Finns det en liberal jämställdhetspolitik? Anne-Marie Pålsson (m)

Finns det en liberal jämställdhetspolitik? frågar riksdagsledamoten (m) Anne-Marie Pålsson i Svensk Tidskrift (klicka här)

”Debatten om jämställdhet har länge dominerats av vänstern – inte i kraft av egen överlägsenhet utan mera som en följd av borgerlighetens tystnad. Resultatet har blivit därefter – statlig styrning, kontroll och likriktning av våra liv.

Det är lätt att se varför det blivit så. Vänsterns sätt att se på jämställdhet innebär likhet: att män och kvinnor skall göra samma saker på marknaden och i hemmet. Helst skall det finnas lika många män och kvinnor på varje befattning och i varje bransch för att vänsterfeministerna skall vara nöjda.

Detta stärker statens grepp om oss eftersom det bara är staten som förfogar över tillräckliga maktmedel för att genomdriva vänsterns likhet. Och sådana har verkligen använts.

Kvinnor skall förvärvsarbeta. Skattesystemet har därför utformats så att varje familj behöver två heltidslöner för att få en godtagbar standard. Massiv satsning på kommunal barnomsorg gör varje annan form av barnomsorg ekonomiskt omöjlig. Maxtaxa på dagis premierar starkt heltidsarbete – även om många föräldrar inte orkar med detta. Med pappamånad skall kvinnor tvingas dela med sig av föräldraförsäkringen. Segregationen på arbetsmarknaden skall klaras genom mjuk styrning av utbildnings- och yrkesvalet och genom positiv särbehandling. I mera utmanande fall tillämpas ”varannan damernas” och där det inte hjälper används ren lagstiftning som kvotering eller hot om kvotering.
—–
Det är bara när kvinnor tar till sig den manliga livsstilen som en jämställd värld kan råda.

Men skulle en ordning där kvinnor ges möjlighet att ta hand om sina barn reducera kvinnornas möjligheter, rättigheter och skyldigheter? Ja, om detta är påtvingat. Men med en subvention som följer barnen och inte omsorgsformen skulle egen omsorg av barnen ge en hygglig ekonomisk utdelning. För mig är det stötande att skattebetalarna satsar cirka 100 000 kronor årligen på varje barn som inordnas den kommunala omsorgen, medan de barn som tas om sina egna föräldrar inte kostas på något alls.

Debatten om jämställdhet måste breddas och inrymma mera av liberala aspekter. För mig är det en självklarhet att också kvinnor får välja den tillvaro de önskar även om det skulle innebära ett liv som vänsterfeministerna värjer sig mot. Är det inte dags att kvinnor myndigförklaras?”

KOMMENTAR
Detta är utmärkt och starkt skrivet av en intellektuellt skarp och välstrukturerad person. Vi tackar varmt för detta viktiga inlägg.

Dock är det, för oss offer för den totalitära familjepolitiken i landet, svagt att se, att Pålsson inte är långt skarpare än med ordet ”stötande” om den oerhörda diskrimineringen av föräldrar med fel åsikt om vad som är god barnomsorg. De 100 000 kr per barn och år som föräldrar med rätt åsikt får i subvention för sitt dagisbarn är närmare 150 000 kr. Till detta kommer höga bidrag för VAB – vård av sjukt barn – lön för ett arbete som inte är viktigare eller mera värdefullt än vården av 2-3 egna barn (enligt civ ek Petra Lantz i SOU 79:89). Diskrimineringen jämfört med den lika samhällsnyttiga familjen med 2-3 barn men med fel politisk åsikt blir 3-4 miljoner kronor efter skatt på 8-10 år.

Pålsson hade kunnat nämna det förfärande föraktet mot marknadsekonomi, subsidiariet och frihetliga – liberala principer. Hon hade kunna påtala det enorma hyckleriet hos ett parti och hos så många media, som alla kallar sig liberala men stöttar den socialistiska totalitära politiken. Hon hade kunnat nämna Marx och Engels och den engelska sociologen och forskaren Patricia Morgans jämförelse av det svenska arbetsbytesystemet som en ”Potemkinkuliss” och hennes liknande av svensk familjepolitik med förhållandena i Sovjetunionen (i hennes bok Family policy, family changes. Sweden, Britain and Italy compared).

Men – hade hon gjort det, skulle hon inte fått något publicerat. Det vet vi av egen erfarenhet. Så – detta var en synnerligen tacknämlig insats av en väletablerad och välstrukturerad ekonom och politiker som vi sannerligen hoppas skall följas av många och starkare ändå inlägg i debatten. Varmt tack.

Krister Pettersson

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s