Notering

Halverad mänsklig rättighet – art.2 i 1a tilläggsprotokollet

Sydsvenskans huvudledare 2/8 (här) handlar om en kammarrättsdom, som tillåter några ungdomar att slippa vara med på dansundervisning i skolans gymnastik. Föräldrarna vill inte, att deras barn skall dansa. Detta av religiösa skäl,

Tre grundskoleelever i Pajala har rätt att slippa dansa på idrottslektionerna. Det har kammarrätten i Sundsvall slagit fast och går därmed emot Skolverket och den tidigare domen i Luleå förvaltningsrätt, rapporterade Sveriges Radio igår.  Skolverket är kritiskt och menar att kammarrätten har tolkat skollagen på ett sätt som lagstiftaren inte avsett.

Visserligen kan en rektor göra undantag så att en elev slipper delta i ett enstaka undervisningsmoment, men i huvudsak är den nya skollagen från 2010 tydlig med att alla elever ska vara med på alla lektioner oavsett elevens eller föräldrarnas religiösa eller filosofiska uppfattning.

Ja, den nya, tvingande skollagen, hart när kriminaliserar alla avvikelser från den gällande läroplanen. Och nonchalerar därmed några Mänskliga Rättigheter. Med följd att många svenska familjer har gått i politisk exil. Se http://www.rohus.nu. Men:

Kammarrätten tar hänsyn även till Europakonventionens artikel 9 om religionsfrihet och den så kallade proportionalitetsprincipen. Det betyder att man gör en avvägning mellan å ena sidan elevens och föräldrarnas religiösa övertygelse och å andra sidan betydelsen av ett pedagogiskt moment som dansen. Och kommer fram till att några timmars dans inte får ställas mot att inte få ut ett slutbetyg.

Rätten väger också in Europakonventionens artikel 2 som säger att ingen får förvägras rätten till undervisning.

Fallet med de læstadianska eleverna är inte alldeles enkelt.

Punkten där en trosuppfattning skaver mot det sekulära samhällets liberala ideal om jämlikhet och alla ungdomars rätt till en heltäckande utbildning är brännhet. Och i grund och botten ska skolan inte befästa religiösa fördomar utan stå för kunskap och upplysning.

Ändå för kammarrätten ett rimligt resonemang.

Religiösa yttringar ska inte göras till större bekymmer än nödvändigt.

Sydsvenskans opinionsbildande texter innehåller ofta påpekanden om vikten av gemensamma värderingar som tolerans och respekt för mänskliga rättigheter.

Ledarskribenten nämner här Europakonventionens artikel 2  (i första tilläggsprotokollet) som säger, att ingen får förvägras rätten till undervisning.  MEN, i trygg förvissning om att kunskapen om och intresset för detaljer  i och bakgrunden för Europakonventionen är minimalt, utelämnar tidningen den andra meningen i artikel 2: ”Vid utövandet av den verksamhet som staten kan påtaga sig i fråga om uppfostran och undervisning, skall staten respektera föräldrarnas rätt att tillförsäkra sina barn en uppfostran och undervisning som står i överensstämmelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse.”

Kammarrätten har alltså insett, att danstvånget skulle kunna bli ännu en generande dom  i Europadomstolen för Svenska statens brott mot en mänsklig rättighet och undanröjt förvaltningsrättens dom.

Fast Sydsvenskan nämner inte detta. Skriver bara, att ”Religiösa yttringar ska inte göras till större bekymmer än nödvändigt” – och då tänker man på bekymmer för samhällets rättsapparat och politikernas skola. Inte på vad undervisning, statens eller annans, syftar till: att förbereda unga för ett gott och produktivt liv med goda relationer till nära och kära. Inte på, hur ungdomarnas närmiljö påverkas av ett politiskt tvång. Hur deras relationer till  nära och kära kan påverkas negativt; personer, som i ett fritt samhälle måste få ha andra ideal, än det  ”sekulära samhällets liberala ideal om jämlikhet” – ideal, som ofta i Sydsvenskans tappning är motsatsen till liberala, när det gäller landets totalitära familje- och skolpolitik.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s