Fp – omänskliga samhällsingenjörer och hycklare

Maria Arnholm och Erik Ullenhag (Fp) skriver i SvD idag 5 juli (här) under rubriken Vårdnadsbidraget befäster utanförskap:

De felaktiga ekonomiska incitamenten för att avstå från förskolan, behöver också angripas. Vi vet att vårdnadsbidraget är en bov i dramat här.

Folkpartiet är stödpartiet, som låtit socialisterna i vårt land socialisera familjen och förstatliga barnen, så att vi av brittiska forskaren Patricia Morgan jämförs med Sovjetunionen. Åndå skrev Bengt Westerberg ”Här finns stor frihet för enskilda människor och familjer att skapa och leva sina egna liv”.

Jovisst. Om man bara inrättar sitt liv som de styrande vill: De vuxna på jobbet och barnen i välfärdsstatens institutioner.

Har de ”enskilda människorna” och ”familjerna” en annan uppfattning om hur man vill leva sina liv, är de förvisade från ”välfärdsstaten”, utan rätt till subventioner, socialt stöd eller existensminimum… Dömda till Misär för sin åsikt, som Bo Södersten skrev. Folkpartiet kämpar inte för det självklara kravet i en demokrati att fördela eventuella subventioner för barnomsorg lika till alla barn, inte bara till dem som utnyttjar den kommunala barnomsorgen.

Och fp som lägger ”liberalerna” till sitt partinamn!

Av alla SOM, Sifo-, IMU- och Temo-undersökningar vet vi, att vi är uppåt 80 procent, som vill ha mer valfrihet i stället för daghem åt alla. Ett liberalt parti skulle naturligtvis säga, att den politiska styrningen bör upphöra. Att stödet till barnen fördelas lika till alla och att skatten skall ta hänsyn till bärkraft.

Det skall alltid löna sig att lämna bort vårdarbetet med de egna barnen för ett yrkesarbete, tycker fp; det är det rätta ekonomiska incitamentet. Även om detta blir ett rent arbetsbyte, eller rentav en minskad arbetsinsats (2—3 barn på daghem kostar lika mycket som en lågavlönad respektive högavlönad tjänar i ett heltidsjobb enligt SOU 79:89).

I SvD – artikeln ondgör sig folkpartisterna över, att det fortfarande är ca 5% av barnen som undgått tvånget till förskolans kollektivistisk fostran. Något, som skall vara så nyttig enligt Pisa, skriver man. Fast – vi vanliga mänskor undrar ju, hur det kan stämma. Sedan daghemstvånget infördes 1970, har ju skolresultaten inte blivit bättre – men väl mycket sämre. Ty den kognitiva fördel förskolebarnen kan få, äts upp många gånger om av de uppförande- och anknytningsproblem förskolebarnen visar, enligt forskarna Neufeld och Maté.

Skribenterna pekar på invandrare som i särskilt hög grad står emot tvånget. Till påstådd nackdel för integreringen.

Och så kommer deras rekommendationer, som är en variant av fp´s tidigare förslag om att skicka ”Aktiveringsinspektörer” på de kvinnor, som fortfarande envisas med att vårda sina egna barn (SOU 82:18, sid 50).

Och fp som skulle vara ”liberalt” och för marknadsekonomi!

Ack nej. Att få välja livsform och själv bestämma vad som är viktigt i livet får vi inte. Folkpartiet är omänskliga samhällsingenjörer och stora hycklare, när de samtidigt hyllar liberal frihet och än hårdare styrning av barn och familjer !

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s