Study will revive debate on public child care – but not in Sweden

A large study in Great Britain again confirms a negative effect on children of public daycare here .

Academics at Oxford University discovered that exposure to some forms of early education contributed to bad behaviour and could be linked to emotional problems.

This is nothing new, it has been stated by other researchers before, like Gordon Neefeld and Gabor Maté in Canada.

The research also uncovered trends relating to children who were in formal child care — away from their parents.

The disclosure will revive debate over the best way to raise children amid a surge in the number of under-fives enrolled in nurseries and with childminders in the past 20 years

But, as with the findings of Neufeld and Maté, also this study will not revive debate in Sweden.  It will be just as overlooked by the Nomenklatura of Swedish Politics and Media. Nothing negative – not even the notoriously failing Swedish school results (Pisa) must be related to the fact and effect of some 95% of Swedish children being fostered in public daycare – for which the heavy propaganda in our country hammers in the message that public day-care is good for your kids and will give them a great advantage in school.

A Swedish comment on British Election and Daycare costs

Dömda till misär Bo SöderstenToday´s British Elections are commented in Swedish press and Radio. One of the topics is the fact that British Daycare is horribly expensive. Leaving your kids there for a paid job will cost so much that there will not remain much cash reward.

In Sweden, on the contrary, it is highly lucrative – a ”must” – to swap the work with your own kids for a paid job – often to care for other mothers´kids.  You may keep almost all your wages (after tax) as the price for public daycare in Sweden is insignificant, only symbolic.

But the real cost for public daycare is horribly expensive in Sweden, just as in Great Britain.  In the Public Investigation SOU79:89, economist Petra Lantz states that caring for only two kids in public Swedish daycare consumes as much resources as are created in a full time job.

This corresponds to the British situation – the wages from a full time job equals the price for two kids in daycare.

But – in Sweden you may keep your wages from a paid job. And you also get the value of a second full-time work income as subsidies for the real cost of the public care of your two kids. So – the swapping of your home-work with two own kids for a paid job, which creates no more resources (or benefit) to the nation leaves you with the value of two wages, versus in Britain your income from a job will just suffice to pay the price (cost) of daycare.

Tax-payers are paying for the heavy subsidies to public daycare in Sweden. Also for ”caring of your often sick public creche child” allowances etc. That´s one reason why taxes are extremely high in Sweden – a normal tax level is 69% according to Swedbank – not as a marginal rate – but 69% of your nominal wages are, in more or less hidden ways, channeled into the politically managed coffers.

So – if you do not swap your full-time job caring for two (or more) kids at home, you are politically left to Misery in Sweden, as the economist, professor Bo Södersten wrote in one of his critical articles against ”Swedish Daycare Stalinists”.  Oh yes, also British researcher Patricia Morgan compares family policies in Sweden with the Soviet Union in her book ”Family policy. Family changes. Sweden, Italy and Britain compared” (CIVITAS).

Krister PetterssonPatriciaMorgansBookCover

Missförhållanden döljs i lögner och förbud – SKAM !

I DAGENS SVD skrivs på nyhetsplats, om hur förhållandet anställda / barn på förskolor friseras, för att ge än bättre bild av förhållandena än som är verklighetens. Texten börjar:

Förskolor anklagas för att bluffa med personalsiffror

Stockholms stad anklagas för att frisera siffrorna över barngruppernas storlek och andelen utbildade förskollärare. Personalsituationen kan därför vara ännu värre än statistiken visar, enligt källor till SvD. Med Skolverkets nya sätt att räkna är andelen förskollärare hela tio procentenheter lägre än staden själv uppger.

Nu är detta skamliga döljande av sanningen för föräldrar och allmänhet inget ovanligt !  På Facebook-gruppen Förskoleupproret finns många inlägg som handlar om oacceptabla förhållanden på allmänna förskolor runt landet.  Några få sådana inlägg är t ex.

