Horrible daycare situation in many Swedish preschools

2016 05 23 SDS Förskola inspekteras för bristerSwedish daily Sydsvenskan regularly reports on the eternal desperate situation arranging decent daycare institutions in the city of Malmö, Sweden.  Today the paper writes about the catastrophic situation in a preschool – or public daycare facility named Forsbergs minne, in the nearby city of Lund.

In the much more detailed version of the article (see enclosed picture) in today´s paper version, a parent named Tove Havstad, is allowed to talk about unacceptable behavior of the kids and the lacking interest, activity and formal education of the ever changing staff of the preschool. Ms Havstad talks about her little son, who no longer talks about his experiences in the daycare and do not want to go there.

It is rather fantastic, who Swedish parents accept completely horrendous caring and living conditions for their own children without reacting as ”normal” european mothers and fathers would when their children are mistreated and forced into care which by no means can be labelled good care to the benefit of the young.

The reason for this lame and adaptive acceptance on part of Swedish parents  of unacceptable conditions for their children can only be found in decades of heavy official propaganda aiming to demonstrate how good for the children the public daycare is and who uneducated and unsuited and unskilled parents are to be trusted to care for their own children.

FOREIGNERS – BE WARNED ABOUT THE HORRENDOUS, TOTALITARIAN FAMILY POLICIES IN SWEDEN !

Krister Pettersson

Extrema Sverige – historieförfalskning och sexsyn

Historieprofessorn Dick Harrison har i dagens SvD två stora artiklar, båda med anknytning till en tveksam utveckling mot extremism i det svenska samhället. I den ena artikeln, med titeln ”Lögner är ett farligt vapen mot rasism” tar Harrison upp en historieförfalskning som tydligen begås av halvofficiella organisationer: Arvs­fonden, Interfem, RFSL Stockholm, RFSL Ungdom och Nätverket för normkritiska skolgrupper.

I den andra artikeln, med titeln ”

”Incest är inte längre vad det en gång var”

om utvecklingen i Sverige angående synen på incest, nämner professorn hur Sverige, i förhållande till andra länder, anses extremt.  I artikeln nämner professorn t ex att incest är numera mer eller mindre acceptabelt i Sverige, och giftermål mellan halvsyskon lagligt. Detta bara en av många extrema, svenska yttringar i förhållande till ”mainstream” i Europa.

Vi, som är offer för, och protesterar emot statlig styrning av våra barns vård och fostran, är väl medvetna om hur våra – föräldrars och familjers – värderingar skall ersättas med de socialistiska, varibland synen på fri sexualitet är en. Denna kommer till uttryck t ex i förskolematerial som skriften ”Barnens kärleksliv”, eller genom RFSU-upplysning i skolan, i vilken föräldrar, och ibland också den ordinarie läraren (se denna artikel) inte får insyn. Tala om politisk extremism och förakt mot några Mänskliga Rättigheter i vårt land.

Professor Harrison har många fler uppslag och jämförelser att ta fatt i runt den politiska extremismen och totalitarismen vi upplever i vårt land. Vi hoppas att han vågar – han är ju offentligt anställd, och behandlingen av obekväma professorer – som Jacob Sundberg, professor em. i Allmän Rättslära i Stockholm – kräver råg i ryggen och mycken integritet, som vi hoppas att Harrison har.

Krister Pettersson

Swedish family policies -Info in English

Realistic and negative information in relation to Swedish totalitarian family policies are hard to come buy, mainly due to the narrow corridor of expression in our country, and also the fact that many officials, media persons and publicly employed day-care staff and ”experts” are highly dependent on the ”system”.

However, the think tank and protest organization Mireja has got an article on Swedish family policies published by the Canadian think tank  IMFC.

This article can be found here.  We also highly recommend Patricia Morgan´s book ”Family policies. Family Changes. Sweden, Italy and Britain compared (CIVITAS).

”Swedish daycare Part II: Weak parenting, big problems”

http://www.imfcanada.org/issues/swedish-daycare-part-ii-weak-parenting-big-problems

Mauricio Rojas on the Best and Worst in Sweden

SWEDISH – CHILEAN commentator Mauricio Rojas writes  (May 15th) about his explaining to foreigners about the best and the worst in his second home-land Sweden. The heading of his article (in Swedish) is translated:  The Swedish Community requires its price.   The best is the unity among Swedes, he writes after starting his article with:

I’m on tour south of Santiago to introduce my latest book, Diálogo the conversos (Konvertiters dialogue). It is written with the Chilean novelist Roberto Ampuero and is about our lives in Chile before the brutal coup in September 1973, our long journey through various European countries and our transformation from a convinced communist revolutionaries to the Liberals.

