SCB ljuger…

GUNILLA STENQVIST SKRIVER IDAG:

Hej!

Hoppas jag inte stör… Jag blev upprörd idag över att SCB (dvs statistiska centralbyrån) säger att alla vi i Sverige lämnar barn till förskolan.

De la upp en film på Facebook idag (här) som började med detta påstående. Jag har redan skrivit till dem såhär:

Hur kan ni skriva att alla lämnar barn på förskolan??? Det gör verkligen inte alla. Alla kan/vill inte det! Det är osanning! Trodde ni var seriösa! Mvh Gunilla Stenqvist.

PS De menar säkert inte i ordalag detta men hur i h-e kan de yttra sig såhär??

SVAR

Utmärkt!! Vi måste bli många fler som påtalar tvånget i den politiska styrningen och vilseledandet och indoktrineringen som i detta fallet.

Det syftar ju till att få dem som orkar stå emot att bli ännu osäkrare på sig själva. Tro, att det är bara jag som tycker så här, det måste vara något fel på mig…

Det är försåtligt, skamligt, ohederligt att komma med sådana lögner och halvsanningar. Och det måste de ansvariga få höra. Bra!

Krister Pettersson

Annonser

Hycklarnas Drottning-Heidi Avellan i Sydsvenskan excellerar

I dagens Sydsvenskan, skriver tidningens pol. chefredaktör Heidi Avellan om vikten av, och bristen på, TOLERANS. ”Vart tog det sansade samtalet vägen? Toleransen för andras åsikter?” skriver hon.

Ja tänk, vart tog den vägen, toleransen för andras åsikter?  – igen och igen skriver Avellan om detta – vikten av Tolerans, av Förståelse, av Mänskliga Rättigheter, om Rätten att Själv Välja sitt Liv, av Höga Värden ….
I detta ständiga upprepande stiger hon ännu högre i rollen som HYCKLARNAS DROTTNING – oöverträffad i att visa upp en oerhörd spännvidd mellan vad hon skriver och säger sig hylla –  och sedan det hon sedan själv ger uttryck för:  På ett speciellt område: Kvinnor som sätter familjen och barnen främst. Som inte sätter karriären och yrkeslivet högst – Dessa kvinnor – dessa förhatliga, är för henne inget annat än förtappade, erbarmliga varelser, cupcake-bakande, mindre vetande idioter och snyltare, inte på något sätt värda någon tolerans eller mänskliga rättigheter eller några egna åsikter…. Hell Dig, Heidi, du är värst, och blir allt värre…

Ring P1-och påtala eländets orsak, det politiskt-ekonomiska tvånget

”Samhället tar hand om barnen men fostrar dem inte” säger en röst på Ring P1 om föräldrarnas ansvar. En läxhjälpare säger ”Barnen är högljudda och okoncentrerade och tar inte emot instruktioner – så blir de ju i de stora barngrupperna”. Och så ringer Pia Schröder från Färjestaden: ”Föräldrarna lämnar ifrån sig barnen tidigt, vid ett år, till en kärlekslös omgivning. Alla de problem vi ser idag fanns inte förr i tiden, när mamman kunde vara hemma. Är det inte tid att tänka om när det gäller så tidigt bortlämnande av barnen?”.

Jovisst – många, många har uppmärksammat eländet med barns fysiska och psykiska hälsa, inte bara barnens, i vårt land. Och en och annan, som Pia, vågar påtala kopplingen till (s)amhällets tidiga övertagande av våra barns vård och (o)fostran.

Men få, alldeles för få, vågar i klartext säga ut – på Ring P1 eller annorstädes – att det politiskt-ekonomiska tvånget på föräldrar att tidigt lämna ifrån sig barnens vård och fostran har visat sig ge svåra skador, inte bara fysiska och psykiska för både föräldrar och barn, utan också på familjerelationer och livets allra viktigaste värden.

