Frihetshoppets Alice Teoderescu i GP sommarpratar

Bland sommarpratarna i P1, har Kristina Sandberg fått uttala förståelse för hemmafrun, men särskilt utmärker sig  Göteborgspostens (GP) nyutnämnda politiska chefredaktör Alice Teodorescu (här).

På sr.se presenteras hon:

Om Alice Teodorescu

Politisk redaktör, debattör, jurist , 31 år. Född i Bukarest, Rumänien, uppvuxen i Lund, bosatt i Göteborg.

Stridbar debattör som inte söker konsensus och ny chef på Göteborgs-Postens ledar- och debattredaktion. Tar avstånd från alla former av kvotering. Intresserad av frågor om integration, individens fri- och rättigheter och (ut)bildning. Präglad av en barndom med brödköer, uniformstvång och kommunistiska poem i en värderingsstyrd familj.

Man säger det inte, på SR-Sveriges Radio. Men, hon utmärker sig för oss frihetskämpar genom att bl a ta upp den svenska familjepolitikens tvång – litet diplomatiskt, men i alla fall politiskt härligt inkorrekt, mycket logiskt och mycket principfast:  Barnets perspektiv. Barn har rätt till sina föräldrar.  skall ej bidra till att göra barn föräldralösa. Värdet av starka familjer, av goda värderingar.  Valfrihet och åsiktsfrihet. Om det bara finns en åsikt, som alla är överens om – vad händer i ett samhälle, där folk inte vågar sätta ord på sina tankar ? Tilltro till individen, håll gränsen mellan individ o stat! Har nutidens ”befrielse från familjen”  bara blivit till ett nytt förbund, fast nu med staten ?!

GP har tidigare varit en av alla dessa ”falskskyltade” tidningar,  som påståtts vara liberala, men i verkligheten har haft en rent socialistisk framtoning, eller agenda. De senaste åren har tidningen slutat lägga lock på oss, och låtit frihetskämpar och systemkritiska röster komma till tals. Genom utnämningen av Alice Teodorescu har tidningen nu blivit till ett stort hopp för oss frihetskämpar och försvarare av Mänskliga Rättigheters fria val utan diskriminering på grund av vår åsikt, subsidiaritetsprincip och marknadsekonomi.

Vi tackar Alice och gratulerar GP till att ha fått en hederligare framtoning under en liberal etikett.

Läs mer

”Låt mig baka bullar och dricka skumpa medan min man byter däck”

”Låt mig baka bullar och dricka skumpa medan min man byter däck”

DEBATT: Varför kan det inte accepteras att alla föds med olika förutsättningar och att alla strävar efter olika mål på olika sätt, skriver trebarnsmamman Jessica Brüün i Metro 9 juli

Här blir en av alla dessa vanliga kvinnor, makor och mödrar publicerad och rätt stort uppslaget till och med.  Och med ett budskap och en inställning, som är allt annat än politiskt korrekt. Ett klart besked från en kvinnar, som inte vill bli någon  NY GENUSNEUTRAL MÄNNISKA anpassad till det SOCIALISTISKA UTOPIA, som beskrivs bl a i det fasansfulla, människorättsvidriga  s-programmet FAMILJEN I FRAMTIDEN (hämtas hem här).

Sådana besked, sådana texter från vanliga människor, motarbetas effektivt av NOMENKLATURAN I POLITIK OCH MEDIA.

Men – i den journalistiska semestertorkan kan sådana texter ändå slinka igenom.  I synnerhet om de är klatschigt och vulgärsexistiskt skrivna som här.  Grattis !

Sund åsikt publicerad i Sydsvenskan !

I Sydsvenskan idag (6/7) får en ”vanlig” tänkande person, Ingela Martinsson, komma till tals om föräldraledighet och JÄMSTÄLLDHET. Det senare är inte bara en fråga om siffror säger hon, och avslöjar, att man och kvinna inte är helt utbytbara. LÄSARNA FÅR LOV ATT HÅLLA MED ELLER EJ. – GÖR DET HÄR !
Att sådana, mänskligt självklara, men politiskt mycket inkorrekta åsikter, alls får visas upp i falskskyltade (oberoende liberala) Sydsvenskan är mycket ovanligt. Det får vi tacka det faktum för, att ordinarie, välanpassade debattredaktörer är semesterlediga.

SWEDUCATE vill exportera (s)vensk barnomsorg !??

Organisationen Sweducate  vill exportera svensk offentlig barnomsorg / förskola till utlandet.   Vi är föregångare och har mycket att erbjuda andra länder, säger man, enligt intervju i dagens P1.

Ja, kanske det.  MEN – när det gäller att exportera den TOTALITÄRA POLITISKA STYRNINGEN AV LANDETS MEDBORGARE eller den förbluffande NONCHALANSEN AV DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER enligt Europakonventionen, som skyddar föräldrars rätt att välja fostran av sina barn och familjens funktioner, har ni förhoppningsvis ingen framgång i utlandet.

