(S)ydsvenskans propaganda står oemotsagd

Refuserat av SYDSVENSKAN

Replik till artikel av Ohlsson och Baudin under Aktuella Frågor 15 juli 2016

Carina Ohlsson, ordförande för S-kvinnor, och Tobias Baudin, ordförande för Kommunal, vill förhindra ojämnt uttag av föräldraförsäkring. Kvinnor får svårt att försörja sig och pappor går miste om kontakten med sina barn. Kvinnor tjänar 3,6 miljoner mindre än män under livstiden. Så, det är dags för en reform för ett ännu hårdare system. Ännu mera styrning, ännu mindre valfrihet, ännu mera blåbärslikhet.

Hur ser då det otillräckligt hårda (s)ystemet ut?

Familjepolitiken i vårt land innebär ett ekonomiskt-politiskt tvång att lämna ifrån sig sina barns vård och fostran för ett avlönat arbete.  Det viktiga arbetet med de egna barnen har gjorts värdelöst genom att den offentliga barnomsorgen gör jobbet gratis – barnens mat är ofta värd mera än den symboliska förskolekostnaden.

Föräldrar beskattas som ungkarlar utan hänsyn till försörjningsbörda. Av en normal lön går 69% bort i öppna och dolda skatter (Swedbank). Trots att vård av två egna barn motsvarar ett heltidsarbete (enligt SOU79:89, civ.ek. Petra Lantz) förpassas en familj, som själva gör detta heltidsarbete till ett liv i misär, utan rätt till sin andel av politikernas subventioner eller lättnad i beskattningen.  Trots deras lika mycket samhällsnyttiga arbete får familjen försöka leva på en enda, hårdbeskattad lön att jämföra med den till familjepolitikens styrning anpassliga familjen. Sådan anpassning belönar familjen med hela tre heltidslöner – två arbetsinkomster plus subventioner för två barn på förskola, motsvarande en tredje lön. Dessutom tillkommer VAB-pengar, högre föräldrapenning, bättre bostadsbidrag och annat som gynnar den anpassade familjen, men diskriminerar den lika samhällsnyttiga familj, som råkar ha egna åsikter om vad som är god barnomsorg och sund jämställdhet.

Svensk familjepolitiks hejdlösa diskriminering av familjer med egna, icke politiskt korrekta åsikter, står i konflikt med goda principer som marknadsekonomi, subsidiaritet och flera mänskliga fri- och rättigheter, t ex artiklarna 8, 10 och 14 samt 2 i 1:a tilläggsprotokollet i Europakonventionen.

Men Mänskliga Fri- och Rättigheter är inget som vårt lands socialister och s-kvinnor bryr sig om.  I s-kvinnornas program “Familjen i framtiden – en socialistisk familjepolitik” skriver man frankt, att individens frihet att själv forma sitt liv måste begränsas av hänsyn till kollektivet, och ”Barnens sociala, intellektuella och kulturella utveckling bör vara oberoende av föräldrarnas inställning till förskolan” (sid 52). I slutklämmen heter det ”Vårt familjepolitiska program är den plattform, från vilken vi skall kämpa för en socialistisk familjepolitik och ett socialistiskt samhälle” (sid 64).

Detta s-program från 70-talet har, som vi alla vet, i hög grad förverkligats i dagens Sverige. Och detta med många negativa följder för människors frihet, för barns anknytning och relationer till familj och skola, för främst ungdomars och kvinnors mentala hälsa mm.

Nej – Ohlsson och Baudin – vårt lands familjer behöver inte mer politisk styrning och ofrihet. Utan långt mera frihet, marknadsekonomi och respekt för människors val och och rättigheter!

Krister Pettersson  

Familjekampanjen och Barnens Rätt till Föräldrarnas tid

———————

Hej!

Tack för ditt mejl. Många inlägg konkurrerar om utrymmet och jag måste tyvärr tacka nej till din text.

Vänliga hälsningar

Eva Rothstein

Debattredaktör

Barn stavar kärlek T-I-D

20160714 Barn behöver TID Sydsvenskan serieBarn stavar kärlek T-I-D är budskapet i denna Nemi – serie i Sydsvenskan 14 juli 2016.

Sydsvenskan är den antiliberala tidning, som slutade med serien Blondie. Detta av skälet, att den cateringfirma-drivande ”hemmafrun” Blondie, inte var representativ för en modern kvinna.

Stöd familjekämparna i Föreningen för Barnens Rätt till Föräldrarnas Tid (www.barnensratt.se och Facebook)

Mental health problems from Scandinavian family policies

Denmark reports mental health sickness increased much over the last decades.

Denmark has similar family policies as Sweden.

LIBERALERNA – STORHYCKLARNA !

Överläggningar om Sveriges energipolitik pågår.  Björklund i Liberalerna, vill inte kompromissa.  Han är benhård på de viktiga liberala värdena, principerna. Subventioner är förkastliga. Icke gynnade alternativ slås ut. Det vill man inte vara med om! (artikel här).

