Sydsvenskan förlöjligar kraftfull kritik mot socialistisk strävan mot utopi

Vaccinerade mot närhetsförstöring är rubriken på Elise Claesons kolumn i SvD 10-01-04.

Hon jämför den politiska hållningen emot traditionella familjer i kommunistdiktaturen Rumänien (med ex. från Hertha Muller) och den i Sverige. Claeson vill få ett slut på de svenska politiska strävandena mot en utopisk människa, en som inte plågas av det närhetsskapande hormonet Oxytocin – ”Därför ska vi samarbeta med människonaturen – inte motarbeta den. Det är meningslöst att försöka skapa en ny människa som ska passa in i en utopi. Politiken måste återuppfinna och stärka de små plutoner som försvarar viktiga mänskliga relationer. Samhället börjar där, i samtalen vid köksbordet, inte i FN och Rosenbad.” skriver hon.

Detta är något vi människor med livserfarenhet känner väl till – även om vi kanske inte kan peka på hormonerna direkt.

Men – för Sydsvenskans politiska chefredaktör Heidi Avellan, är sådant tal hädiskt. Sådant får inte erkännas eller ens förekomma. Sådant skall därför inte analyseras eller bemötas sansat – det är det alldeles för kraftfullt för. I stället skall det förlöjligas, missförstås….. Just så som Avellan gör i Sydvenskans blogg 5 januari: http://blogg.sydsvenskan.se/snallposten/2010/01/05/men-vem-ar-lede-fi-claeson/ med rubriken Vem är lede fi, Elise Claeson?

I denna blogg låtsas Heidi Avellan, att hon inte känner till det marxistiska målet att bryta ner familjen och dess funktion för att därigenom undvika traditionellt överförande av borgerliga värderingar. För att lättare kunna påverka enskilda människor utan starkt familje- och närhetsstöd.

Avellan känner naturligtvis väl till detta marxistiska mål, men låtsat att hon inte gör det, varför Elise Claesons jämförelse med det kommunistiska Rumänien måste vara nonsens. Men Claeson är inte ensam om att jämföra de familjepolitiska förhållandena i Sverige med dem i kommunistländerna. Den engelska forskaren och sociologen Patricia Morgan jämför t ex i sin bok ”Family policy, family changes. Sweden, Britain and Italy compared”, Sverige med Sovjetunionen på familjepolitikens och arbetstvångets områden.

Morgans bok är mycket välunderbyggd, något som inte Claeson kan kosta på sig att göra i en kolumn i SvD. Därför går det inte att så enkelt som gentemot Claeson att låtsas eller förlöjliga Patricia Morgans jämförelse. I stället förtiger man – i Sydsvenskan likaväl som i andra svenska media – Morgans viktiga bok.

I vems intresse, om inte de marxistisk-socialistiska, som Avellan förfäktar till den grad, att hon på opinionsbildande plats i Sydsvenskan upprepade gånger hojtar ”fel” till oss frihetssträvare och t o m manar Sverige att arbeta för en förändring – ett avskaffande? – av åtminstone en mänsklig fri- och rättighet enl. Europakonventionen – nämligen den s k Föräldrarätten i art. 2 i första tilläggsprotokollet, vilket också för med sig ett ändringsbehov av artikel 14 – Förbudet mot staters diskriminering av medborgare på grund av deras åsikt.

Avellan är, vad jag kallar en kryptosocialist, en mediaverksam person som från en föregiven liberal plattform, som Sydsvenskan säger sig vara, arbetar intensivt för socialistiska-marxistiska värderinger och lösningar inom ett eller flera områden. Hennes inlägg mot Claeson är ytterligare ett exempel på detta.

Krister Pettersson

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s