Reinfeldts brist på viktig reform

”Vi har råd med nya reformer”, skriver statsminister Fredrik Reinfeldt (här) i SvD. Vi, som har trott och hoppats att vi hade fått en borgerlig, liberal regering efter socialisternas förtryck, läser intresserat. Statsministern skriver om fyra politikens centrala intresseområden:

I år gick också Sverige till val för att välja färdriktning för vårt land under kommande år. Valet 2010 blev en seger för arbetslinjen. En tydlig bekräftelse på att Sverige ska vara ett land som kännetecknas av arbete, trygghet och ansvarstagande. Ett samhälle som utgår från människan och ser politikens gränser. Det är utifrån detta vi ska fortsätta bygget av Sverige.

Visst låter detta bra. Lovande. Han skriver vidare:

För det första ska vi förstärka arbetslinjen. …ett femte steg i jobbskatteavdraget genomföras. … halvering av momsen på restaurang- och cateringtjänster. … viktiga reformer för arbete och företagande, för att arbete ska löna sig och jobben bli fler.

Vi, som hoppas få se något om att det får vara slut med sociliasternas lögner om att visst arbete (med egna barn) inte är arbete (som det med andras barn) blir besvikna. Statsministern fortsätter:

Sverige har inte råd att se människor fastna i utanförskap. Vårt mål är full sysselsättning. Därför måste vi nu också se dem som oavsett konjunktur ställs vid sidan av.

….fast i uppräkningen som sedan följer nämner Reinfeldt inget om de hemarbetande, som ställs utanför. Som sparkas ut ur välfärdssamhället för sin åsikt om vad som är viktigt arbete. Han fortsätter:

För det andra ska vi göra 2011 till ett reformår för den svenska skolan. …ett nytt betygssystem på plats. En ny lärarutbildning, lärarlegitimation och förstärkta insatser för fortbildning av lärare ska genomföras. Det pedagogiska uppdraget i förskolan ska förstärkas …. viktiga byggstenar för att barn och unga ska kunna möta framtiden. Det är en av de viktigaste investeringar vi kan göra.

Se där, inget om den nya skollagens övergrepp på ett par mänskliga fri- och rättigheter när den förbjuder hemundervisning av barnen. Och, ”det pedagogiska uppdraget i förskolan ska förstärkas” visar också klart på något helt annat än förstärkande av föräldrarnas och familjens ansvar och funktioner. Reinfeldt fortsätter:

För det tredje stärker vi nästa år pensionärernas ekonomi med ytterligare en skattelättnad. … en viktig reform för dem som fått ansträngd ekonomi till följd av krisen

Lovvärt, så klart. Men har inte statsministern glömt familjerna som hemarbetar med de egna barnens vård och fostran!? De som fått ”ansträngd ekonomi” av socialisternas decennier av förtryck och diskriminering. De, som enligt nationalekonomen, professor Bo Södersten är ”Dömda till misär”.

Statsministern avslutar med:

För det fjärde ska vi fortsätta ta ansvar för Sverige. …Sverige gör rätt i att möta framtiden med en ambitiös reformagenda för jobb, utbildning och välfärd. Detta samtidigt som vi tar ansvar för Sveriges ekonomi. Vi ska visa att vi lärt något av finanskrisen. Det är så vi nästa år fortsätter arbetet för ett bättre Sverige. Ett Sverige som håller samman, utvecklas och låter människor växa.

Men, bäste statsminister Reinfeldt, ”ett bättre Sverige som håller samman och låter människor växa” måste genast sluta med förtryck, diskriminering och förminskande av sina medborgare till den milda grad som är fallet i svensk, socialistisk familjepolitik. Erkänn då äntligen, att den politiska styrningen är förkastlig, oförenlig med mänskliga rättigheter och till oerhörd ekonomisk och mänsklig skada för vår nation!

