Femininiteten – ett politiskt hot!

I P1-programmet ”Tankar för dagen”  i dag 29/10 undrar Maja Runeberg, varför det femininistiska hos flickor och kvinnor har blivit till ett hot, något oönskat.  Vem eller vad känner sig hotat, frågar hon, utan att ge det svar vi i proteströrelserna mot svensk totalitär familjepolitik väl känner till:

I denna marxistiska politik är det oerhört viktigt att ta över barnens fostran och indoktrinering från familjen. Därför skall föräldrar, och inte minst kvinnor, tvingas att arbeta med annat än med sina barn och deras vård och fostran. Kvinnor skall anta den traditionellt manliga rollen. Manslivet är normen, det politiska idealet i det socialistiska Utopia. Traditionellt kvinnoarbete skall fasas ut, göras värdelöst, förbjudas.

Kvinnors femininitet är synnerligen omanligt. Synnerligen oönskat. Ett hot mot den politiska styrningen av oss och våra barns fostran.

Därför – Maja Runeberg!

 

 

 

 

 

 

 

Tillämpningen av LVU tveksam. Känt sedan 80-talets ”Kindergulag in Schweden”

Får vi dra uppmärksamheten till ett akut LVU- fall:

Det rör sig om en utländsk, fransk-colombiansk familj, som hotas av tvångsomhändertagande av sin baby och hålls kvar i Sverige sedan lång tid.  

Härmed deras rop på hjälp, några länkar samt översättningar jag gjort som spansk- och fransktalande. Jag har talat i telefon med mamman i familjen, samt fått hennes skriftliga svar på ett antal följdfrågor från mig.

Fallet väcker bl a frågeställningar som dessa:

1. Kan svenska myndigheter hålla kvar utländska medborgare och ta deras barn ifrån dem – bör inte tveksamma fall hänvisas till familjens hemland?

2. Hur fungerar tillämpningen av LVU vid förvaltningsdomstolarna, när Socialtjänsten uppträder både som part i målet, vittne och specialist vid domstolen. Räcker det att bli ovän med en socialarbetare för att bli av med sitt barn? Räcker det med att vara latinamerikanskt osvensk för att utsättas för socialarbetares onåd?

3. Tillämpningen av flera artiklar i Europakonventionens mänskliga rättigheter, nonchalerade i fallet, förhållande till Folkrätten mm.  Får socialtjänsten både uppträda som part i målet, expert och vittne? Smäller socialarbetarens omdöme högre än oberoende läkares, psykiatrikers …???

4.  Den tveksamma tillämpningen av LVU i Sverige med följande ekonomiska geschäft runt familjehem är väl känt sedan 80-talet, t ex med tyska Der Spiegels (Hermann Orth) artikel om Barngulagen i Sverige – Kindergulag in Schweden. Staten har också officiellt till de många ”samhällets styvbarn” kommit med en offentlig ursäkt och viss ekonomisk kompensation – men bara fram till 1980.  Eländet tycks fortsätta till katastrof för många föräldrar och till stor nesa för vårt land.  Politikerna gör inget. Varför ? Är de rädda för det Socialtjänstmonster de själva har skapat ?

FALLET I KORTHET:

Mamman i familjen är colombianska. Blev gravid vid 14 år – hade depressioner i samband med detta. Hon har studerat företagsekonomi i Colombia. Klarade med hjälp av sina föräldrar sin sons fostran – han läser nu på universitet i Colombia. Träffade en svensk man i USA och följde med honom till Sverige. Han visade sig knarka och misshandla henne. Hon fick tillflykt på ett kvinnohärbärge och ekonomisk hjälp och önskade lära sig språket, få ett arbete eller starta eget företag. Har varit tvungen att lämna Sverige regelbundet enligt tre-månadersregeln. I Frankrike träffade hon sin man som är ingenjör men arbetslös. Gifte sig i Frankrike. Födde sitt barn i Malmö. Hade maken resande emellan men tydligen mest jobbsökande i Frankrike. I behov av stöd och med rädsla för förlossningsdepression, begär mamman stöd på Viktorigården i Malmö. Sådan kommer i form av fru Rosenqvist från Alpha eller Alfa?  Denna fru Rosenqvist har svenska idéer om att man inte skall amma för länge, att paret bör skilja sig mm och blir irriterad för att mamman inte rättar sig eller är allmänt av annat kynne – latinskt.  Fru Rosenvist skriver en rapport där mamman anges ha psykiska problem och vara farlig för sitt barn. Familjen får två utlåtanden från psykiatriker som motsäger detta. Deta håller inte i Förvaltningsrätten – fru Rosenqvist är starkare. Familjen hålls på ett undersökningshem i Hörby och vågar inte lämna sin baby ur sikte.  Familjen gör desperata upprop på Internet, har anmält fallet för en folkrättsbehörig domstol i Chalons i Frankrike, där pappan kommer ifrån.

Advokat Ruby Harrold-Claesson skriver:   ”Fallet Warin kommer att ställa till stora problem för Sverige i EU eftersom föräldrarna har stämt svenska staten inför ”Tribunal de grande instance de Chalons-en-Champagne”, som är en domstol med specialkompetens att granska folkrättsbrott.”

Vi anser fallet, liksom tillämpningen av LVU i allmänhet, vara värt all politisk och allmän uppmärksamhet.  Makarna Helen Warin och Jeremy Warin nås på e-mail nena_d_arbelaez@hotmail.com och finns båda på Facebook, där de försöker fånga uppmärksamhet till sitt fall.

LÄNKAR:

Upprop – hjälp och underskrift   https://www.change.org/p/j%C3%A9r%C3%A9my-warin-soutien-%C3%A0-j%C3%A9r%C3%A9my-helen-et-nathan-warin-francais-enferm%C3%A9s-en-su%C3%A8de-depuis-135-jours?recruiter=5462939&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=autopublish&utm_term=des-lg-share_petition-reason_msg

Colombiansk press 

http://www.noticiasrcn.com/videos/colombiana-pide-suecia-su-hijo-no-sea-entregado-una-familia-sustituta

http://www.noticiasrcn.com/videos/colombiana-pide-suecia-le-entregue-su-bebe-18-meses-edad

Genusvetarna- o kejsarens nya kläder

Ledaren i dagens SvD , Ivar Arpi, 22 oktober, berättar för oss, att könen är olika.  Det är bevisat i så många sammanhang….. Därför är det inte bara att tro på överhetens och deras ”experters” för att inte tala om PK-medias påståenden och propaganda, att kön bara är en social konstruktion – kategorisering, något påhittat,  just som ”ras” och ”kön” som PK-korrekta kryptosocialisten  Heidi Avellan låter oss veta, genom att citera feministen Gloria Steinem i Sydsvenskan 21/10:

”Vi kommer aldrig att ha demokrati innan vi har demokratiska familjer och ett samhälle utan de påhittade kategorierna ras och kön. Michelle Obama kan ha förändrat historien på det mest kraftfulla sättet – genom att vara en förebild.”

Att någon alls skall behöva tala om detta för oss medborgare, att ”kön” inte bara är påhittat; tala om för oss vanliga människor, som sedan urminnes tider vetat att könen är olika, är beklämmande. Beklämmande, att

”Genusvetarna som vägrar se könet”

som ledarens rubrik lyder, har gjort sig så breda på basen av ett politiskt upphaussat Marxistiskt Utopia, att detta alls behöver nämnas i ett som man trodde upplyst och sansat samhälle.

BEKLÄMMANDE, BEKLAGLIGT – och rent förfärande, när vi tänker på de ekonomiska och mänskliga förluster som den totalitära familjepolitiken i vårt land orsakar och vars orimlighet paras ihop med andra orimligheter: genuslögner, pådyvlade ”högre värden” som ”JÄMSTÄLLDHET” och GENUSLIKHET,  BARNENS BÄSTA MM för att lättare smygas på oss vanliga medborgare och offer….

