Kvinnors ohälsa – förtigandet av några orsaker

Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister,

utfrågas i Ekots lördagsintervju om bl a den ”bortre parentesen” i sjukförsäkringen.  Man kommer in på det kraftig ökade antalet sjukskrivningar, om att två av tre sjukskrivna är kvinnor.  Vad kan man göra åt det?

Ministerns svar rör sig runt arbetsplatserna. Ofta offentliga sådana, vårdinrättningar, institutioner där kvinnor vårdar och fostrar andras barn….De måste bli bättre, arbetsplatserna, på att hålla koll på kvinnors hälsa, hålla dem friska…. Och så är det ju detta med männen, som bara tar ut 30% av föräldradagarna – kvinnor tar ut 70%. Inte alls bra ….

Åhöraren får inte höra något om de höga siffrorna för kvinnors självmord. Inget om smittspridningen från de offentliga barnuppfostringsinsitutionerna. Och så klar intet om det ekonomisk-politiska tvånget för föräldrar, inte minst kvinnor, att tvingas jobba med annat än vad många egentligen vill. Tvingas att vårda och fostra andras barn i stället för egna t ex.  Sånt får vi inte höra i Svenska Media och i synnerhet inte från en socialistisk minister som Strandhäll.  Allt negativt runt den socialistiska familjepolitiken skall förtigas, sopas under mattan, inte låtsas om.

ENGLISH

The increased sickness-reporting in the Swedish society is discussed in the latest radio Saturday interview with the socialdemocratic minister Annika Strandhäll. Her recommendations on what to do, center around the work-place, often public institutione where many women are employed for ex. with taking care of and fostering other women´s children:  The work-places must be better …. And so, in the homes the fathers take out only 30% of the parents leave days whereas women take out 70%.

Nothing is said about the spread of contagious sicknesses in the daycare centres. Or about the fact that parents, and particularly women, are politically-economically forced to work with something else than what they would really prefer to do – such as caring for and fostering other women´s children instead of their own.  Such things, as with every other negative aspects of the totalitarian Swedish family policy is swept under the carpet – in Swedish media in general and by social-democratic ministers in particular.

KRISTER PETTERSSON

Kvinnor mot kvinnor

I debatten, där ibland kritik mot landets totalitära familjepolitik tillåts komma fram, händer det någon gång, att företrädarna faktiskt försöker försvara denna politik.  Då, t ex med, att kritiken bottnar i en FÖRLEGAD KVINNOSYN, som i fallet här, där s-kvinnorna skriver:

Emma Faxén, läkare och hemmafru, kritiserar oss S-kvinnor för vår kamp för att heltid ska bli norm på arbetsmarknaden.

I sin replik ger hon uttryck för en ytterst förlegad och ojämlik syn på kvinnor och män

Det är synnerligen anmärkningsvärt, att de människor, som mest föraktar och nedvärderar traditionellt kvinnoviktigt arbete med barn, hem, relationer …. är just kvinnor!  Och inte minst s-kvinnor, som i sitt avskyvärt totalitära program ”Familjen i framtiden- en socialistisk familjepolitik” (tas hem här: http://barnensratt.se/arkiv.htm#7211-1 ) framställer föräldrar som okunniga och farliga för sina barn och den traditionella mansrollen med borta-arbete alltid som modellen.

Detta oavsett vad människor själva vill och oavsett vad Europakonventionens Mänskliga Rättigheter säger om rätten till familjeliv, sina barns fostran, skyddet för sin åsikt utan diskriminering etc. Att så totalitärt som i dagens svenska familjepolitik beröva människor deras resurser, värdet av sitt arbete och därmed sitt fria val får aldrig vara MODERNT som s-kvinnorna vill inbilla oss !

Ledande pedagog inte ”politiskt korrekt” i Sverige

Paulina Neuding jurist och chefredaktör för det borgerliga samhällsmagasinet Neo, skriver i en kolumn i dagens (16/3) SvD om Pnina Klein, forskare vid Bar Ilan-universitet i Israel och en av världens ledande pedagoger. Hon avled i november, 69 år gammal.  Klein har kallat sin metod för att utveckla små barns intelligens Kärlekens ABC:

Kleins särskilda insats låg i att hon utvecklade en praktisk metod för att höja barns intelligens, med utgångspunkt i samspelet mellan barn och vuxna som älskar dem. Metoden har använts på barn med de mest skilda förutsättningar: Vanliga svenska dagisgrupper. HIV-smittade barn i Afrika. Barn med Downs syndrom. Fattiga invandrare. Extremt begåvade barn

I korthet handlar det om att lära vuxna att förmedla intryck i omgivningen, och att göra det genom uppmuntran och bekräftelse. Resultaten är – hoppingivande. Föräldrar och andra närstående vuxna i Kleins studier har påtagligt kunnat påverka barns kognitiva utveckling – socialt, emotionellt och logiskt – genom sitt sätt att prata och umgås med dem.

Det är ett fält som öppnar för en del politiska reflektioner. ..

Det hela säger också något om barns behov av sina föräldrar. ”I genomsnitt tillbringar mammor enbart elva minuters kvalitetstid med sina barn på vardagar och 30 minuter på helgerna”, skriver Klein i en studie om extremt begåvade barn (siffrorna gällde USA). Föräldrar gör ofta misstaget att sätta press på begåvade telningar genom att stressa runt dem mellan ”utvecklande” aktiviteter, konstaterar hon. Medan nyttan av sådana aktiviteter kan variera, vet man numera att rätt sorts riktad uppmärksamhet från föräldrarna har effekt.

