Hycklande ”Dialog” – Folkpartiets reklamblad i Västerås

Följande debattartikel har refuserats – eller rättare nonchalerats – av VLT:

HYCKLANDE DIALOG (fp)

“Dialog” är rubriken på folkpartiets nyligen utdelade reklamblad i Västerås. Dess budskap: Fp´s politikerlag är klart , och partiet förklarar sig vara liberalt och arbeta för alla människors frihet och livschanser. “Vi tror på människors förnuft och samvete. Politiken skall riva hinder och … inte bestämma hur vi skall leva våra liv. Det personliga ansvaret kan aldrig ersättas av politiska beslut” skriver man.

Visst, så liberalt, så fint. Men – dåtid och nutid visar tydligt, att fp har stöttat socialisterna i det rakt motsatta! I att bestämma allt mera om hur vi skall leva våra – och barnens- liv. Skyhög ungkarlsbeskattning. Det mesta, 60%, tar politikerna ifrån medelinkomsttagaren i oftast dolda skatter, och gör oss till resursvaga undersåtar. Starkt beroende av politikernas riktade subventioner och bonusar. Som vi kan få, om vi gör som politikerna vill.

Säger fp i reklambladet något konkret, om att rätta till sådan politisk styrning? Hur skall fp arbeta för ett återupprättande av människors frihet och värdighet? Hur vill partiet verka för liberalismens återinförande i landet? Nej – intet konkret. Bara de fina slagorden. Som tycks användas bara för att dölja ytterligare frihetsövergrepp.

Ty, tittar vi på vad som är på gång under fp´s ledning, ser vi i reklambladet “förslag till ny skollag”. I detta förslag finner vi, att fp och den borgerliga regeringen vill kriminalisera föräldrar, som vill ta det personliga ansvaret att undervisa sina barn själva.

Här är det alltså inte fråga om att riva några hinder, att underlätta för människor som desperat önskar något bättre för sina barn än dagens misslyckade, hårt politiskt styrda skola. Tvärtom, hemundervisning skall nu inte bara bli svårare. Det skall bli kriminellt – straff och böter.

Och så vill Agneta Berliner (riksdagsledamot fp) arbeta för att FN´s barnkonvention, ratificerad 1989 (BK) blir svensk lag. Sedan länge är en viktigare konvention svensk lag – Europakonventionen om mänskliga fri- och rättigheter från 1950 (EK). Ja, den står över svensk lag, eftersom den kan tillämpas också i Europadomstolen.

I (EK) slås fast ”Ingen må förvägras rätten till undervisning”, vilket motsvarar art. 28-29 i BK. Samma artikel i EK fortsätter “Vid utövandet av den verksamhet staten kan påta sig i fråga om uppfostran och undervisning, skall staten respektera föräldrarnas rätt att tillförsäkra sina barn en uppfostran, som står i överensstämmelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse.”

I BK art 18 uttrycks detta så, att båda föräldrarna gemensamt har ansvaret för barnets uppfostran och utveckling. De ska alltid först tänka på barnets bästa. Observera, att det är föräldrarna, inte fp eller staten, som skall tänka på sina barns bästa.

Fp´s förslag till ny skollag är alltså i konflikt med båda konventionerna – föräldrar som tar för mycket ansvar och har för mycken övertygelse skall kriminaliseras i Sverige.

Artikel 2 i BK säger, att alla barn är lika mycket värda, har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras, t ex för att vara i minoritet eller ha en åsikt. Detta sägs också om alla människor i artikel 14 i EK.

Men, som vi alla vet, har Fp under decennier stöttat den socialistiska familjepolitiken, där en 2-3 barnsfamilj som själv vårdar och fostrar sina barn diskrimineras med storleken 3 miljoner kr under en 8-10 årsperiod. Detta i utebliven lön och subventioner för ett vårdjobb, som i offentlig barnomsorg motsvarar ett heltids yrkesarbete enligt SOU 79:89 (civ ek Petra Lantz).

Och – på tal om svensk familjepolitik säger art. 9 i BK, att barnet har rätt att vara med sina föräldrar. Om det bara är möjligt och inte miljön är skadlig, har barnet rätt att växa upp hos sina föräldrar. I EK handlar artikel 8 om detta skydd för familjelivet.

Men, trots att Fp säger sig “tro på människors förnuft och samvete” och vill att politiker skall sluta “bestämma hur vi skall leva våra liv” letar man förgäves efter något förslag i den riktningen när det gäller de i Sverige våldtagna rättigheterna enligt BK och EK runt familjelivet, förhållandet föräldrar – barn och barnens fostran. I stället lägger Fp fram en ny skollag i ännu värre konflikt med BK, EK. Och – med sina egna, förnämliga slagord.

Hyckleri kallas det. Och Folkpartiets är monumentalt!

Krister Pettersson

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s