Krister Pettersson

Heidi Avellans ”kryptosocialism” i Sydsvenskan i dagSYD

Sydsvenskans ledare i dag 3 oktober, handlar om barn. Titeln är:

Världen kan bättre. Sätt barnen i fokus varje dag

Texten handlar om utsatta barn, barnarbete, krig o elände och FN´s barnkonvention.  Det intressanta för oss familjeförsvarare, är Sydsvenskans – Heidi Avellans – insmugna = kryptosocialistiska,  allt annat än liberala och mäniskorättsliga, texter om barns ställning i förhållande till föräldrar och samhälle:

196 länder har skrivit under FN:s barnkonvention. De har skrivit under på att barn är individer med egna rättigheter, inte föräldrars eller andra vuxnas ägodelar.

Slutklämmen lyder:

Alla barn är allas barn. De kloka orden får inte vara en till intet förpliktigande fras.

Att skriva om barn som föräldrars ägodelar är ett sätt, att desavouera föräldraansvaret, som något avskyvärt … och ingalunda vad FN´s barnkonvention menar, lika litet som att Alla barn är allas barn – d v s att föräldrar inte är närmare sina barn än vem som helst och är helt utbytbara – t ex mot Allas företrädare, politikerna och deras tjänstemän.

Att hårdra barnkonventionen som Avellan gör här, att inte låtsas om Europakonventionens Mänskliga Rättigheter, är att desinformera läsarna, att på ett lömskt sätt propagera för Marxismens iver att bryta ner familjen och dess överförande av värderingar från föräldrar till barn till förmån för idén om Statsindividualismen – barns och vuxnas frihet från mänskliga band och relationer till förmån mot ett beroende av Staten – av Storebror.   Den avellansk kryptosocialismen vi här ser igen är en skam för en tidning som kallar sig liberal.

Krister Pettersson

Föräldrapakt om barnuppfostran

Okunniga Föräldrar enligt SSvD´s red. Maria Jelmini, skriver 24/9 om våra ouppfostrade barn. De är otacksamma, ohjälpsamma, ansvarslösa mm mm ….  Slutklämmen är, att vi bör:

starta en föräldrapakt, sa en bekant pappa nyligen när han en dag fick nog av tider som inte hölls, det eviga gnället över varje litet bidrag till hushållsarbetet.

Jo, det är dags nu. För barn som varken känner tacksamhet eller ser sitt eget ansvar – eller plikt – att bidra, vad får de för bild av sig själva och sin omgivning?

Så vi hjälps åt. Om jag uppfostrar era barn, så uppfostrar ni mina.

Bra – men Maria missar något väsentligt i sin text. Det nämligen så, att vi redan sedan länge har en kollektiv fostran av våra barn. En fostran, vi tvingas till med hårda politiskt-ekonomiska styrmedel.  Fast i denna ”vi hjälps åt”-fostran av våra barn som vi har i dag, har vi fått våra politiker och deras tjänstemän som mellanhänder.

Och vi har fått normer och värderingar vi själva inte känner till, inte oreserverat omfattar, som inte är våra…  Och Maria missar så klart också i sin text, att det är just detta som är vitsen (den politiska, den marxistiska….)  med den påtvingade barnuppfostran som inte är vår, och gör anknytning, relationer, samvaro och själva livet med barnen så väldigt mycket sämre – samhällsekonomiskt och mänskligt.

Kan man hoppas, att någon etablerad redaktör, journalist, skribent någonsin vågar vara politiskt inkorrekt och nämna sambandet mellan usel skola och barnomsorg med den totalitära familjepolitiken i vårt land?

Bilden? – från s-programmet Familjen i framtiden, där vi får veta, att föräldrar är odugliga, rent av farliga, som vårdare-fostrare av sina barn.

Krister Pettersson

The abduction of young Domenic Johansson by the Swedish State

The horrible case of young Domenic Johansson is subject to a keen interest from foreign observers:

Some comments:

Susan Trogdon Gleason
Susan Trogdon Gleason Finally, it seems we are so close to justice and to the day Domenic Johansson will be returned to his parents. By the way, the Swedish govt owes the Johanssons the biggest apology the world has ever seen. Those responsible for shattering this family should serve jail terms.