One can suspect that Mr Rojas conversion from convinced communist to liberal was influenced by his experience in his new home country, socialist Sweden.

He continues, on what he thought was best in Sweden:

what I … highlighted was the strong community spirit, in terms of both the best and the worst with Sweden.
The best of this spirit is the basis for the genuine feeling of belonging, of community, mutual respect and solidarity, that I admire so much in the Swedishness.

and then about the worst in Sweden:

it was very difficult to imagine that the same spirit also could be the root of the worst in Sweden. My explanation forced me into a relatively long journey in Swedish history and culture in order to be able to make sense of the community also requires a price and that price is not small in terms of the right to deviate from the  dominating Community norms and consensus.

To explain the ”Jante law” origin and crucial was not easy, as it concerns the entire battery of cultural resources to avoid conflicts that Swedes use to protect the community spirit. I also spoke about the ostracism and other collective punishments against those who persist in challenging the prevailing consensus. I spoke about the narrow corridor of views and expressions and about idealists chocking with the ”system” and labelled querulants, and many other things that are not easy to understand for those not familiar with the Swedish community culture.

Mr. Rojas is a polite and modest person, although with a sharp eye and fabulous productivity. He has adapted so well to the ”Swedishness” and ”narrow corridor of expression” that he does not explicit on absurd Swedish gender equality making women adapt to the male norm leaving the responsibility for the children to the State. Nor does he mention the Swedish violation of a number of Human Rights aimed at protecting the function of the family and the parents´rights.

Krister Pettersson

Violation of Human Rights in Sweden to be consealed by a new ambassador

A new Ambassador will be appointed in Sweden (here).  The Ambassador will work with Human Rights and particularly with trafficing – forcing often young persons to unwanted  places and occupation.  ”The appointment will reinforce the work with and the status of Sweden as a fighter for Human Rights”, the government says.

”Regeringen vill att Sverige ska vara en stark röst i världen för jämställdhet och mänskliga rättigheter” – The government (social democratic + environmentalists) wants Sweden to be a stron voice in the World for Equality and Human Rights, the government representatives say.

”Ambassadören ska förstärka Sveriges internationella profil som en framstående försvarare av de mänskliga rättigheterna”- The Ambassador will reinforce the international profile of Sweden as a prominent defender of the Human Rights, the government says.

AND THIS IN A COUNTRY, SWEDEN, WHERE MANY HUMAN RIGHTS AS PER THE EUROPEAN CONVENTION FROM 1950 ARE SEVERELY VIOLATED!  This violation of Human Rights in Sweden concerns all the rights protecting the family as a basic social unit and its rights to bring up the new generation accoording to own preferences.  The Swedish family policy is one of huge economical sanctions if you do not give up the care and fostersing of your own children to the public pre-schools. Home-schooling has been criminalized and there are now a substantial number of Swedish families living in political exile in USA, Finland and other countries, where Human Rights in this important sector are still respected.  HYPOCRACY SWEDISH STYLE !

Svenska familjer i politisk exil – radioprogram

Radioprogram (lyssna här) om svenskar som gått i politiska exil, som flytt vårt land på grund av övergrepp på en mänsklig rättighet i Sverige listad i Europakonventionens art. 2 i första tilläggsprotokollet.   Hur känns det, att vara medborgare i ett land som begår sådana övergrepp medan man samtidigt skryter om hur man värnar om mänskliga rättigheter??   Inte bara genom den den skollagen som i radioprogrammet, utan genom hela den skändliga familjepolitiken med sin familjenerbrytning och sin statliga fostran av våra barn till goda kollektivister …. En familjepolitik, som av utländska betraktare som t ex Patricia Morgan eller Allan Carlson jämförs med Sovjetunionen …

ENGLISH

A radio program on the Swedish families that have gone into political exile due to the new Swedish school law which prohibits home-schooling – clearly in conflict with Human Rights (Eurepean convention, article 2 in the first amendment protocol).  Not to speak of the entire Swedish family policy, compared to the Soviet Union by Patricia Morgan in her book Family policies. Family changes. Sweden, Italy and Britain compared (CIVITAS).

