Den hjärtlösa, dagisfostrade, Nya Människan

I dagens (20/8) P1 klagar Räddningstjänsten över allmänhetens passivitet. Folk griper inte in vid olyckor, trots att man är först på plats. Man ställer sig att filma i stället för att försöka rädda liv och egendom. Inte ens på uppmaning från Räddningstjänsten vill man hjälpa till, som när det gällde att bilda en kedja ut i vattnet för att snabbt finna en drunknande …

Ja – vad har det blivit av svenskarna egentligen. Var har empati, moral, civilkurage, medmänsklighet och sunda värderingar i allmänhet tagit vägen?

Och – varför kopplar inte Räddningstjänsten, eller media eller någon politiker denna förfärande förändring i folks värderingar till deras, människornas – svenskarnas, fostran?  Varför undrar ingen över om det möjligen kan ligga något i, att gamla goda värderingar har försvunnit när så gott som hela befolkningen numera undergår Statens – (S)torebrors – fostran?

Varför undrar ingen över detta – när det från utlandet kommer larmrapporter om “behavioural problems” bland daghemsfostrade barn och ungdomar. När de kanadensiska forskarna Neufeld och Maté så tydligt pekar på konsekvenser av att föräldrafostran är avskaffad? Med konsekvenser för anknytning, empati och respekt?

Fast – sådana larmrapporter om konsekvenserna av dagisfostran kommer ju utomlands ifrån. I vårt land får ju inget negativt runt dagistvångets konsekvenser nämnas, ens antydas. Här har det socialistiska Utopia smugits in befolkat med den Nya Människan som (S)torebror fostrat fram – utan gamla borgerliga värderingar. Men också utan empati och mänsklighet.

Krister Pettersson

Sydsvenskans hyckleri och falskskyltning (ob. liberal)

Chefredaktören på SvD, Tove Lifvendahl, skriver 11/8 om IKEA-morden i Västerås, om säkerheten på asylboenden, om ordningsmaktens problem etc.

Kulturredaktören på Sydsvenskan, Per Svensson, har 12/8 synpunkter på texten. För det kan man ha – det finns många möjligheter att ventilera aspekter på både bakgrunden till och Lifvendahls text. Kulturella, filosofiska, politiska sådana. Att diskutera våra politikers arbete, ansvar, och intresseinriktning; om varför politikerna ständigt talar om Vård, Skola och Omsorg, när deras huvudsakliga ansvar – för vilket vi har utsett dem – är Lag och Ordning, Försvar, Infrastruktur ….  sådant, vi inte inom ”civilsamhället” kan ordna själva. Sådant kunde de två intellektuella mediagiganterna ha diskuterat. Men, nej.

 I dagens Sydsvenskan  (15/8) skriver Lifvendahl, att Svensson tolkat hennes text på felaktigt, ja oärligt sätt. Svensson replikerar:  ”Jag är mer intresserad av att få veta varför så många borgerliga opinionsbildade ganska plötsligt och ganska nyligen, säg efter det senaste valet, kommit till insikt om att just de frågor Sverigedemokraterna prioriterar är de mest angelägna och relevanta.”

Jaha. Jaså. Något intellektuellt utbyte runt kultur eller filosofi, om politikernas makt, förmåga och oförmåga, civilsamhälle och stat var det inte alls fråga om. Det var bara ett lågt försök från Svensson och Sydsvenskan, att ta hem en billig poäng på Svenska Dagbladet och Lifvendahl genom att försöka bunta ihop dessa med de förhatliga Sverigedemokraterna.

Så mycket för tolerans, avvikande åsikter, debatt mm, som Sydsvenskan säger sig värna i alla lägen.

integrationsfrågorna.” Nej, han kan inte tolka det på något annat sätt. Min uppmaning: Ta dig i kragen och försök. Den oärlighet du kostar på dig sker nämligen på bekostnad av dem vars frihet och trygghet du säger dig värna om.

Frihetshoppets Alice Teoderescu i GP sommarpratar

Bland sommarpratarna i P1, har Kristina Sandberg fått uttala förståelse för hemmafrun, men särskilt utmärker sig  Göteborgspostens (GP) nyutnämnda politiska chefredaktör Alice Teodorescu (här).

På sr.se presenteras hon:

Om Alice Teodorescu

Politisk redaktör, debattör, jurist , 31 år. Född i Bukarest, Rumänien, uppvuxen i Lund, bosatt i Göteborg.

Stridbar debattör som inte söker konsensus och ny chef på Göteborgs-Postens ledar- och debattredaktion. Tar avstånd från alla former av kvotering. Intresserad av frågor om integration, individens fri- och rättigheter och (ut)bildning. Präglad av en barndom med brödköer, uniformstvång och kommunistiska poem i en värderingsstyrd familj.

Man säger det inte, på SR-Sveriges Radio. Men, hon utmärker sig för oss frihetskämpar genom att bl a ta upp den svenska familjepolitikens tvång – litet diplomatiskt, men i alla fall politiskt härligt inkorrekt, mycket logiskt och mycket principfast:  Barnets perspektiv. Barn har rätt till sina föräldrar.  skall ej bidra till att göra barn föräldralösa. Värdet av starka familjer, av goda värderingar.  Valfrihet och åsiktsfrihet. Om det bara finns en åsikt, som alla är överens om – vad händer i ett samhälle, där folk inte vågar sätta ord på sina tankar ? Tilltro till individen, håll gränsen mellan individ o stat! Har nutidens ”befrielse från familjen”  bara blivit till ett nytt förbund, fast nu med staten ?!