Klein sammanfattar grunddragen så här: Det handlar om att visa att ”Jag älskar dig, jag är med dig, och det här är värt min tid.”

Texten ovan visar, varför Pnina Klein är ”ledande pedagog” i världen, men ingalunda här i Sverige. Hennes forskning visar ju på resultat stick i stäv med den som ”politiskt korrekta” pedagoger förväntas påvisa.

Förnekandet av olikheter – också skolbarnens

Annorlunda skolbarn lider också i de egalitära systemen vi har i vårt land. System där olikheter inte ses som tillgångar utan som något som skall nonchaleras, motarbetas, sopas under mattan. SR tar upp ett antal fall i ett program som beskrivs här.

Ett av offren för jämlikhetspolitiken säger:

”Min egen skolgång var en lång plåga. Jag blev skoltrött i ettan. Alla skulle göra samma saker och ingen uppmuntran för att man kunde något. Jante i skolform.”

Bejaka äntligen våra olikheter. Inte bara tolerera dem. Sluta diskriminera oss med annan uppfattning eller läggning än vad politikerna önskar i sitt Utopia !

Olikhet är en tillgång – inte ett hinder eller problem!

Politiskt korrekta pedagogers förnekelse av verkligheten


Hans Bergström, docent i statsvetenskap, före detta chefredaktör Dagens Nyheter, ledamot IVA:s avd XI för utbildning och forskning skriver i Dagens Industri 28 februari om svensk pedagogik under rubriken ”Pedagogers makt över skolan är farlig” (här).  I skarpa ordalag anser han svenska skolpedagoger vara verklighetsfrämmande – att inte vilja acceptera modern hjärnforskning, som t ex. klart visar på skillnader mellan kvinnor och män (prof. Martin Ingvar t ex), att inte hålla acceptabel nivå på forskningsresultat och -artiklar mm.

Flumpedagogerna tenderar att vara emot att biologisk forskning om hjärna och lärande alls beaktas, trots att Sverige på detta område befinner sig vid den internationella forskningsfronten.

I DI 8/3 publiceras en replik av Sverker Lindblad, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet. Han har inte  alls något att säga om detta med pedagogernas generella förnekelse av hjärnforskningsresultaten – inte mycket annat heller, för den delen.

Den oerhörda skandalen Bergström tar upp, ligger i att en hel yrkeskår slår ifrån sig fundamental mänsklig erfarenhet, som numera också är vetenskapligt bevisad i modern hjärnforskning. Detta eftersom det står i motsats till rådande politisk ideologi om jämställdhet, jämlikhet, blåbärslikhet som de många offentliganställda pedagogerna inte vill, eller vågar, påtala.

 

Det antiliberala Folkpartiet – och KD´s ynka käpphäst

I Dalarnas Tidning skriver Frida Park om folkpartiet, som försöker gå vänsterut med ökad ofrihet för människor som tema, om att partiet nu vill samverka med socialisterna i att avskaffa den lilla lättnad i den politisk-ekonomiska styrningen som vårdnadsbidraget har inneburit i vissa kommuner:

FP tar några rejäla steg vänsterut med sin iver att få in alla barn i förskolan. Ungefär nio av tio av barn mellan ett och tre år går redan i förskola. Björklund ansluter sig nu, i sann socialdemokratisk anda, till devisen att alla ska med, oavsett om föräldrarna vill det eller ej. Så mycket för den valfriheten.

Nu ryker sannolikt vårdnadsbidraget som omfattar de minsta barnen. De är också de med störst behov av trygghet och god anknytning.

Men KD får sig också en känga – och det med all rätt – av Frida Park för sin ”ynkliga käpphäst” – och då menar Frida säkert, liksom vi, att KD i likhet med verkligt liberala partier självfallet bör se till, att eventuella subventioner för barns vård och omsorg kommer alla till del, inte bara med oerhörda pengar till förskoleplatser och VAB mm till de föräldrar som kan anpassa sig till förtrycket:

KD borde släppa sin ynkliga käpphäst. Varför inte i stället arbeta för att barnomsorgspengen för pedagogisk omsorg även innefattar föräldrar som vill ta hand om barnomsorgen på egen hand?

Krister Pettersson

Demokrati är inte alltid demokratiskt-Mauricio Rojas i SvD

Mauricio Rojas skriver i sin kolumn i dagens SvD (21/2) under rubriken

Demokrati är inte alltid demokratiskt

om hur avskaffande av demokrati (Tyskland) eller några Mänskliga Rättigheter (Sverige) kan göras i en demokrati.

Rojas nämner inte Sverige vid namn, men det är uppenbart, att den tidigare vänsterintellektuelle Rojas, efter många års verksamhet i Sverige, är kritisk till utvecklingen i vårt land och numera är verksam i Chile och Spanien.

Rojas nämner också, hur denna möjlighet att utnyttja demokratin till något odemokratiskt, föresvävade grundlagsfäderna i USA, vilket var motivet till deras skapande av mycket starka, individuella rättigheter gentemot Staten – the Bill of Rights.  Denna skulle i Sverige motsvaras av den efter mycket socialistisk vånda ratificerade, och till slut införda som svensk lag, Europakonventionen om de Mänskliga Rättigheterna från 1950. Trots konventionens till synes starka ställning i vårt land, nonchaleras den grovt, t e x genom den nya skollagen, genom det praktiska avskaffandet av Föräldrarätten och Skyddet för familjen för att inte tala om skyddet för äganderätten.

Krister Pettersson

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.