Förskolan bra för skolresultaten visar forskningen!-Vilken forskning??

Enkat Malmo forskola nejSydsvenskans stort uppslagna artikel i dag 16/4 handlar om att Malmö stad vill göra en enkät bland föräldrar, som inte skickar sina barn till dagis / förskola (här).

Sydsvenskans reporter skriver:

Att gå i förskolan ökar chanserna betydligt för ett barn att så småningom klara sig godkänd igenom grundskolan. Det visar forskningen.

Men de områden där flest elever går ut skolan utan godkända betyg, är också de områden där flest barn missar förskolan. I Rosengård är mer än vart femte barn fött 2011 (som fyller tre år i år) inte inskrivet i förskolan.

Så – “forskningen” visar, hur bra förskolan är för att senare klara skolan bra.  Fast, det är inte vad den kanadensiska forskningen av Neufeld och Maté visar – tvärtom.   Och ju fler barn som har gått i dagis / förskola sedan den totalitära familjepolitiken infördes ca 1970, desto sämre har både skola och skolresultat blivit. Resultaten är numera katastrofala, vilket de aktuella Pisa-undersökningarna visar. Inte bättre, trots att nära 95% av barnen skickas till förskolan.

Så – vilken är denna forskning ?  Tidningens reporter bryr sig inte om att talA om det i sin artikel.  Inte heller, att hänvisa till någon annan, som skulle ha sagt det. Eller till någon referens….

Så – utan sådana referenser, verkar det vara fråga om Sydsvenskans vanliga, helt okritiska, deltagande i den intensiva, antiliberala propagandan för att få våra barn överlämnade till offentlig- politisk – fostran och därmed nerbrytning av de för makthavare förhatliga familjebanden.

Är det någon som tror, att den nämnda enkäten i s-styrda Malmö kommer att innefatta något om hur föräldrarna klarar det ekonomiska tvånget?  Eller varför man väljer ekonomisk misär i stället för att lämna sina barns fostran till politiker och deras tjänstemän ?

Krister Pettersson

Bild

Mer än en timme (x 2) för att hämta o lämna i dagisdesperata Malmö

Mer än en timme (x 2) för att hämta o lämna i dagisdesperata Malmö

”Så här har vi det nu för tiden”, säger Anna Lindström, med ett snett leende, får vi läsa i dagens (2014 04 14) artikel i Sydsvenskan i serien om det föreskoledesperata Malmö. Drygt en timme tar det att hämta (och en timme till för att lämna) två barn på olika förskolor i staden.

Enligt civ ek Petra Lantz i SOU79:89 förbrukas lika mycket resurser (pengar) på att vårda två barn på dagis som vad en heltidanställd, lågavlönad person drar in i sitt arbete.

Att byta vård och fostran av två egna barn mot ett borta-arbete, tillför därför inte nationen något. Det är en ren förlust för skattebetalarna som står för subventionerna. Och, det är en oerhörd mänskliga förlust för många föräldrar och barn i vårt land – tydligen också för Anna, med det sneda leendet.

Men – de (s)tyrande översåtarna vill inte lätta på förtrycket, eller spara pengar åt skattebetalarna, genom att tillåta ens ett ynka vårdnadsbidrag i staden.

Och Sydsvenskans reportrar ställer fortfarande inte några politiskt inkorrekta frågor – till Anna, eller till andra föräldrar. Och så klart inte till makthavarna i staden. Tidningen är ju dessa förtryckares okritiska megafon: KD betyder ”Kvinnor vid Diskbänken” skriver man  som ett exempel på sitt hycklande om vikten av tolerans, marknadsekonomi och mänskliga rättigheter.

Bild

Malmö desperat att få bort barnen från hemmen-Sydsvenskans skygglappar

Malmö desperat att få bort barnen från hemmen-Sydsvenskans skygglappar

I det ”förskoleplatsdesperata” Malmö bjuder den lokala tidningen Sydsvenskan på en häpnadsväckande serie av texter om ”krisen”. Politikerna klarar inte att fixa förskoleplatser åt alla barn i tid. Man tar till fantasifulla lösningar. Dagis på tak, i bussar …. Och i dagens tidning (6/4) får vi beskrivet, hur kreativa arkitekter erbjuder politikerna nya lösningar, nya lokaler, nya ställen, barnen på och under sportstadium, barnen i ….. Ja, i allt annat än hemmen. Alltså de många tomma lokaler, som förr kallades hem.

Att det kunde finnas en enkel lösning på detta desperata behov av fler dagisplatser, som t ex att låta föräldrar behålla litet mera av sina pengar, eller ge dem dagissubventionerna i handen, eller åtminstone ett ynka litet vårdnadsbidrag …. låtsas man inte om. Inte i stadens politik. Och absolut inte i Sydsvenskan. I tidningen är man helt inriktad på att normalisera det totalitära förtrycket och övergreppen på föräldrars och barns mänskliga rättigheter. Något annat får inte nämnas. Inte antydas. Det socialistiska förtrycket får inte ifrågasättas menar tidningen – den tidning, Sydsvenskan, som fortfarande kallar sig liberal, trots att den bara är en socialistisk propagandamegafon för den totalitära familjepolitiken.