GP har tidigare varit en av alla dessa ”falskskyltade” tidningar,  som påståtts vara liberala, men i verkligheten har haft en rent socialistisk framtoning, eller agenda. De senaste åren har tidningen slutat lägga lock på oss, och låtit frihetskämpar och systemkritiska röster komma till tals. Genom utnämningen av Alice Teodorescu har tidningen nu blivit till ett stort hopp för oss frihetskämpar och försvarare av Mänskliga Rättigheters fria val utan diskriminering på grund av vår åsikt, subsidiaritetsprincip och marknadsekonomi.

Vi tackar Alice och gratulerar GP till att ha fått en hederligare framtoning under en liberal etikett.

Läs mer

”Låt mig baka bullar och dricka skumpa medan min man byter däck”

”Låt mig baka bullar och dricka skumpa medan min man byter däck”

DEBATT: Varför kan det inte accepteras att alla föds med olika förutsättningar och att alla strävar efter olika mål på olika sätt, skriver trebarnsmamman Jessica Brüün i Metro 9 juli

Här blir en av alla dessa vanliga kvinnor, makor och mödrar publicerad och rätt stort uppslaget till och med.  Och med ett budskap och en inställning, som är allt annat än politiskt korrekt. Ett klart besked från en kvinnar, som inte vill bli någon  NY GENUSNEUTRAL MÄNNISKA anpassad till det SOCIALISTISKA UTOPIA, som beskrivs bl a i det fasansfulla, människorättsvidriga  s-programmet FAMILJEN I FRAMTIDEN (hämtas hem här).

Sådana besked, sådana texter från vanliga människor, motarbetas effektivt av NOMENKLATURAN I POLITIK OCH MEDIA.

Men – i den journalistiska semestertorkan kan sådana texter ändå slinka igenom.  I synnerhet om de är klatschigt och vulgärsexistiskt skrivna som här.  Grattis !

Sund åsikt publicerad i Sydsvenskan !

I Sydsvenskan idag (6/7) får en ”vanlig” tänkande person, Ingela Martinsson, komma till tals om föräldraledighet och JÄMSTÄLLDHET. Det senare är inte bara en fråga om siffror säger hon, och avslöjar, att man och kvinna inte är helt utbytbara. LÄSARNA FÅR LOV ATT HÅLLA MED ELLER EJ. – GÖR DET HÄR !
Att sådana, mänskligt självklara, men politiskt mycket inkorrekta åsikter, alls får visas upp i falskskyltade (oberoende liberala) Sydsvenskan är mycket ovanligt. Det får vi tacka det faktum för, att ordinarie, välanpassade debattredaktörer är semesterlediga.

SWEDUCATE vill exportera (s)vensk barnomsorg !??

Organisationen Sweducate  vill exportera svensk offentlig barnomsorg / förskola till utlandet.   Vi är föregångare och har mycket att erbjuda andra länder, säger man, enligt intervju i dagens P1.

Ja, kanske det.  MEN – när det gäller att exportera den TOTALITÄRA POLITISKA STYRNINGEN AV LANDETS MEDBORGARE eller den förbluffande NONCHALANSEN AV DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER enligt Europakonventionen, som skyddar föräldrars rätt att välja fostran av sina barn och familjens funktioner, har ni förhoppningsvis ingen framgång i utlandet.

Fast – ni i Sweducate kan ju arbeta långsiktigt, som socialdemokraterna i vårt land, för att exportera socialism med familjepolitiken som plattform. Se till, att det finns progressiva skatteskalor, se till att inflationen är kraftig och snabbt ökar skattesatserna, köra decenniers propaganda om föräldrar som okunniga och farliga för sina barn, och så sälja extern, offentlig barnomsorg till mindre än 10% av sin egen kostnad samtidigt som ni ser till, att media håller tyst om alla negativa effekter av den offentliga vård och fostran som genom denna ekonomiska styrning tvingas på föräldrar och deras barn. Barn, som indoktrineras till medgörliga vuxna i det socialistiska UTOPIA med hjälp av indoktrineringsmaterial som VÄRLDEN I FÖRSKOLAN, eller BARNENS KÄRLEKSLIV. Så blir exportprodukten riktigt (S)VENSK och riktigt nonchalant mot Mänsklig Frihet och Mänskliga Rättigheter.

SD´S Löfven och Björklund: Ut ur barnkammaren! RÄCKER INTE !!

Jimmie Åkesson, Sverigedemokraterna (SD), uppmanar i sitt Almedalstal ”Löfven och Björklund ut ur barnkammaren !! ”.   Och han säger nej till ytterligare kvotering av föräldramånader – pappamånader.  BRA !

Tidigare har SD sagt sig vilja höja Vårdnadsbidraget (från 3 000 kr/mån) till 6 000 kr/barn och månad.  BRA !

MEN, MEN Jimmie Åkesson och SD.   När ni talar i sådana termer,  accepterar ni de socialistiska problemformuleringarna.   Och ni gör alla oss besvikna, vi som hoppades, att ni skulle kunna tänka själva, inse att det vi kallar ”dagistvånget” genom en totalitär styrning som, genom extrema ungkarlsskatter i kombination med skyhöga subventioner av förskoleplatser, gör det praktiskt omöjligt att själv kunna fostra och vårda sina barn. Ni gör oss besvikna, vi som hoppades, att ni skulle kunna vara en röst för oss frihetskämpar som vet, ja vet, att föräldrar vet bättre vad som är bra för just deras barn än politikerna och deras pedagoger.

ÄNDRA GENAST ERT BUDSKAP till detta ”Löfven och Björklund !  Sluta omedelbart med den totalitära styrningen av barn och föräldrar i vårt land.  Sluta genast med att diskriminera åsikten, att det är bättre att vårda och fostra egna barn än andras !  Löfven och Björklund ! Se till att Europakonventionens artiklar om skydd för familjen och dess funktion och föräldrars rätt att välja fostran av sina barn respekteras också i Sverige !”