Krister Pettersson
Krister Pettersson You cannot be sure that Domenic will be returned! There are quite a few cases that went to the European court and the Swedish state lost. But when the winning parents wanted their children back, the Swedish social authorities just refused, saying thatVisa mer

Karen Coutts Carnathan
Karen Coutts Carnathan That is sooo heartbreaking, just never realized how oppressive Sweden is…….

Anne Calvert
Anne Calvert This is so very wrong. The cruelty of it is very much like reading about the Nazi regime.

Krister Pettersson
Krister Pettersson Dear Anne Calvert – speaking of the Nazis, you may know that the Nazis in 1938 forbade parents´ home-schooling in order to be sure that all youngsters got properly indoctrinated . Now, that happened also a few years ago in Sweden, when home-schooling here was criminalized, forcing a number of Swedish families into political exile, many to the neighboring country Åland/Finland. More information on www.rohus.org.

Europakonventionen – Föreningen Barnens Rätt skriver ….

Föreningen för Barnens Rätt till Föräldrarnas tid skriver på sin Facebook-sida :

Europakonventionen har grundlagsstatus i Sverige!

Vi i den förening som upprätthåller denna info-sida (Barnens Rätt) har länge vetat att ”Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna”, i dagligt tal ofta kallad ”Europakonventionen”, har bäring på vår fråga (barnomsorgsditot). Specifikt har vi ”alltid” hävdat att den svenska familjepolitiken strider mot Konventionens föreskrifter om frihet från diskriminering & otillbörligt tvång på grund av medborgarens filosofiska övertygelse, valda livsstil eller övertygelse om hur barn bäst ska tagas om hand eller utbildas.

Tidigare skrev vi, på vår reguljära webbplats här: www.barnensratt.se/arkiv.htm#5308-1 (vid punkten om ”The European Convention for the Protection of Human Rights …” att Konventionen är en andra rangens grundlag, innebärande att i händelse av en tolkningskonflikt mellan någon av våra övriga (fyra) grundlagar och Konventionen, ”vinner” den aktuella grundlagen, medan om konflikten istället står mellan Konventionen och någon av våra (alltför många ;-)) ”vanliga” lagar, ”vinner” Konventionen.

Men nu har vi, sent omsider, av en ren & lyckosam tillfällighet, kommit på att vår tidigare formulering inte var helt rätt, tack vare (/ på grund av) följande formulering i grundlagen Regeringsformen (RF), SFS 1974:152, 2 kap, 19 §:

”Lag eller annan föreskrift får inte meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund av den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.”

Innebörden blir alltså att eftersom RF är en av våra ovan antydda grundlagar & eftersom ovan citerade lagtext i RF förbjuder lagstiftning som skulle strida mot något innehåll i Konventionen, har den senare föreskriftsamlingen ingalunda ”bara” en andrarangsställning utan en ställning som är väl så stark som RF själv har!

Synd bara att det är först nu, tjugo år efter det att Konventionen blev svensk lag, som vi kommit på detta viktiga faktum! Den insikten hade varit mycket användbar i allt vi skrivit i saken under årens lopp, d.v.s. om hur svensk familjepåverkande lagstiftning strider mot både anda & bokstav i Konventionen. Men vi får försöka reparera skadorna från detta vårt tillkortakommande framöver, istället.

Slut —-

Anmärkning:  Föreningen kunde också ha nämnt, att våra Översåtar gav sig till att kriminalisera föräldrar hemundervisning av sina barn endast för några år sedan – och att man, politikerna, i klar vetskap om att detta förfärande, totalitära tilltag stod i grav konflikt med Europakonventionens Mänskliga Rättigheter diskuterade, hur man skulle kunna undgå en ev. kommande fällande dom mot Svenska Staten i Europadomstolen.  Mera om de familjer som har tvingats i politisk exil finns på http://www.rohus.org.