Omfattande kritik mot svensk barnomsorg i ny bok

Översåtarna Hallengren o Fridolin om förskoleeländet

Översåtarna Hallengren (s) och Fridolin (mp) skriver i dagens SvD om förskolan

Den svenska förskolan har genom medvetna politiska satsningar kommit att bli en central del av det svenska skolsystemet och en viktig verksamhet i nästan alla barns uppväxt. Det är en utveckling att vara stolt över,

ÄR DET OCKSÅ en anledning att vara stolt över att denna utveckling har skapats genom våld på flera Mänskliga Rättigheter och Ekonomisk Utpressning ?

Forskning visar att barn som har gått i en förskola med hög kvalitet blir bättre förberedda för skolan, har bättre språkkunskaper och visar större social kompetens jämfört med barn som inte har deltagit i förskolans verksamhet.

JA, DET FINNS EN AMERIKANSK STUDIE, som visar på detta, men där daghemmet hade en mycket hög kvalitet – vilket den svenska förskolan ingalunda har. Förskolepersonal flyr och vill varna föräldrar för att ha sina barn där (se tidigare inlägg).

Man avslutar artikeln med:

Förskolan är central i vårt arbete för en jämlik skola med höga kunskapsresultat. Alla barn har rätt till en bra start på sitt lärande och med en förskola av hög kvalitet kan det bli verklighet.

DEN TÄNKANDE LÄSAREN undrar förstås, varför inte utvecklingen med alltmera barn i förskola, sjunkande skolresultat, psykosociala probelm etc under många decennier, på något sätt berörs i artikeln.  Artikeltexten är ju densamma, som vi har sett, hört och indoktrinerats med sedan 1970 – och utvecklingen har ingalunda varit i samklang med de vackra orden i de (S)torebrors Politiska Målsättning.  NI SOM TÄNKER, HÖR AV ER, GÖR NÅGOT – ALL MAKT UTGÅR IFRÅN ER !

Folkpartiet – ANTILIBERALERNA

FOLKPARTIET skall byta namn – till LIBERALAERNA (LIB) skriver ordförande Björklund på DN Debatt idag.

Björklund räknar upp alla hot mot liberalism och liberala värderingar:  Terrorn, IS, Putin, populism…

Björklund räknar också upp liberalismens kärnvärden. Frihet, tolerans, ansvar…. Den liberala visionen om social rörlighet står emot den konservativa idétraditionen om klassamhället . Ekonomiska skillnader ska inte förhindras, men de ska följa av individens egna val och ambitioner:

Ett socialliberalt samhälle hjälper dem som inte klarar sig själva, men har också höga förväntningar på de som kan stå på egna ben. För oss handlar liberalism om att statens sociala skyddsnät alltid ska fånga den som faller, men inte snärja den som kan stå själv.

Vi har stora utmaningar framför oss. Det handlar bland annat om flyktingkrisen, integration, klimat och jämställdhet. På fyra stora samhällsområden har det i Sverige alltför länge förts en politik som präglats av ett planekonomiskt regleringstänkande: arbetsmarknaden, bostadsmarknaden, livsmedelsmarknaden och energimarknaden. Det kommer vara en liberal huvuduppgift att bidra till liberaliseringar på dessa områden.

FAST – Björklund är ju medveten om, att på vissa – viktiga – områden står hans parti ingalunda emot ”planekonomi” eller ”statens nät som snärjer”, tvärtom:

Liberaler kan komma till olika slutsatser i avvägningen mellan tillväxt och utjämning, valfrihet och jämställdhet eller mellan individens eget ansvar och samhällets gemensamma. Liberalismen är inte en färdig åsiktskatalog, utan ett förhållningssätt.

Ett sådant område just det mänskliga, det supernära, det mest intima och viktiga för oss, familjen och relationen barn-föräldrar. Ett område, som borde vara skyddat av de olika deklarationer och konventioner om Mänskliga Rättigheter som vårt land formellt har biträtt, men grovt förtrampar. Dagistvånget, hemskolningsförbudet …. Med just stöd från Folkpartiet – ANTILIBERALERNA.

DEN SISTE LIBERALEN i Folkpartiet var riksdagsmannen Lars de Geer, den ende, som röstade mot sitt partis, Folkpartiets, stöd åt den totalitära, socialistiska familjepolitiken i vårt land.

