Förskolenämnden i Malmö – öppet brev

Till ledamöter i Malmö Förskolenämnd

 • Rose-Marie Carlsson (S)
 • Hanna Granér (V)
 • Fredrik Sjögren (FP)
 • Jörgen Neldestam (S)
 • Gunilla Bengtsson (S)
 • Mats Sjölin (S)
 • Frida Andersson (S)
 • Lilian Gerleman (M)
 • Peter Dime (M)
 • Helena Nanne (M)
 • Pernilla Röjner (M)
 • Louise Arndt (MP)
 • Nina Kain (SD)

Malmö 2014 02 15
Bästa NN
Ett gott samhälle kännetecknas av människors frihet och möjlighet att verka och utvecklas efter egna åsikter, intressen och talanger.  Ett gott samhälle präglas av respekt för människors olikhet. I ett gott samhälle, respekteras mänskliga rättigheter och viktiga principer.  Principer som subsidiaritet, marknadsekonomi, frihet under ansvar, mångfald, generositet och tolerans….

Svensk familjepolitik passar ingalunda in i ett sådant gott samhälle.  Svensk familjepolitk kännetecknas av en hård politisk-ekonomisk styrning och likriktning av föräldrar och barn. Svensk familjepolitik kännetecknas av, att relationer och anknytning mellan föräldrar och deras barn inte ges något värde. Att föräldrar inte är tillräckliga för sina barns vård och fostran. Att de tvärtom är skadliga och rent av farliga för dem. Något, som görs föredömligt tydligt i text och bild i s-programmet “Familjen i framtiden”.

Den politisk-ekonomiska styrningen utövas genom ett högt skattetryck utan hänsyn till försörjningsbörda. 69% (enl. Swedbank) av ett yrkesarbetes värde tas in i den politiska – offentliga – sfären. De återstående 31 procenten, mindre än en tredjedel, räcker ingalunda att försörja en familj. Något som en arbetare kunde göra på 50-60 – talen, när man fick behålla två tredjedelar av sitt arbetes värde själv, och inte som idag mindre än en tredjedel. Två inkomster är nödvändiga idag för att själv få disponera två tredjedelar av en lön.

”Dömda till misär” är titeln på den bilagda debattartikeln från 1996 av riksdagsmannen (s) och professorn i nationalekonomi, Bo Södersten. De, som är dömda till misär, är de föräldrar, som inte kan inrätta sig efter styrningen i vårt land:  två inkomster och subventionerade förskoleplatser !

Därmed är efterfrågan på förskoleplatser stor. Situationen är rent desperat i Malmö. Desperata föräldrar – desperata lösningar. Tidsgränsen 4 månader klarar inte ni översåtar, som har att administrera den politisk-ekonomiska styrningen av oss undersåtar.

Då talas det om kompensation. Om sätt att hålla föräldrar undan misären. Dvs de föräldrar, som kan anpassa sig till styrningen och därmed få två inkomster för yrkesarbete och ytterligare en inkomst i form av subventionerade förskoleplatser.  Men, alla andra då? De som inte vill eller kan anpassa sig. De, som har en egen åsikt?  De, som försöker följa sitt hjärtas röst. De, som försöker hanka sig fram på en enda, ungkarlsbeskattad  inkomst?

Skulle inte alla ha glädje av, att inte också dessa föräldrar måste ställa sig i kön?  Skulle det inte bli mindre barngrupper? Och flera förskoleplatser, snabbare?

Och skulle det inte bli mindre misär i vårt ”toleranta och generösa” land – om beskattningen bara lättades. Om systemet tog hänsyn till förörjningsbördan. Om subventionerna till förskola, VAB, etc. fördelades lika. Eller om förtrycket något lättades genom åtminstone ett vårdnadsbidrag??

Ty – frågan i slutet av Bo Söderstens artikel från 1996:  Kan en regering verkligen ha rätt att döma hårt arbetande och högutbildade unga familjer till misär bara för att de vill ta sig friheten att uppfostra sina barn själva?  har med tiden fått ett svar.

Jo, det kan en regering. En sådan regering, som åsidosätter alla de karakteristika som kännetecknar det goda samhället. Om den med intensiv propaganda leder bort medborgarnas medvetande och erfarenhet från det goda samhällets kännetecken.  Om den i stället under decennier trummar in högre värden än dessa mänskliga rättigheter, dessa principer om subsidiaritet och marknadsekonomi, tolerans och generositet. “Högre Värden” som JÄMSTÄLLDHET, GENUS, BARNS BÄSTA, ALL LYCKA I ARBETET… Och om regeringen har lydiga och villiga tjänstemän, bödlar, som hjärtlöst exekverar den totalitära förtryckarpolitiken.

Detta oerhörda tilltag är gjort i Sverige. Ett farligt experiment med hela vårt folk och dess välfärd. Under ständigt sjunkande välstånd (se bilagda diagram), frihet och mänskliga värden. Till många utländska betraktares stora förvåning och bestörtning, som prof. Allan Carlsson i USA med boken “The Swedish Experiment in Family politics”. Som brittiska forskaren Patricia Morgan, som jämför svensk familjepolitik med Sovjetunionen i sin bok “Family policy. Family changes. Sweden, Italy and Britain compared” (CIVITAS).  Som Professor Neil Gilbert …. (se bilagor).

Ni totalitära socialister i alla partier, villiga utförare av en totalitär, omänsklig familjepolitik i vårt land, tror kanske, att ni kan försvara er med att folk vill ju ha det så. Att det bara är ett fåtal som drabbas ….   Men, så är det inte.  Prof. Hugo Hegeland nämner i bilagd artikel de många enkäter, som visar att mer än två av tre vill ha mera valfrihet i familjepolitiken. Och, ni skall veta, att den dominerande tidningen Sydsvenskan inte låter oss frihetsivrare synas i debatten. Och, även om vi hade varit ett fåtal drabbade – så har också vi några mänskliga rättigheter. Rättigheter, som ni förtrampar – skyddet för familjen, för privatlivet, för rätten att välja våra barns fostran enligt egen övertygelse ….. (se Europakonventionen 1950 ).

Tänk om!  Ni politiker i Förskolenämnden i Malmö  är inte tvingade att vara våra förtryckare!  Ni behöver inte skämma ut er inför dagens föräldrar och framtidens dom. Ni kan ju lätta på både det totalitära förtrycket och den “desperata förskolesituationen” i Malmö. Detta genom att vara mänskliga och låta oss svåranpassliga få en liten del av de stora subventionerna till barnomsorg, våra egna skattepengar. Detta t ex i form en barnomsorgsandel – ett vårdnadsbidrag.  Gör det! Tänk om! Var förståndiga och mänskliga!

Krister Pettersson

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s