  • ……
  • Föräldrar har RÄTT att veta hur deras barn har det…
    Jag är glad att jag tillbringade så mycket tid åt att ta reda på… Hade jag fått veta verkligheten i efterhand hade jag minst sagt blivit arg och besviken. Vet man verkligheten kan man ta ställning och göra något…
  •  Jag håller med dig! Är själv förälder men så är verkligheten och det är det man menar när man pratat om tystnadskultur och munkavel på anställda! Det är därför pedagoger står i hallen och ler och säger ”allt har varit bra” med håret på sne och känner sig trasiga inombords av stress. Och det är också en av många anledningar till att så många sjukskrivs!
  •   Det du skriver är så otroligt sorgligt och tragiskt. Den situationen är helt ohållbar för alla parter…
  • Jag anser inte att ni oroar föräldrar ”i onödan”. Det är ju ett verkligt problem som bör tas på allvar. För allas skull. Att blunda för det och inte prata om det gör ju inte att problemet försvinner… Den metoden är det bara strutsar som tror på…
——–
Observera:  Personerna bakom inläggen ovan på FB-gruppen ”Förskoleupproret” vill/vågar inte ha sina namn återgivna här som på FB-gruppen, som man menar är en ”sluten” grupp, vilket är att notera!. Man menar, att inläggen ingår i en större helhet och inte bör spridas utanför gruppen ”Förskoleupproret”.  Nu består denna grupp vad jag förstår mest av offentligt förskoleanställda, som, när de ser och själva upplever allvarliga missförhållanden, rimligen har en plikt att offentliggöra sådant.
——–
ÄN VÄRRE ÄR, att förskolepersonalen av sina chefer förbjuds att förmedla mindre trevliga saker till barnens föräldrar – dessa får inte oroas, enligt cheferna:
  •  …..
  • Det är en jättebra sak som jag tror enbart skulle ge positiva gensvar på väg mot en bättre förskola. Dock blir vi ju ”tystade”, tillrättavisade och kallade oprofessionella då. Jag har gjort liknande, talat om för föräldrarna, förälder ringer chef och jag blir kallad till chef för en tillrättaviselse. Vi får inte oroa föräldrar i onödan och sådana saker ”behöver inte föräldrarna veta”! Ungefär så!
  • ……
———
SKÄMS ÖGONEN UR ER, ni många politiker i alla partier, som låter detta katastrofala experiment med hela befolkningen, dessa oerhörda övergrepp mot svenska familjer, föräldrar och barn fortgå decennium efter decennium. Ni kan inte vara omedvetna om konflikten med flera artiklar i t ex Europakonventionens listning av de Mänskliga Rättigheterna !  Ni kan inte vara omedvetna, om konsekvenserna för mångas, barns och vuxnas, psykiska och fysiska hälsa.  Ni kan inte vara omedvetna, om hur familjenerbrytningen, bristen på anknytning barn-vuxna, påverkar skola, inlärning, social kompetens,  goda värderingar ….   Och därmed ungdomars anställningsbarhet, relationer till vuxna och närstående.  NI HAR SKAPAT ETT OLYCKLIGARE SAMHÄLLE ! Och era försök att dölja det elände ni skapat genom Storebrors Nyspråksord som JÄMSTÄLLDHET, GENUS, KVINNOFÄLLA, BARNENS BÄSTA ….  är dimridåer och lögner, som ställer er svenska politiker i klass med de värsta totalitära propagandister makthavare världen lidit under förra seklet !
ENGLISH
Swedish daily Svenska Dagbladet reports to-day how statistics and figures related to the children / employee key ratios are manipulated in order to improve the image of the quality of poor public childcare in Stockholm, Sweden.  Poor conditions in Swedish creches and public daycare are also revealed in for ex the Facebookgroup FÖRSKOLEUPPRORET, a group of Public Daycare employees discussing the poor work and environmental conditions in Swedish daycare preschools and how employees are forbidden by their bosses to reveal such poor conditions and negative events for parents, in order not to worry them (the persons behind the quoted dialogues are not willing to have their names openly mentioned outside the mentioned ”clsoed” FB-group).   The situation with a totalitarian full scale horrible experiment (see prof. Allan Carlsson) in family function break-down in Sweden can be compared with totalitarian regimes during the last century (ref. to British researcher Patricia Morgan and compare for ex the Swedish school law now forbidding home-schooling, as is the corresponding German one from 1938. Swedish home-schoolers go into exile (see http://www.Rohus.org – Åland)).
Krister Pettersson

Hemmaföräldrars Nätverk och KD demonstrerar 1 maj

Nu kommer förslag som i snabb takt riskerar att drastiskt minska föräldrars valfrihet. Först ut är förslaget att ta bort vårdnadsbidraget och i pipeline sedan ligger att korta föräldraförsäkringen, minska rätten för föräldrar att skriva över dagar på varandra och ta bort möjligheten att ta ut obetalda dagar – allt för att föräldrar ska ut i arbete allt tidigare när barnen är små.

Men barn är olika och det här är inte en utveckling som gynnar barnen eller deras föräldrar. Låt föräldrar bestämma själva och stoppa politikernas klåfingrighet – de ska inte in och detaljstyra familjer.