Och detta tydligen utan att rodna, eller att det finns någon med moral på redaktionen, som säger åt chefredaktörerna Avellan och Rehnquist och deras knähundar till skribenter, att nu har hyckleriet sprängt alla gränser. Nu har sveket mot de fina honnörsorden tidningen ofta svänger sig med – liberalism, tolerans, mänskliga rättigheter, valfrihet …. blivit monumentalt.

Förr i tiden talade man om pressen som en viktig granskare och kritiker av makthavarna, en tredje statsmakt. Förr – före Avellan och Rehnquist på Sydsvenskan.

Krister Pettersson

Sydsvenskans svek mot barn, föräldrar, demokrati ….

Och i dagens Sydsvenskan (4/4 2014) skriver man om allvarliga risker för barns psykiska hälsa av de alltför stora förskolegruppena i den ”desperata” staden Malmö. MBilden, inte ens nu, antyder man – tidningen -  att det kunde finnas en enkel lösning:  Mildra det totalitära tvånget på föräldrar att lämna sina barn till offentlig uppfostran !  T ex genom ett vårdnadsbidrag till att börja med.  Och så klart lika subventioner till alla. Och skatt med hänsyn till försörjningsbördan.

Detta kommer ju, förr eller senare.  När Nomenklaturan i politik och media inte längre lyckas dölja alla negativa följder av dagistvånget. När politikerna  inte  längre kan tvinga barn till hälsoriskabla storgrupper då antibiotikaresistensen är genomgripande. När vi har XDR TB eller Ebola eller andra obotliga, smittsamma sjukdomar här.

Lätta på det totalitära förtrycket nu, så blir det inte så svårt om ett antal år – och SYDSVENSKAN, PÅTALA DETTA FÖR VÅRA ANSVARSLÖSA POLITIKER. Eller låt åtminstone oss andra få plats i er tidning att göra det !

Krister Pettersson

Sydsvenskan bevakning av den desperata förskolesituationen i Malmö

SDS 20140402 Barnen lider“Barnen lider av stora grupper”. “Åtta års babyboom stressar förskolan” är två rubriker i Sydsvenskan 2/4 – 14 i den kontinuerliga serien av tidningens rapporter om den katastrofala förskolesituationen i Malmö.

Som vanligt finns i texterna inte en rad om att de desperata problemen med alltför stora barngrupper, med alltför långa köer till förskoleplatser, med märkliga lösningar som förskolor på tak, i bussar etc.  Något som möjligen, ja mycket troligt, skulle kunna lösas genom att politikerna något lättade på sitt totalitära politisk-ekonomiska förtryck av familjer, som vill lösa sina barns omsorg enligt eget huvud, egen övertygelse. En sådan liten lättnad skulle t ex kunna vara ett vårdnadsbidrag om 3000 kr per barn o månad under två år.  Mycket billigare för skattebetalarna än dagens subventioner till förskoleplatser om ca 15 000 kr per barn och månad under fem år.

Sydsvenskan skriver ofta på opinionsbildande plats om vikten av tolerans, av mänskliga rättigheter, av valfrihet ….  Fast, när det gäller familjepolitiken och dess många negativa konsekvenser av hälso- och psykproblem, av oregerliga ungdomar, av oro och katastrofala resultat i skolan (se Neufeld och Maté), av nerbrutna familjeband och mänskliga värden…. Ja då har tidningen inget att säga, och inget utrymme för alla oss, som skulle vilja påpeka detta negativa, denna förfärande nonchalans av marknadsekonomi, subsidiariet, mänskliga rättigheter…

Sydsvenskan är numera bara en propagandamegafon till försvar för en totalitär politik, som i utlandet jämförs med Sovjetunionen (Patricia Morgan – Family policy, family changes. Sweden, Italy and Britain compared, CIVITAS).  Tidningen sviker grovt, mycket grovt, föräldrar och barn i alltför stora grupper och sin uppgift att granska makthavarna och effekten av deras maktutövande, att fungera som den tredje statsmakten.  SKÄMS !

NKMR-Nordiska kommittén för Mänskliga Rättigheter – meddelar: 29/3 demonstration

2014-03-26

Hej Allesammans,
Ett litet snabbmeddelande:

Ni som besöker NKMR:s Facebook har säkert lagt märke till att det ska hållas en Demonstration mot socialtjänstens maktmissbruk och brott mot de mänskliga rättigheterna. Demonstration kommer att äga rum lördag den 29 mars, kl. 12:00, vid Mynttorget i Stockholm.
Talarna är bl. a Christer Johansson, far till Domenic Johansson och initiativtagare till ”Rättsupproret Gotland” och Ove Svidén.