Vad bra !  Tänk så liberalt ! Tänk så principfast ! Liberalerna står upp för sitt partinamn !

MEN – så låter det minsann inte i andra frågor !  När det gäller landets totalitära, tvingande ”familjepolitik”, ”dagis åt alla”-politik, är det just Björklunds parti, som helhjärtat stött socialisterna i deras synnerligen antiliberala politik av hårt tvång genom hård ungkarlsbeskattning och, ja just det – subventioner – hejdlösa sådana till dagis, förskola och familjer, som lämnar sina barn till  kollektivistisk fostran.

HUR VAR DET DÅ MED PRINCIPERNA, BJÖRKLUND? Varför är principer viktiga bara i relativt oviktiga sammanhang som energipolitik. Varför är liberala principer inget att ha när det gäller livsviktiga värden för barn och föräldrar i vårt land??

Så länge inte Björklund och hans parti kan förklara sig och sitt partis anmärkningsvärda principkonstigheter, är ”Liberalerna” inget annat än STORHYCKLARNAS PARTI!  Skäms!

Horrible daycare situation in many Swedish preschools

2016 05 23 SDS Förskola inspekteras för bristerSwedish daily Sydsvenskan regularly reports on the eternal desperate situation arranging decent daycare institutions in the city of Malmö, Sweden.  Today the paper writes about the catastrophic situation in a preschool – or public daycare facility named Forsbergs minne, in the nearby city of Lund.

In the much more detailed version of the article (see enclosed picture) in today´s paper version, a parent named Tove Havstad, is allowed to talk about unacceptable behavior of the kids and the lacking interest, activity and formal education of the ever changing staff of the preschool. Ms Havstad talks about her little son, who no longer talks about his experiences in the daycare and do not want to go there.

It is rather fantastic, who Swedish parents accept completely horrendous caring and living conditions for their own children without reacting as ”normal” european mothers and fathers would when their children are mistreated and forced into care which by no means can be labelled good care to the benefit of the young.

The reason for this lame and adaptive acceptance on part of Swedish parents  of unacceptable conditions for their children can only be found in decades of heavy official propaganda aiming to demonstrate how good for the children the public daycare is and who uneducated and unsuited and unskilled parents are to be trusted to care for their own children.

FOREIGNERS – BE WARNED ABOUT THE HORRENDOUS, TOTALITARIAN FAMILY POLICIES IN SWEDEN !

Krister Pettersson

Extrema Sverige – historieförfalskning och sexsyn

Historieprofessorn Dick Harrison har i dagens SvD två stora artiklar, båda med anknytning till en tveksam utveckling mot extremism i det svenska samhället. I den ena artikeln, med titeln ”Lögner är ett farligt vapen mot rasism” tar Harrison upp en historieförfalskning som tydligen begås av halvofficiella organisationer: Arvs­fonden, Interfem, RFSL Stockholm, RFSL Ungdom och Nätverket för normkritiska skolgrupper.

I den andra artikeln, med titeln ”

”Incest är inte längre vad det en gång var”

om utvecklingen i Sverige angående synen på incest, nämner professorn hur Sverige, i förhållande till andra länder, anses extremt.  I artikeln nämner professorn t ex att incest är numera mer eller mindre acceptabelt i Sverige, och giftermål mellan halvsyskon lagligt. Detta bara en av många extrema, svenska yttringar i förhållande till ”mainstream” i Europa.

Vi, som är offer för, och protesterar emot statlig styrning av våra barns vård och fostran, är väl medvetna om hur våra – föräldrars och familjers – värderingar skall ersättas med de socialistiska, varibland synen på fri sexualitet är en. Denna kommer till uttryck t ex i förskolematerial som skriften ”Barnens kärleksliv”, eller genom RFSU-upplysning i skolan, i vilken föräldrar, och ibland också den ordinarie läraren (se denna artikel) inte får insyn. Tala om politisk extremism och förakt mot några Mänskliga Rättigheter i vårt land.

Professor Harrison har många fler uppslag och jämförelser att ta fatt i runt den politiska extremismen och totalitarismen vi upplever i vårt land. Vi hoppas att han vågar – han är ju offentligt anställd, och behandlingen av obekväma professorer – som Jacob Sundberg, professor em. i Allmän Rättslära i Stockholm – kräver råg i ryggen och mycken integritet, som vi hoppas att Harrison har.

Krister Pettersson

Swedish family policies -Info in English

Realistic and negative information in relation to Swedish totalitarian family policies are hard to come buy, mainly due to the narrow corridor of expression in our country, and also the fact that many officials, media persons and publicly employed day-care staff and ”experts” are highly dependent on the ”system”.

However, the think tank and protest organization Mireja has got an article on Swedish family policies published by the Canadian think tank  IMFC.

This article can be found here.  We also highly recommend Patricia Morgan´s book ”Family policies. Family Changes. Sweden, Italy and Britain compared (CIVITAS).

”Swedish daycare Part II: Weak parenting, big problems”

http://www.imfcanada.org/issues/swedish-daycare-part-ii-weak-parenting-big-problems