Fast – ni i Sweducate kan ju arbeta långsiktigt, som socialdemokraterna i vårt land, för att exportera socialism med familjepolitiken som plattform. Se till, att det finns progressiva skatteskalor, se till att inflationen är kraftig och snabbt ökar skattesatserna, köra decenniers propaganda om föräldrar som okunniga och farliga för sina barn, och så sälja extern, offentlig barnomsorg till mindre än 10% av sin egen kostnad samtidigt som ni ser till, att media håller tyst om alla negativa effekter av den offentliga vård och fostran som genom denna ekonomiska styrning tvingas på föräldrar och deras barn. Barn, som indoktrineras till medgörliga vuxna i det socialistiska UTOPIA med hjälp av indoktrineringsmaterial som VÄRLDEN I FÖRSKOLAN, eller BARNENS KÄRLEKSLIV. Så blir exportprodukten riktigt (S)VENSK och riktigt nonchalant mot Mänsklig Frihet och Mänskliga Rättigheter.

SD´S Löfven och Björklund: Ut ur barnkammaren! RÄCKER INTE !!

Jimmie Åkesson, Sverigedemokraterna (SD), uppmanar i sitt Almedalstal ”Löfven och Björklund ut ur barnkammaren !! ”.   Och han säger nej till ytterligare kvotering av föräldramånader – pappamånader.  BRA !

Tidigare har SD sagt sig vilja höja Vårdnadsbidraget (från 3 000 kr/mån) till 6 000 kr/barn och månad.  BRA !

MEN, MEN Jimmie Åkesson och SD.   När ni talar i sådana termer,  accepterar ni de socialistiska problemformuleringarna.   Och ni gör alla oss besvikna, vi som hoppades, att ni skulle kunna tänka själva, inse att det vi kallar ”dagistvånget” genom en totalitär styrning som, genom extrema ungkarlsskatter i kombination med skyhöga subventioner av förskoleplatser, gör det praktiskt omöjligt att själv kunna fostra och vårda sina barn. Ni gör oss besvikna, vi som hoppades, att ni skulle kunna vara en röst för oss frihetskämpar som vet, ja vet, att föräldrar vet bättre vad som är bra för just deras barn än politikerna och deras pedagoger.

ÄNDRA GENAST ERT BUDSKAP till detta ”Löfven och Björklund !  Sluta omedelbart med den totalitära styrningen av barn och föräldrar i vårt land.  Sluta genast med att diskriminera åsikten, att det är bättre att vårda och fostra egna barn än andras !  Löfven och Björklund ! Se till att Europakonventionens artiklar om skydd för familjen och dess funktion och föräldrars rätt att välja fostran av sina barn respekteras också i Sverige !”

Behavioral problems from Childcare fostering

Bad behaviour among Swedish kids have been noticed for years. Dr Eberhard prublished a book on the theme, resulting in questions abroad:  ”Is Sweden ruled by brats?”.

In this article the reason for the behavioural problems are clearly related to public daycare.

Such articles can not be seen in Sweden. On the contrary. Bad behaviour among kids and youngsters are blamed on the parents.

And this is due to the fact that public daycare and thus public fostering of our kids is in the hand of Swedish politicians applying the socialist goals of breaking down the traditional family, creating the ”new man” and the socialist UTOPIA in general.  Media is heavily dominated by leftist editors, enjoying the system and promoting these goals. With the help of extreme taxes (69% of the normal wages are paid in hidden and open taxes as per SWEDBANK) and also extreme subsidies of daycare places, Swedish parents are practically forced to give up the fostering of their kids to the public systems, where indoctrination material like The World in the Pre-school (Världen i förskolan) and The sex life of children (Barnens kärleksliv) and Gender Equality material is openly used and parent´s view on this are neglected (see the case of the Djupadal preschool in Malmö).

Be warned by the totalitarian experiment with daycare fostering of Swedish children and its horrible results!

Heidi Avellan på Sydsvenskan excellerar som hycklarnas drottning!

I dagens Sydsvenskan skriver tidningens pol.chefred. Heidi Avellan om mullornas tillrättavisning av invandrade kvinnor – också i Sverige. Som så ofta förr, upprepar Avellan sitt mantra om vikten av Tolerans, Respekt för kvinnors val, Mänskliga Rättigheter:

Ingen får tumma på kvinnors mänskliga rättigheter, oavsett religion, kultur och familjeförhållanden.

och

Sverige får inte ens närma sig det sluttande planet. När en kvinnas frihet kringskärs drabbas inte bara hon, hela samhället försvagas……..

Därför måste det upprepas:

I Sverige ska alla lyda lagen och respektera jämlikhet och jämställdhet, demokrati, mänskliga rättigheter samt varje individs rätt att välja sitt liv.

FAST – när det gäller svenska kvinnor, och svenska kvinnors Mänskliga Rättigheter och Val och Rätt att välja sitt liv visar Avellan ingen som helst respekt. Och inte en gnutta Tolerans.  TVÄRTOM tar hon heder och ära av de hemarbetande, ”cupcakesbakande” kvinnor, som har den OTOLERERBARA ÅSIKTEN, att det är minst lika viktigt arbete att vårda och fostra egna barn som andras.

Heidi Avellan excellerar som hycklarnas drottning!

Krister Pettersson