Flumdirektiv belastar förskolan

Om flumdirektiven för våra barns indoktrinering i förskolan. Inger Enkvist i dagens SvD:

http://www.e-pages.dk/svenskadagbladet/49974/article/896637/4/3/render/?token=6cef4e4e94033330197ca567621917dd

Dansk barnpedagog om skadligheten i dagistvånget

I Danmark får man vara långt uppriktigare i politik och media än vad som är fallet i Sverige. Här en barnpedagogs sakliga beskrivning av skadligheten för våra barn och deras uppväxt av det politiskt-ekonomiska tvånget att lämna ifrån sig barnens vård och fostran alltför tidigt.

 

Dagens SvD om den ”Offentliga sektorns vettlösa expansion”

Dagens SvD om hur ”den politiska viljan” genom bl a Myrdals och Meidner lett till den ”offentliga sektorns vettlösa expansion”, mer makt åt politikerna och mindre åt oss i det ”irrationella folket”. Arvet av detta är också vår ”oförmåga att se något annat svar på politiska frågor än mer politik”, vilket exemplifieras av landets utarmade idédebatt och bristen på moralisk pondus, som senast i regim-TVs, som vanligt vilseledande, parodiska intervju med moderatledaren den 6/4.

Mycket god beskrivning av det ovärdiga tillståndet i vårt land!

Detta duger inte! Vi måste var och en hjälpa goda krafter i vårt land att komma ifrån likgiltighet, maktlöshet och övermäktig, kvävande politisk och medial styrning av oss, våra värderingar och våra liv.

http://www.e-pages.dk/svenskadagbladet/49950/article/884973/2/2/render/?Dagens SvD om hur ”den politiska viljan” genom bl a Myrdals och Meidner lett till den ”offentliga sektorns vettlösa expansion”, mer makt åt politikerna och mindre åt oss i det ”irrationella folket”. Arvet av detta är också vår ”oförmåga att se något annat svar på politiska frågor än mer politik”, vilket exemplifieras av landets utarmade idédebatt och bristen på moralisk pondus, som senast i regim-TVs, som vanligt vilseledande, parodiska intervju med moderatledaren den 6/4.

Mycket god beskrivning av det ovärdiga tillståndet i vårt land!

Detta duger inte! Vi måste var och en hjälpa goda krafter i vårt land att komma ifrån likgiltighet, maktlöshet och övermäktig, kvävande politisk och medial styrning av oss, våra värderingar och våra liv.

http://www.e-pages.dk/svenskadagbladet/49950/article/884973/2/2/render/?token=f1e42e8320e50bb35941c41d442f2e7b=f1e42e8320e50bb35941c41d442f2e7b

”Barnens ovärderliga ögonblick” – inget för föräldrarna ?

”Barnens ovärderliga ögonblick” skall räddas genom än mer resurser till förskolorNA, menar förskollärare Alex Stenroos i Sydsvenskan 27/3.
”Det är för ögonblick som dessa som vi kräver mer resurser till förskolan. För att kunna ha energin, närvaron och tiden att få syn på och vara en del i dem”, skriver han.
”Mer resurser” till politikernas förskolor innebär mindre resurser kvar hos skattebetalarna – barnens föräldrar.  Än mindre pengar kvar efter skatt och än mindre möjlighet att själva få uppleva sådana ”ovärdeliga ögonblick”, som Alex nämner, med sina egna barn. Så minskas än mer föräldrars möjlighet att själva vårda och stötta sina barn, ha ”energin, närvaron och tiden” för dem. Så försvagas än mer anknytningen mellan föräldrar och barn och deras  relation genom livet. Och barnen lär sig, att anknytning och relationer är ingenting värt, när de upplever att anknytningen till förskolläraren pausar klockan fem. Och upphör upphör helt, när ny ”personal” tar vid. Barnen lär sig, att vuxna människor bara är såna, som går ut och in till 18-årsdagen, och ingalunda ger stöd och värden i livet långt därefter.
Om Alex är verkligt angelägen om ”ovärderliga ögonblick”, mänskliga värden och mindre stress i förskolan finns det en enkel och effektiv lösning: Lätta på det förfärande ekonomiskt-politiska tvånget att skicka sina barn dit genom att fördela subventioner och resurser lika till alla barns omsorg.