ENGLISH
Swedish Prime Minister Fredrik Reinfeldts, points at four central areas for political reforms in Swedish daily Svenska Dagbladet December 31st 2010.
However, the most urgent reform imaginable for a government, which calls itself liberal, is of course to put a stop to socialist discrimination due to a parent´s view on what is good childcare. In the article, Mr Reinfeldt points in the opposite direction, when he writes that the pedagogical role of public daycare – called preschool – will be reinforced.
Mr Reinfeldts continues disrespecting some important Human Rights and the obvious negative effect of decades of socialist public childcare in Sweden.

Krister Pettersson

Annonser

5 responses to “Reinfeldts brist på viktig reform

 1. Ursäkta, men visst kan man ha åsikten att det är ett viktigt arbete att stanna hemma med sitt barn i tio år, men det betyder inte att det arbetet är värt lika mycket som att göra någonting som innebär nytta för mer än en individ.

  Att vi inte har hemundervisning har både bra och dåliga sidor. Mest bra. Det förhindrar framförallt att barn växer upp i utanförskap.

  Jag tycker att den här bloggen har haft sina ljusa stunder. Den har varit konstruktiv. Det är inte den här posten. Den här posten är rent gnäll utan någon som helst konstruktiv ton. Den här posten vänder sig enbart till de redan ”frälsta”. Den övertygar ingen. Den bringar ingen klarhet i era ståndpunkter. Den berättar inte varför det skulle vara positivt med hemundervisning och att gå tillbaka till att uppmuntra kvinnorna till att stanna i hemmet.

  Ursäkta, men jag skulle verkligen önska att bloggen återgick till en mer konstruktiv ton. Dessutom bör ni komma till en viss insikt om att även om det faktiskt inte är ett lika viktigt arbete att ta hand om sina egna barn som att ta hand om andras barn, baserat på ren matematik. I hemmet har man kanske en vuxen på 2 barn. I förskolan en vuxen på 6 barn. Det innebär att man gör tre gånger så mycket nytta i förskolan.

  • HJÄLP ! Sluta att ta våra pengar ifrån oss! Sluta att diskriminera oss! Låt oss vara med i samhället i vårt eget land! Låt oss ha våra åsikter! LÅT OSS BEHÅLLA VÅRA MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER !

   Inför våra nödrop och våra kraftigaste protester och vår stora besvikelse över, att en ny regering visar sig bestå av förtryckare liksom den gamla, menar Anna, att vi skall vara konstruktiva.

   Ja, det försöker vi. Det är enkelt. Det är bara för våra förtryckare att sluta diskriminera oss. Om inte genom att låta oss behålla våra pengar på grund av vår stora försörjningsbörda, så genom att låta oss få vår lika andel av de oerhörda subventionerna.

   Ty dessa är ca 150 000 kr per barn och år.

   Och dessa pengar tas från den extraskatt ovanpå den höga ungkarlsskatt vi tvingas betala. För ett par under kanske 70-80 års yrkesarbete över en miljon i extraskatt.

   Pengar, som går till subventioner åt dem som kan anpassa sig under politikernas förtryck. Till familjer, som efter kanske 8-10 år fått 3-4 miljoner kronor mer (i subventioner o en extra lön) än den lika samhällsnyttiga familj, som av olika anledningar inte kan anpassa sig efter den politiska styrningen.

   Ty, att vårda och fostra 2-3 barn är en fullvärdig heltidsinsats! Detta framgår av SOU79:89, där civ ek Petra Lantz redovisar, att vård av 2 barn på daghem kräver lika mycket resurser som skapas i ett lågavlönat heltidsarbete. Vård av tre barn lika mycket som skapas i ett högavlönat arbete.

   För – även om en pedagog på en förskola har hand om 5-6 barn, behövs många fler människor, resurser, för verksamheten alla olika delar, varför det alltså blir 2-3 barn per heltidsarbetsresurs enl. SOU79:89.

   Rent ekonomiskt stämmer detta. 2×150 000=300 000 kr, som motsvarar ungefär lönekostnaden för en lågavlönad person. 3×150 000 kr = 450 000 kr motsvarar lönekostnaden för en s k högavlönad.

