värderingar och handlingar i vår del av världen. Det är därför den skall respekteras, och sådana som de påtalade uttalanden från förskolepersonal, som utredningen inte lyckas modifiera, inte får förekomma.
Krister Pettersson
För NKMR, BRTF och Familjekampanjen

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s