Hittills har 120 personer anmält sitt deltagande i demonstration, och allt som kan bringa oss närmare ett avskaffande av LVU är värt vårt stöd.

Tvångsomhändertagande och tvångsadoption av barn i Storbritannien var föremål för Europaparlamentets Petitionskommitté (PETI) session den 19 mars. Se https://www.youtube.com/watch?v=rAPWzDw_KG4
Ännu har inte vi 40 nordiska jurister och andra professionella fått svar från PETI för rapporten som vi skickade till Kommittén den 23 december 2013. Rapporten finns på NKMR:s hemsida.

Jur kand Elisabeth Scheffer har bevakat rättegången mot de Malaysiska föräldrarna i Stockholm, som representant för NKMR. Läs gärna hennes rapport på NKMR:s hemsida. Malaysias premier minister skickade sin vice utrikesminister till Stockholm den 30 januari och hämtade hem parets fyra barn, som socialen hade placerat i fosterhem.

Undertecknad blev inbjuden som talare vid en Internationell konferens som hölls i vilnius den 20 februari 2014. Konferensen hölls i Parlamentets stora sam och det föregicks av en presskonferens. Inbjudan, presskonferensen och konferensen (dubbade till Litauiska) finns på NKMR:s hemsida. Den engelska versionen publiceras så fort vi får den.

NKMR:s Diskussionsforum och NKMR:s Facebook.
NKMR:s Diskussionsforum är igång igen och det är välbesökt.

NKMR:s Facebook har för närvarande 2100 medlemmar, och det förekommer livliga debatter där.
Nya och gamla debattörer välkomnas att debattera!

NKMR:s Symposium
NKMR:s Symposium kommer att äga rum lördag den 23 augusti 2014. Håll datumet fritt för resan till Göteborg!

Medlemsavgift
NKMR:s medlemsavgift är oförändrad: 290 kr/år för familjer, 1000 kr för företag och organisationer. Plusgirokonto: 444 888 1-5, IBAN: SE17 9500 0099 6034 4448 8815, BIC: NDEASESS.

Allt gott önskar
Ruby H-C
Ordf.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nordiska Kommittén för mänskliga rättigheter – NKMR – För skydd av familjers rättigheter i de nordiska länderna
Ordf. Ruby Harrold-Claesson, jur.kand
Ströms Väg 37, 424 71 Olofstorp
Tel: 08 – 604 46 00
http://www.nkmr.org
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Stöd NKMR:s arbete för skydd av barns och deras skydd av familjers mänskliga rättigheter i de nordiska länderna, PG 444 888 1-5

Fareed Zakaria (GPS) – ill informed on Scandinavian Family Policies

1996 Dömda till misär Bo SöderstenSweden´s Disturbing Family TrendsFareed Zakaria, with the radio program GPS – Global Public Square – and columnes in the Washington Post etc. often comments on economy and politics in various countries around the world. He seems very well informed and often have important persons invited to his programs and shows.

Fareed Zakaria complements Sweden for its change from disastrous Big Government to Smart Government. However, doing that, he seems not to have been able to see through the official propaganda in Sweden, when he admires the economical growth, welfare etc.  He thinks this is much due to the ”state´s support of families”, allowing women to work etc. There is no thought given to fact that both the man´s and the woman´s work incomes are necessary to support a family after taxes paid. This in order to attain a reasonable economic level.

And so parents have no realistic choice, and kids are forced to a life and upbringing in public daycare – preschools – due to a mafia-style ”offer one cannot resist” of the Swedish state. This ”offer” or ”family policy” consisting of the state taking 69% of your total income allowing you to get part of it back as free public daycare for your children. And creches, to get the subsidies, as Swedish schools, must follow an officially authorized pedagogical program, aimed at public fostering, socialization and equalization. A fostering, which in practice has turned out to be much a a jungle law, of bad behavior and lost, good values and catastrophic school results as per the recent Pisa-evaluation.

Mr. Fareed Zakaria thus reveals that he has not studied the situation in Scandinavia, and particularly Sweden, as well as has British researcher, Patricia Morgan, who, in her book Family policy, family changes. Sweden, Italy and Britain  (CIVITAS) compares the Family policy in Sweden with Soviet Union. A totalitarian system, with no respect for Human Rights as per the European Convention from 1950. A system, where parents who do not adapt to the wishes of Big Brother are condemned to Misery, as the professor in national economics, Mr Bo Södersten, writes in this article ”Dömda till misär” (Condemned to Misery). Fareed Zakaria is not as well-informed on vital matters as he pretends to be.

No, Mr. Fareed Zakaria. The Swedish state is not supporting families.  It is destroying them !