HÄR står mera om den KD-arrangerade demonstrationen i Uppsala 1 maj

ENGLISH
Demonstration on May 1st in Uppsala against Swedish totalitarian Family Policies arranged by the Christian Democrats – KD – and the Homeworking Parents´Network.
Hemmaföräldrars nätverk har fått en inbjudan att medverka vid en demonstration för valfrihet den 1 maj och kommer att delta tillsammans med Eva Ruzs, psykolog. Nu hoppas jag att vi blir riktigt många som kommer OCH så ska det bli bli superkul att samtidigt få träffa många av er på riktigt.

Här kan du läsa mer: http://hemmaforaldrar.se/demo.pdf

Sydsvenskans Avellanska ”nannyism”

Med den fördummande, bortkollrande titeln  ”

Hejdå, nanny, nu myser vi”

skriver den politiske chefredaktören på den s k ober.liberala Sydvsenskan Heidi Avellan om vad hon märkt, eller fått sig påtalat, om dagens vilsna föräldrar. Föräldrar, kravlösa gentemot sina barn, osäkra, allt annat än ledare och goda förebilder – just som den svenska skolan, som inte bara i Pisa-undersökningar, utan också i förmedlingen av kulturella värden brister, står långt efter andra länder. Svenska Föräldrar och Svensk Skola har tvingats in i ett oerhört svek mot barn och ungdomar, vilket man, överheten, försöker gömma bakom Rosseauanska idéer om den gode vilden, om att de okunniga själva skall vilja, och kunna, söka kunskaper, som bara de kan värdesätta som har dem och har nyttjat dem.

Avellan noterar på slutat, efter konstaterande av ”samhällets” och de vilsna föräldrarnas låga förväntningar och uteblivna krav på barn och skolungdomar:

Följden syns i högskolan där de som undervisar idag vittnar om att studenterna inte kan uttrycka sig i skrift, inte vill lära sig något utöver det som kommer på tentan och inte vill konfronteras med åsikter som de inte delar.

En dyster bild av hur vuxenvärlden vill kratta manegen för barnen. Istället för att förvänta sig topprestationer.

Nu undviker jag att påpeka vad det kan innebära för framtida konkurrenskraft, välstånd och möjligheter att välja sitt liv. Vill ju inte skapa dålig stämning.

Ja – just det. Avellan undviker, här och i sina och andras Sydsvenskantexter, att påpeka vilka negativa effekter vi andra sedan länge har konstaterat som följd av de avsatta föräldrarna, de avskaffade familjerna, det avskaffade föräldraansvaret, en märklig pedagogisk teori, enspåriga läroplaner och kriminaliserad hemundervisning.  Avellan, som i otaliga, hycklande texter har hyllat värdet av Mänskliga Rättigheter, av Fria Val av Livsstil, av Tolerans  …..   fast så klart inte, för föräldrar som har andra idéer än den Nomenklatura Avellan tillhör. Sådana föräldrar förlöjligas som ”cupcakebakande”, okunniga, som inte förstår sitt eller barnens bästa. Någon liten liberal tanke, eller lättnad, i överhetens totalitära politisk-ekonomiska förtryck av dessa icke sig anpassande föräldrar har icke noterats hos Avellan. Det enda rätta enligt henne är Statsindividualismen – att alla krav, behov, relationer mm mm är en sak mellan Staten och varje Individ. Ingalunda mellan individer, och absolut inte inom familjer (kollektiv) mellan föräldrar och deras barn.

Att Avellan – med denna sin ”kryptosocialistiska” bakgrund skulle säga något om. att dagens föräldrars och skolas kanske negativa vilsenhet är ett resultat av socialisternas gedigna arbete genom decennierna, är inte att förvänta. Inte ens, när detta nerbrytningsarbete är synnerligen väl beskrivet och dokumenterat i ord och bild i t ex s-programmet ”Familjen i framtiden-en socialistisk familjepolitik”. När Avellan alls närmar sig något mindre positivt resultat av svensk familje- och skolpolitik som i den här nämnda artikeln – hänvisar hon i stället i sin kryptosocialistiska stil till något obestämbart – en Super-Nanny – en obestämbar ”nannyism”:

Jag lyssnar och försöker höra ifall det här bara är ett utslag av nannyism, barncurlingens mottrend; att barn ska hållas i tukt och förmaning och inte sticka upp. Komplett med skamvrå och allt.

Men det låter som vilsenhet.