   Så Anna har inte riktigt koll på det ekonomiska. Inte ens all skatt och avgift som en förälder betalar in, räcker för att täcka kostnaden för en enda daghemsplats. Nationalekonomiskt, är den totalitära styrningen i familjepolitiken en oerhörd ekonomisk förlust, vilket ju enkelt framgår vid en jämförelse med andra länder, som har gått om Sverige i standardutvecklingen trots att där inte alla tvingas till yrkesarbete alltid. Andra länder, där familjer lever bättre på 1 x 37,5 timmars arbete i veckan än i Sverige med 2 x 40 timmars yrkesarbete.

   Om det ekonomiska utfallet av daghemstvånget är miserabelt, är detta inget mot de mänskliga förlusterna, av de negativa effekterna av de brutna banden föräldrar-barn – läs t ex om Gordon Neufelds forkning i hans bok Hold on to your kids.

   Och, även om det finns några få dåliga exempel av misskött hemundervisning, är det stora flertalet fall mycket lyckade, kunskapsmässigt och socialt, vilket kan vidimeras genom http://www.rohus.nu. Tyvärr kan inte den katastrofala svenska skolan peka på detsamma.

   Krister Pettersson

  • Bästa Anna H Svensson!
   Tänka sig en kvinna i Sverige idag, som inte har någon som helst kunskap om barn och barns behov!

   Låt mig nu berätta för Dig inifrån vår hjärna, att vi är helt beroende av att ha vår egen mamma, som värnar om oss också efter vår födelse – inte bara i moderlivet. Vi skulle egentligen inte födas förrän efter tre års graviditet, så de första båda åren utanför moderlivet är att betrakta som vår limoder i familjen.

   Hjärnan är programmerad att möta vår egen mor, vars lukt vi direkt kan identifiera oss med och söka oss till. Ingen annan person kan ersätta vår egen mor.

   Du kan ju själv se hur dåligt våra barn och ungdomar mår i Sverige. Problemet är att vi är så vilseförda av våra politiker, att vi tror, att hur vi sköter våra barn, när de är små, inte hänger ihop med hur de har det i puberteten, eller hur ofta de inte vill fortsätta att leva i vuxen ålder.

   Du tror verkligen att en person som har hand om sex främmande barn, som man inte själv är släkt med, kan vara lika betydande, som en som uppfostrar sina egna barn. Detta är helt fel! I Sverige har vi nu fler barn med autism och andra bokstavssyndrom än på de flesta andra håll i världen – och den viktigaste orsaken till detta är det faktum att mödrar i Sverige resonerar som Du – utan att bli emotsagda!

   Det finns inget viktigare arbete än att ta hand om sina egna barn – och vi kan lätt visa det nuförtiden genom att mäta barns stresspåslag och deras språkfärdighet – oavsett modersmål.

   Att jag håller på med att försöka sprida upplysning om föräldrarnas viktiga insatser i sina barns liv, beror endast på, att jag inte vill leva här på jorden och kasta bort mitt liv. Jag vill använda mina kunskaper och erfarenheter och sprida insikter om hur barn och barns hjärnor fungerar.

   Ingen tvingar ju Dig att läsa denna blogg – men Du kanske märker att fler och fler människor börjar förstå att vi är inne på helt fel väg i Sverige, när det gäller barn. Och Du kanske inte vill sitta där om några år med lång näsa – ensam!

   För mer information, läs gärna forskningsrapporter av Allan N Schore, beskrivna i essän av Tom Wennerberg, frilansskribent, översättare och psykologistuderande vid Stockholms universitet, publicerad 14 november i Dagens Nyheter, Kultur, sid 8, med ingressen:

   I huvudet på ett litet barn. Den moderna hjärnforskningen förklarar hur tidiga upplevelser formar individen. Biologiska rön som i sin tur kan både stärka och förändra den traditionella psykoanalytiska bilden av människan.

   Som Schore beskriver det, utgör föräldern och barnet ett enda psykologiskt system: föräldern fungerar som barnets ställföreträdande hjärnbark.