Krister Pettersson

 

Dagens SvD – skribenter hyllar samhället vi varnades för av Boye, Orwell, Zamjatin

I dagens (10/11) Svenska Dagbladet (SvD) finns två intressanta artiklar.  Den första har rubriken

”Förenkla uttag av föräldrapenning”

och handlar om den fantastiska, generösa, svenska familjepolitiken. Allt det goda den för med sig. Pappor som får tid med barnen. Barnen som blir flera. Jämställdhet. Jämlikhet. Inget negativt alls …. Nä, så klart inget negativt om en politik som tar 7 kronor av 10 inarbetade, inte tar hänsyn till försörjningsbördan, som hejdlöst styr barn och föräldrar till ett liv i politisk fostran och indoktrinering och med brustna anknytningar och relationer familjemedlemmar emellan och med de psykiska och fysiska hälsoproblem livserfarna människor tydligt kan se.   Så klart skrivs inget av alla dessa negativa följder av det totalitära tvånget i vårt land – inte om man är offentligt anställd och beroende av politikernas välvilja som skribenterna ANN-ZOFIE DUVANDER, docent i sociologi, Stockholms universitet, TOMMY FERRARINI docent i sociologi, Institutet för social forskning, Stockholms universitet MATS JOHANSSON fil dr i nationalekonomi … Nej – dessa ”experter” som vill hålla sig väl med den totalitära, rådande, politiken i vårt land, tycker att den är inte tillräckligt totalitär.  Det finns släppor i tvånget. Alltför mycket flexibilitet i detsamma – föräldrar kan fortfarande finna glipor i den politiska fällan och ägna för mycket tid åt sina barn …..

DEN ANDRA ARTIKELN I DAGENS (10/11) SVD, har en helt annan karaktär. Den är skriven av Barbro Gustafsson Rosenqvist,  fil dr i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet. Rubriken är ”Klasssikerna som varnade för vår samtid”.  Ja, just det. De klassiska författare, som varnade för just det som nu är i vår tid, i vår samtid. Karin Boye med Kallocainet – sanningsserumet, som i det totalitära samhället avslöjade, att människorna trots allt djupt inne fortfarande var mänskliga. Georg Orwell, med Storebrors övervakande öga överallt, och Jevgenij Zamjatin, vars bok ”I Den Enda Staten” de JÄMLIKA medborgarna går klädda i uniform med namnskyltar.

Dessa tre klassiker, var samtliga ivriga socialister, innan de själva upptäckte vad detta innebar för Det Mänskligas Avskaffande – och varnade oss medmänniskor för det (S)amhälle vi nu lever i.  Varnade oss – men, hur blev det ändå så?

Jo – de klassiska författarna kunde se utveckligen när den gick snabbt som i förkrigstidens Sovjetunionen. Men dagens svenskar har sedan 1970 långsamt värmts upp till det var för sent att inse, att vi blev rödkokta i vår inlärda hjälplöshet. Ja – det har gått så långsamt men säkert, att de flesta av oss inte längre vet, hur ett fritt samhälle kan te sig. Ett samhälle, där de förtroendevalda ägnade sig åt lag och ordning, försvar och infrastruktur, hade respekt för sina väljare och inte tyckte det allra viktigaste var att göra dessa väljare mera lika i sin rödkokthet.

Dagissystemets bedragare – och bedragna.

I DAGENS morgoneko (P1)  berättas om många bedrägliga föräldrar, som har lämnat ifrån sig sina barns vård och fostran till skyhögt subventionerade dagis o förskolor. Och så anmäler man sig för VAB-ersättning också, och får sin lön i bidrag för att man ljuger att man sköter sitt – sina – sjuka barn.  Fast, det gör man inte. I stället går man och jobbar, och får en lön till.  Eller, far man på lukrativa inköpsresor till Tyskland och tjänar ännu mera pengar – fast några råkar fastna i tullen, så några få bedragare upptäcks, och vi skattebetalare har så fått tillbaka 32 miljoner från dessa bedragare och lyxlirare som lurar både oss andra, sina barn, och all anständighet.

Vad lär vi oss av detta?  Jo så klart, att (S)ystemet med hejdlösa subventioner och bidrag och ersättningar till vissa, ohemult gynnade anpasslingar till det totalitära systemet, fjärran från marknadsekonomi och mänskliga rättigheter, är helsjukt, djupt förkastligt, ruttet och en evig skam för våra makthavare som genom åren skapat den socialistiska Utopin, och den Nya Människan.  Den nya människa, som i alarmerande hög grad visar sig vara en grov bedragare ! Och vi andra, som inte kunnat anpassa oss, vi som lämnats i misär för denna vår opasslighet, är de verkligt bedragna.

TÄNK DÅ ÄNTLIGEN OM ! – Ni makthavare!  Led systemet tillbaka mot sundare marknadsekonomi, mot subsidiarietsprincipen, mot frihet och respekt för mänskliga rättigheter. DRÖJ INTE LÄNGRE, ökande ohälsa, flyende förskolepersonal mm vittnar om att dagis och förskolor i alltför många fall är en destruktiv miljö för våra barn.

Stressjuka förskolläraren Maria: ”Här har era barn det inte bra !”

I radions P1 Morgon 23/10 intervjuas stressjuka Maria, förskollärare. Hennes arbete blev allt stressigare med större barngrupper, flera arbetsuppgifter och färre anställda. Känslan att aldrig räcka till…. Hon ville säga till barnens föräldrar, att ”här har era barn det inte bra”, och själv hade hon sitt eget barn på en annan förskola – hur barnen hade det där, framgick inte.  Maria fick till slut säga ”varför bryr sig ingen om det här?”