Här talas det om den mest ambitiösa föräldragenerationen någonsin. Det kan vara för att föräldrar idag är äldre och många har hunnit skapa sig en bild hur en god förälder ska vara och jämför sig med andra, inte minst på sociala medier.

Föräldrarna vill göra saker rätt, men vet inte vad och hur. De är rädda för att göra barnen ledsna. Eller så handlar det om för lite tid ihop – den ska inte slösas på skärmytslingar. Man vill mysa.

Av Avellan kan vi inte vänta respekt för vissa Mänskliga Rättigheter. Inte Tolerans mot vissas avvikelser, inte något Rätt till Livsval, för vissa … Nej, så mycket tolerans och liberalism finns inte i Avellans Oberoende Liberala Sydsvenskan. Det enda prefix som Avellans liberalism kan ha är anti- !

Krister Pettersson

Kvinnors ohälsa – förtigandet av några orsaker

Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister,

utfrågas i Ekots lördagsintervju om bl a den ”bortre parentesen” i sjukförsäkringen.  Man kommer in på det kraftig ökade antalet sjukskrivningar, om att två av tre sjukskrivna är kvinnor.  Vad kan man göra åt det?

Ministerns svar rör sig runt arbetsplatserna. Ofta offentliga sådana, vårdinrättningar, institutioner där kvinnor vårdar och fostrar andras barn….De måste bli bättre, arbetsplatserna, på att hålla koll på kvinnors hälsa, hålla dem friska…. Och så är det ju detta med männen, som bara tar ut 30% av föräldradagarna – kvinnor tar ut 70%. Inte alls bra ….

Åhöraren får inte höra något om de höga siffrorna för kvinnors självmord. Inget om smittspridningen från de offentliga barnuppfostringsinsitutionerna. Och så klar intet om det ekonomisk-politiska tvånget för föräldrar, inte minst kvinnor, att tvingas jobba med annat än vad många egentligen vill. Tvingas att vårda och fostra andras barn i stället för egna t ex.  Sånt får vi inte höra i Svenska Media och i synnerhet inte från en socialistisk minister som Strandhäll.  Allt negativt runt den socialistiska familjepolitiken skall förtigas, sopas under mattan, inte låtsas om.

ENGLISH

The increased sickness-reporting in the Swedish society is discussed in the latest radio Saturday interview with the socialdemocratic minister Annika Strandhäll. Her recommendations on what to do, center around the work-place, often public institutione where many women are employed for ex. with taking care of and fostering other women´s children:  The work-places must be better …. And so, in the homes the fathers take out only 30% of the parents leave days whereas women take out 70%.

Nothing is said about the spread of contagious sicknesses in the daycare centres. Or about the fact that parents, and particularly women, are politically-economically forced to work with something else than what they would really prefer to do – such as caring for and fostering other women´s children instead of their own.  Such things, as with every other negative aspects of the totalitarian Swedish family policy is swept under the carpet – in Swedish media in general and by social-democratic ministers in particular.

KRISTER PETTERSSON

Kvinnor mot kvinnor

I debatten, där ibland kritik mot landets totalitära familjepolitik tillåts komma fram, händer det någon gång, att företrädarna faktiskt försöker försvara denna politik.  Då, t ex med, att kritiken bottnar i en FÖRLEGAD KVINNOSYN, som i fallet här, där s-kvinnorna skriver:

Emma Faxén, läkare och hemmafru, kritiserar oss S-kvinnor för vår kamp för att heltid ska bli norm på arbetsmarknaden.

I sin replik ger hon uttryck för en ytterst förlegad och ojämlik syn på kvinnor och män

Det är synnerligen anmärkningsvärt, att de människor, som mest föraktar och nedvärderar traditionellt kvinnoviktigt arbete med barn, hem, relationer …. är just kvinnor!  Och inte minst s-kvinnor, som i sitt avskyvärt totalitära program ”Familjen i framtiden- en socialistisk familjepolitik” (tas hem här: http://barnensratt.se/arkiv.htm#7211-1 ) framställer föräldrar som okunniga och farliga för sina barn och den traditionella mansrollen med borta-arbete alltid som modellen.

Detta oavsett vad människor själva vill och oavsett vad Europakonventionens Mänskliga Rättigheter säger om rätten till familjeliv, sina barns fostran, skyddet för sin åsikt utan diskriminering etc. Att så totalitärt som i dagens svenska familjepolitik beröva människor deras resurser, värdet av sitt arbete och därmed sitt fria val får aldrig vara MODERNT som s-kvinnorna vill inbilla oss !