Heder åt Pia! Men vi måste bli flera, många flera, som ringer P1 och i alla sammanhang talar klartext om

det förfärande politiska tvånget och dess skadliga följder för oss alla.

Ring P1 – var är föräldrars ansvar?

En diskussion i radioprogrammet Ring P1 – knivskärning, bråk och elände i skolmiljön. Vet inte föräldrarna att de har ansvaret att fostra sing barn – skolan skall bara utbilda dem, inte fostra dem.

En annan röst – jamen, föräldrarna träffar ju inte sina barn särskilt långa tider …

Nä – just det. Det behövs tid tillsammans för att påverka, fostra …

MEN – DET ÄR JU KLART UTSKRIVET I S-PROGRAMMET ”FAMILJEN I FRAMTIDEN”, att (okunniga, farliga, borgerliga….)  föräldrar ingalunda skall ha något ansvar för barnens fostran. Det enda ansvaret de har är viss del i barnens emotionella fostran.

BAKGRUND OCH DETALJER

I samband med generations- och systemskiftet i svensk socialdemokrati runt 1970 tog staten över fostran av barnen i landet. Sådant var tidigare självklart föräldrarnas ansvar – och är det fortfarande enligt Europakonventionens Mänskliga Rättigheter (som man ju nonchalerar i vårt land). Då formulerades övertagandet i  den nämnda s-programskriften så här: Barns sociala, intellektuella och materiella vård åligger samhället. För barnens emotionella vård har både familjen och samhället delat ansvar – (Familjen i framtiden, s 51).

Bakgrunden till statens ansvarsövertagande var att familjepolitiken var den plattform, på vilken ett socialistiskt samhälle skulle byggas (Familjen i framtiden, sid 64) allt enligt Marx och Engels, som förordade, att familjers borgerliga inflyttande över barnens fostran måste brytas. (F Engels, Om familjers ursprung 1884).

Nej, ingen minns, att vi medborgare fick rösta om detta ansvarsövertagande av våra barns fostran. Den engelska sociologen Patricia Morgan beskrev det som ett resultat av ett trixigt förfarande från s-kvinnoförbundet. Politiken blev aldrig egentligen debatterad offentligt. Programmet presenterades som ett som innehöll någonting för alla, så den sociala omformningen av de nya kvinnorna, förblev i det stora hela fördolt. (Family policy, family changes. Sweden, Italy and Britain compared,  CIVITAS Institute for the Study of Civil Society, London. ISBN 1-903386-43-8.

Nu har det gått snart femtio år sedan detta övertagande av våra barns fostran av Staten – av Storebror – och vi ser tydligt resultaten. Det avsedda resultatet, så klart, att barnen inte bryr sig särskilt om sina föräldrar eller tar över deras värderingar, men också mycket annat, som kanske inte är så bra, som vi nu ser och hör om i media, i Ring P1.  Inte ens i ett helt socialistiskt samhälle.

CENTERPARTIET

Och Annie Lööf meddelar idag, att man släpper fram Löfven till ytterligare fyra års socialistisk politik – de liberala vinklingar som Lööf skulle ha fått igenom, rör inte på minsta sätt den förfärande totalitära familjepolitiken i vårt land. Illa, illa – inte minst för Centerpartiet självt.

6 av 10 föräldrar har ständigt dåligt samvete

http://omni.se/a/bK1X3q Föräldrar till förskolebarn har ständigt dåligt samvete. Varför så det, när vi ständigt itutats, hur bra förskolan är för barnen? Var ligger lögnen och hyckleriet?

6 av 10 föräldrar har ständigt dåligt samvete

http://omni.se/a/bK1X3q

Bad conscience för all parents economically forced to give up their children to socialist state indoctrination in Swedish pre-schools, or public creches.

Svensk ”skola” – en rapport

Insyn i svensk skolmiljö. En förfärande rapport, med några bra förslag.

https://www.dagenssamhalle.se/nyhet/chockartat-att-gasta-skolans-verklighet-24748