Svaret är väl, att den familjepolitiska styrningen genom höga skatter och riktade, höga subventioner är ett så oerhört experiment med hela vår befolkning, att landets nomenklatura i politik och media inte förmår erkänna – bry sig om – de negativa konsekvenserna och att därmed insatta människor som forskare och chefer i verksamheten är så beroende av systemet, att man inte vågar ifrågasätta det.

Men – vi oberoende frihetskämpar vågar säga: Låt förskolläraren Maria själv disponera vårdsubventionen för sitt eget barn om 15 000 kronor per månad. Om hon då skulle välja, att själv vårda och fostra sitt barn, är dessa pengar en halvtidslön för hennes arbete. Och ingen kan säga, att hon inte har utbildning för det. –  Om Maria hade två barn och själv fick vårdsubventionen om 30 000 kronor per månad för deras vård, vore det en heltidslön. Hon skulle inte längre tvingas av ett omänskligt politiskt system, att jobba med andras barn i stället för med de egna.  Om Maria kunde återfå en sådan kontroll över sitt liv, gissar vi, att hennes stress kunde mildras.

Hemmafrun död – blev nationen rikare? Killing the home-maker makes the nation richer ?

Den 15e oktober debatterar Jonas Sjöstedt från vänsterpariet och Jan Björklund från folkpartiet i SVT1 om hur man skall få fler i arbete.

Sjöstedt säger, att vi i Sverige har fler sysselsatta än i andra länder, och att man därför inte behöver göra det lättare och billigare för arbetstivare att anställa flera.

Björklund kontrar med, att detta är riktigt, men att det beror på att vi i Sverige inte har några hemmafruar som i jämförbara länder som Holland, Tyskland, Österrike.

Och så är det ju – hemmafrun är nu död, som redan Olof Palme sade. Så, i Sverige jobbas det mycket mer, och BNP´n är så hög per capita – fast inte blir vi rikare för detta.

Sedan 1970 – när den tvingande familjepolitiken infördes, har vårt lands välstånd gått utför. Sverige har kraftigt kanat ner i välfärdsligan ända till 2005, när det började gå uppför igen. Och detta trots att vi jobbar mycket mera, och många flera, än i andra, jämförbara länder, där det räcker med 37,5 timmars arbete för att försörja en familj – i motsats till 2×40 som i vårt land.

Så, vårt land har blivit fattigare, trots att siffrorna ser bra ut.  Fattigare ekonomiskt, och långt mycket fattigare när det gäller mänskliga värden som relationerna föräldrar-barn, psykisk hälsa, lycka ….

Ty detta med att tvingas byta bort heltidsarbetet (enligt SOU79:89)  med två egna barn mot t ex ett heltidsarbete med att vårda andras barn på en förskola innebär att ens arbete plötsligt syns i BNP – och i statistiken över sysselsatta.

Så, när Björklunds Folkparti har hjälpt socialisterna att ta död på hemmafrun, har de förbättrat den BNP och den ”Sysselsättning” som räknas. Men, vår nation har inte blivit ekonomiskt rikare – och mänskligt mycket fattigare.

ENGLISH

On the 15th of October Jonas Sjöstedt from the communist party (V) and Jan Björklund of the (so called) Liberal Party (Fp) debated in Swedish TV1 the issue of how to get more people working.

Sjöstedt says, that in Sweden we have more people employed than in other countries, and therefore do not need to make it easier and cheaper for employers to hire more.

Bjorklund countered with that this is true because we in Sweden have no housewives a in comparable countries like Holland, Germany, Austria.

And so it is – the Swedish home-maker is now dead, as already Mr. Olof Palme said. So, in Sweden people work a lot more, and the GNP is so high per capita – but, in spite of all our work we have become no richer.

Since 1970 – when the compelling family policy was introduced, the country’s prosperity has gone downhill. Sweden has sharply slid down in the league of welfare of nations until 2005, when it turned up a bit again. And this despite the fact that we work more hours, and many more people than in other comparable countries, where you need only 37.5 hours of weekly work to support a family – in contrast with the 2 times 40 hours needed  in our country.

So, Sweden has become poorer, even though the numbers look good. Poorer economically, and far much poorer in terms of human values ​​such as relations parents-children, mental health, happiness ….

For being forced to switch a full-time work (according to State Official stUdy SOU79: 89) with two own children against, for example, a full-time job with caring for other people’s children in a nursery means that the work suddenly becomes visible in the GNP. And in the statistics of employed persons.

So, when Björklunds ”liberal” party has helped the socialists to kill the Swedish home-maker, they have improved the GDP and the ”Employment” figures that count. However, our nation has not become financially richer and humanly a lot poorer.