   Allan N Schore
   ’’Affect Dysregulation and Disorders of the Self’’, WW Norton, 2003
   ’’Affect Regulation and the Repair of the Self’’, WW Norton, 2003

   Tack för ordet!
   Eva Sternberg

 2. Svar till Anna;
  Oj, vad negativ man kan vara om hemarbetet. Jag är hemmafru sedan 8 år, och jag kan lova att jag gör nytta för fler än våra tre barn. Till vårt hem kommer flera barn varje dag, våra barn tar med sig kompisar hem från skolan, så de slipper att vara hemma själv. Det händer ofta att det ringer på dörren, och de lite större barnen i området kommer, eftersom de kanske glömt nyckeln hem och inte kommer in, eller är lite rädda och inte vill vara hemma själv just den dagen. Jag går även varje dag och möter barnen vid skolbussen, och är då den vuxen som ser alla barnen och ser till att det går sjysst till. När det är lov har jag huset fullt av barn, då jag gärna låter mina vänners barn komma, istället för att behöva vara på dagis eller fritids.
  Jag tror att det jag gör, betyder mycket för många och att vårt samhälle skulle må så mycket bättre och fler valde att vara ”hemma” istället för att fastna i det stressade samhälle som många barnfamiljer lever i.

  Sen handlar det inte bara om att ta hand om barn. Jag har även tiden att hjälpa mina äldre släktingar. Tiden finns att ringa och besöka dem, och jag kan lova att det är uppskattat. Så Anna, försök att räkna ihop alla de som jag och andra som mig, har kontakt med, så funkar nog inte din räkning. Lägg sedan till i beräkningen att ingen betalar mig för detta……..

 3. ingrid sandberg

  Att inte anse och/eller följa den sedan 70-talet inslagna och påbjudna vägen om att små barn bör lämnas i förskolans omsorg så snart som möjligt är i praktiken ”brottsligt”. Det var det redan i slutet på 70-talet men det har hårdnat… Varför är det så farligt för små barn att vara hemma med sina föräldrar? På vilket sätt är det bättre att stressa iväg dem till förskolan som de inte har något behov av och där deras språkutveckling inte stimuleras, ej heller deras empatiska förmåga samt en mängd andra förmågor. Små barn som är förstoppade p g a att de inte hinner bajsa hemma innan det är dags att åka till förskolan… barn som är stressade redan före skolåldern, större barn som mår dåligt psykiskt, empatibrist, barn som har svårt att lyssna, svårt att varva ner etc. Listan kan göras längre men bara detta säger väl ändå att Sverige är på väg åt alldeles galet håll!!!
  Jag är/var förskollärare men hoppade av under tiden våra fyra barn var små och det är något jag aldrig aldrig ångrat! Den bästa tiden i mitt liv då vi hann lära våra barn de grundläggande kunskaper barn behöver ha med sig för att klara sig och må gott i en allt hårdare värld. De vet allt som ska göras i ett levande hem och de klarar av det, de ser skillnad på rätt och fel och det bästa av allt: de vet att ett hem där det inte finns någon vuxen hemma mer än på kvällstid sällan fungerar tillfredställande! Det är bråttom att ändra den socialistiskt inslagna familjepolitikens väg och låta den ”borgerliga” politiken stå för det den gjort tidigare! Det måste väl finnas valfrihet även inom det viktigaste området för barnens skull men också för föräldrarnas… Att inte få vara förälder fullt ut, dvs att ha ansvar 24 timmar per dygn, bidrar till att föräldrar abdikerar från sin föräldraroll, kanske pga att de inte vet hur en förälder ska göra… De blir stympade…
  Alla kvinnor och män som valt karriären i stället har blivit subventionerade under de senaste 40 åren så nog är det väl på tiden att fördela denna summa pengar till de som valt och de som vill välja (över 80%) ett annat sätt att leva med sin familj!?.
  Jag vill ha ett levande, varmt och bry-sig om- samhälle i stället för ett kallt och egoistiskt samhälle som växer fram…

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s