Sydsvenskan – har inget att säga, plötsligt !

Ja__välfärdsstat_klår_diamant__-_SydsvenskanEtt mycket överraskande mail, från Sydsvenskans pol.chefred. Heidi Avellan, meddelar, att man tänker publicera mitt inlägg med skarp kritik mot tidningens ensidiga stöd för den hårda politiska styrning man kallar statsindividualismen. Den är flickans bäste vän, bättre än diamant, skriver man.

Överraskande, ty mitt inlägg var väl tre veckor gammalt. Vad hade hänt, eftersom många liknande kritiska inlägg av mig under flera år inte någonsin publicerats ?  Var det de senaste eländesbeskrivningarna av förskolor i Malmö. Var det skandalen runt Klangens förskola i staden? Eller något annat, som fått tidningen att släppa fram min kritik.

Nej-det var tydligen ”otrevligt” att fråga så, skriver Avellan tillbaka. Man skulle bara publicera min skarpa kritik.   Och jag trodde, att jag skulle få Avellanska motargument. Såg fram emot dem med intresse….

Och faktiskt – under Med andra ord, torsdagen 3/3 fanns min kritik publicerad, litet undanskymt, längst ner. Men ändå. Och min kritik var inte mild. Hyckleri ! Svek mot uppgiften som Tredje Statsmakt !

Men Sydsvenskan sade intet till sitt försvar. Inte ett ord. Inte bredvid min text som brukligt. Inte nånannanstans … Avellan skriver (se nedan): ”Varför skulle jag ha något att ”anföra i saken””.   Ett sätt att låtsas som intet, att kritiken inte är värd ett försvar, inte värd motargument.  Kanske – för något vettigt försvar för tidningens hållning finns inte – i synnerhet inte som man kallar sig ”liberal”.

Krister Pettersson

Här nedan skriftväxligen:

Hej,

Vi planerar att publicera följande insändare som läsarbrev på Opinion i morgon, torsdag.

Tidningen hycklar om dagis

Förskoleeländet är ett ständigt tema i socialistiska Malmö och tidningen.

Men, som vanligt i denna tidning, ifrågasätts inte systemet. Inte med ett

ord berörs huruvida det kan vara försvarbart i en demokrati att

upprätthålla det politiskt-ekonomiska tvånget att lämna sina barn till

kollektivistisk vård och fostran – till det elände tidningen så ofta

beskriver.

Tvärtom. Omväxlande med tidningens högtidliga förklaringar om värdet av

tolerans, mänskliga rättigheter och fria livsval – hyllas

statsindividualismen på ett oförblommerat, propagandistiskt sätt: systemet

är ”en flickas bästa vän, bättre än diamant” (30/1).

Tidningens hyckleri är monumentalt och sveket mot medias plikt som tredje

statsmakt likaså.

Krister Pettersson

vänlig hälsning

——————————————–

Heidi Avellan

politisk chefredaktör, chef för ledarredaktionen

Sydsvenskan

OCH så min förvåning:

Bästa  MedAndraOrd-redaktören  och Heidi Avellan

Tack för mail.

Det var högst överraskande.  Efter många års kritiska repliker och inlägg om det som jag uppfattar som Sydsvenskans hyckleri och hyllning till en förfärande Statsindividualism, trodde jag inte, att ni skulle våga leva upp till era egna deviser om att ni gillar debatt och avvikande åsikter.  Har möjligen de senaste skandalerna runt förskoleländet och särskilt förskolan Klangen förmått er att nyansera er ensidiga hyllning till det vi meningsmotståndare kallar “dagistvånget”.?

Jag ser fram emot vad Heidi kan ha att anföra i saken.

Med vänlig hälsning

Krister Pettersson

OCH Avellans svar:

Ursäkta?

Måste medge att jag är rätt förbluffad.

Skickade dig den redigerade texten, som ett uttryck av vanlig artighet.

Och du svarar med ett otrevligt mejl.

Varför skulle jag ha något att ”anföra i saken”, jag publicerar din

insändare. Det var det hela.

vänlig hälsning

——————————————–

Heidi Avellan