Heidi Avellans förrädiska skriverier i Sydsvenskan

Dagens, 19/2, opinionsbildande text i Sydsvenskan av Heidi Avellan (här) är ett praktexempel på hur denna pol.chefred. försöker politiskt förtryck att framstå som något liberalt – frihetsvänligt. Under rubriken ”En flickas bästa vän” behandlas temat, att unga kvinnor oftare röstar vänster än liberalt:

Som liberal tänker jag att liberalism borde vara bättre också för unga kvinnor; liberalismen är jämställdhetens vagga…..det (måste) finnas goda skäl för unga kvinnor idag att älska rött… Det är den politiska vänstern som har gjort det möjligt för kvinnor att förverkliga sina drömmar som mer än mamma, att kombinera jobb och familj och vid behov få stöd från det offentliga – statsindividualismen gör det möjligt…

1972 blev en vattendelare, S-kvinnorna antog på sin kongress programmet Familjen i framtiden – en socialistisk familjepolitik och Olof Palme höll ett historiskt kongresstal om jämställdhet. Särbeskattning, dagis, lika lön, föräldraledighet och aborträtt är liberala frågor – och kvinnosaken var länge en rent liberal angelägenhet – men det är främst S som drivit igenom dem.

Och trots hemmafruns återkomst, vårdnadsbidrag – i valfrihetens namn – och drömmarna om en perfekt cup cake som grasserar bland välbeställda kärnfamiljer just nu så var detta inget mindre än en frihetsrevolution.

Utan egna pengar är det svårt att vara en fri människa.

….Det gäller att förklara varför marknadsekonomi, ett starkt näringsliv med sysselsättande och välståndsskapande företag, möjlighet att starta eget, valfrihet i den gemensamma sektorn och frihet för individen är en flickas bästa vän. Hur svårt kan det vara?

Vari ligger Avellans djupt förrädiska budskap, att socialism egentligen är liberalism, i detta?

”Liberalismen är jämställdhetens vagga” skriver hon. Detta kunde vara sant, om hon skrivit ”liberalismen är jämlikhetens vagga”. Men det gör hon inte. Hon byter ett ord mot ett snarlikt. Hon byter en innebörd till något som är nästan dess motsats. Ty, innebörden av jämställdhet är i dagens Sverige allt annat än jämlikhet inför livets möjligheter och skyldigheter. Jämställdhet har blivit ett djupt antiliberalt tvång till ett socialistiskt liv av arbete alltid och utelämnande av barnens fostran till andra.

Svårt att vara fri utan egna pengar. Javisst. Men nej, att antyda, att detta skulle ändras om man själv fick ta hand om de oerhörda subventionerna till barns omsorg, eller ens ett vårdnadsbidrag, gör hon inte.

Och s-kvinnornas Familjen i framtiden – en socialistisk familjepolitik. Detta program innehåller förvisso ”Särbeskattning, dagis, lika lön, föräldraledighet och aborträtt”. Men, det innehåller också detta:

”Individens rätt att själv forma sitt liv måste begränsas” (om valet av familjeliv och barnomsorg). Det är samhället, som i första hand skall ha ansvaret för den sociala, intellektuella och materiella vården av barnen. Den sociala och intellektuella vården skall ske i obligatorisk förskola från tre års ålder. ”Barnens sociala, intellektuella och kulturella utveckling skall vara oberoende av föräldrarnas inställning till förskolan”. Samhället kan endast ”acceptera en fullständig utjämning av förvärvsfrekvensen mellan kvinnor och män”. Det är ”självklart, att de familjepolitiska åtgärderna måste inpassas i en total politisk strategi, som har det klasslösa samhället som mål” och ”individens rätt att självständigt utvecklas måste underordnas de intressen, som samhället som kollektiv i demokratisk ordning beslutar”.
S-programmets slutkläm lyder ”vårt familjepolitiska program är den plattform, ifrån vilken vi skall kämpa för en socialistisk familjepolitik och ett socialistiskt samhälle”.

Programmets totala förakt för människors värderingar, val och mänskliga fri- och rättigheter är uppenbart.

Men ändå skriver Avellan om kvinnosaken som en ”rent liberal angelägenhet – men det är främst S som drivit igenom dem.”

Den eftertänksamme läsaren ser så klart, att ”angelägenheten”, som den drivits igenom av S – inte har något som helst kvar av liberalism. Men Avellan vill förrädiskt få oss att tro just det. Tro, att s-familjepolitiken skulle vara liberal. Eller att den skulle vara förenlig med: ”marknadsekonomi … valfrihet i den gemensamma sektorn och frihet för individen” eller att s- familjepolitiken skulle vara ”en flickas bästa vän”. Ty så är det absolut inte för den ”flicka” som önskar friheten att välja annat än dagens kollektiva bortavård för sina barn, utan att för den skull behöva utsättas för hejdlös politisk-ekonomisk diskriminering eller för Sydsvenskans föraktfulla hån för hennes ”drömmar om en perfekt cup cake”.

Krister Pettersson

Annonser

2 responses to “Heidi Avellans förrädiska skriverier i Sydsvenskan

 1. Herre Gud, så skrämmande läsning Heidi Avellan bjöd på denna gång!

  Förstår hon inte att den höga individuella inkomstbeskattningen, i kombination de kraftiga skattesubventionerna till den kommunala barnomsorgen, med berått politiskt mod, tvingar ut kvinnorna i arbetslivet, även när barnen är små?

  Förstår hon inte hur samhällsekonomiskt förlustbringande dessa subventioner till den kommunala barnomsorgen är, hur de gör oss alla fattigare och tvingar oss alla att jobba hårdare?

  Inser hon inte hur denna manipulativa politik strider mot svensk grundlag (Europakonventionen om mänskliga rättigheter)?

  Hur kan hon så totalt bortse från att svenska folket, i opinionsundersökning efter opinionsundersökning, i trettiofem års tid, envist föredragit föräldraomsorg om små barn framför kollektiv omsorg?

  Inser hon inte hur den försvagade anknytningen mellan barn och föräldrar, som uppstår ur den förda familjepolitiken, bidrar till ungas psykiska ohälsa, osunda livsföring och kriminalitet senare?

  Men framför allt, inser hon inte hur socialistisk, d v s hur icke-liberal, den förda politiken är?

  Tydligen inte.

  • Förstår hon inte?… inser hon inte ….? Hur kan hon….?

   Ja, verkligen. Avellans inkonsekvenser och märkliga dubbelmoral ger upphov till många frågor.

   En större fråga ändå är, om inte Avellan mycket väl inser detta. Men att hon fullt medvetet, försåtligt, utnyttjar en stor tidning, en liberal plattform, fd i alla fall som Sydsvenskan, till att riva ner liberalismen, och ersätta den med ett annat innehåll, att få läsarna i Orwellsk anda att tro, att tvång och styrning är FRIHET – LIBERALISM.

   Flera års erfarenhet visar, att Avellan är i samma kategori mediafolk som Anna-Maria Hagerfors på DN, som inför ett auditorium om 40-50 personer i december 1986 frankt deklarerade, att Viktigare än att skriva sanning är att rida spärr mot högerkrafterna!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s