SCB Politiskt korrekt – men LÖMSKT och ODEMOKRATISKT

SCB väljer, mycket politiskt korrekt, hur man redovisar sin statistik, generaliserar ifrån den etc. – som nu detta med att påstå, att 10 miljoner svenskar lämnar och hämtar sin barn på dagis – förskolan (SCB´s video om Sverige).

Och SCB samlar sina data, också synnerligen politiskt korrekt, som i fallet med enkäten om hur föräldrar ställer sig till kommunal barnomsorg (se Louise Andersson-protesten mot denna i SvD och Sunt Förnuft bilagd här).

SCB säger, att deras arbete syftar till ett bra underlag för en god utveckling i vårt land. MEN FRÅGAN TILL SCB ÄR ALLTSÅ: Skall vår statistikmyndighet verkligen låna sig till att förneka, förfalska eller skönmåla vår verklighet och vårt lands utveckling på ett sätt som anses POLITISKT KORREKT – men egentligen är LÖMSKT och ODEMOKRATISKT !?

Krister Pettersson


SCB ljuger…

GUNILLA STENQVIST SKRIVER IDAG:

Hej!

Hoppas jag inte stör… Jag blev upprörd idag över att SCB (dvs statistiska centralbyrån) säger att alla vi i Sverige lämnar barn till förskolan.

De la upp en film på Facebook idag (här) som började med detta påstående. Jag har redan skrivit till dem såhär:

Hur kan ni skriva att alla lämnar barn på förskolan??? Det gör verkligen inte alla. Alla kan/vill inte det! Det är osanning! Trodde ni var seriösa! Mvh Gunilla Stenqvist.

PS De menar säkert inte i ordalag detta men hur i h-e kan de yttra sig såhär??

SVAR

Utmärkt!! Vi måste bli många fler som påtalar tvånget i den politiska styrningen och vilseledandet och indoktrineringen som i detta fallet.

Det syftar ju till att få dem som orkar stå emot att bli ännu osäkrare på sig själva. Tro, att det är bara jag som tycker så här, det måste vara något fel på mig…

Det är försåtligt, skamligt, ohederligt att komma med sådana lögner och halvsanningar. Och det måste de ansvariga få höra. Bra!

Krister Pettersson

Hycklarnas Drottning-Heidi Avellan i Sydsvenskan excellerar

I dagens Sydsvenskan, skriver tidningens pol. chefredaktör Heidi Avellan om vikten av, och bristen på, TOLERANS. ”Vart tog det sansade samtalet vägen? Toleransen för andras åsikter?” skriver hon.

Ja tänk, vart tog den vägen, toleransen för andras åsikter?  – igen och igen skriver Avellan om detta – vikten av Tolerans, av Förståelse, av Mänskliga Rättigheter, om Rätten att Själv Välja sitt Liv, av Höga Värden ….
I detta ständiga upprepande stiger hon ännu högre i rollen som HYCKLARNAS DROTTNING – oöverträffad i att visa upp en oerhörd spännvidd mellan vad hon skriver och säger sig hylla –  och sedan det hon sedan själv ger uttryck för:  På ett speciellt område: Kvinnor som sätter familjen och barnen främst. Som inte sätter karriären och yrkeslivet högst – Dessa kvinnor – dessa förhatliga, är för henne inget annat än förtappade, erbarmliga varelser, cupcake-bakande, mindre vetande idioter och snyltare, inte på något sätt värda någon tolerans eller mänskliga rättigheter eller några egna åsikter…. Hell Dig, Heidi, du är värst, och blir allt värre…