Swedish women have lost the ability to handle chances in life ?

NEW YORK TIMES writes on September 8th;

The Swedish government ought to be riding high.

The country has bounced back from the recession faster and farther than any other in Western Europe. Tax cuts have increased the average Swede’s annual disposable income by almost a month’s wages since 2006.

Swedish leaders are playing prominent roles in global diplomacy. Sweden’s banks are strong. Real estate is booming. Consumers around the world hang their H&M clothes in Ikea cabinets, download pop music from Spotify, read Swedish thrillers and watch Swedish television dramas.

Yet for all that, the center-right government of Prime Minister Fredrik Reinfeldt, 49, is in serious political trouble.

With less than a week to go before a general election on Sunday, Mr. Reinfeldt’s Alliance bloc of four parties is trailing the left-leaning coalition of the Social Democrat, Green and Left Parties by five to ten percentage points in recent polls.

In spite of not having changed some socialist horrors in Swedish policies – like the totalitarian family politics forcing kids to  indoctrination in public creches – the eight years of Mr. Reinfeldt´s Alliance coalition have been successful – taxes are cut and at the same time tax income has increased as much of the ”black economy” has come out in the light. Private alternatives have been allowed and ”public sector” workers, have  more employers to work for and much better possibilities to have their better work and ideas noticed and honored.

The polls for the upcoming elections, however, show that most women would choose to vote for the former socialist parties – contrary to men. This is strange, as women often work in the mentioned ”public sector” which has benefited and open up with lots of more opportunities for women, as mentioned. Both as employees and as entrepreneurs.

Discussing this, my wife thought that one reason for the strange situation might be that many women are afraid of changes. Hesitating in front of alternatives, of chances in life, of moving from a well-known situation or employer to something new, something different.

Krister Pettersson

Ungdomars sämre psykiska hälsa – forskningen finns !

Budskapen (se t ex boken Våga ta plats i ditt barns liv) från forskarna, Gordon Neufeld, Gabor Maté , Ulla Waldenström m fl känner vi i våra proteströrelser mot den totalitära familjepolitiken i vårt land  väl till.  Vi kan vidimera dessa med egna livserfarenheter.

Forskningsresultaten kommer att igen belysas under det tidigare nämnda Haro-engagemanget med forskarna 9-10 oktober i Stockholm inom European Conference of the Family 2014  med anledning av 20 års jubiléet av FN:s familjeår.

I gårdagens (12/9) stora partiledardebatt tog KD´s Göran Hägglund  upp det stora antalet psykiska problem bland ungdomar i vårt land. Hägglund ville ha mera forskning kring detta. SD´Jimmie Åkesson instämde.

Sådan forskning är redan gjord. Och resultaten är  bl a vad Neufeld, Maté och Waldenström redovisar och uttrycker sin oro för. Nu igen alltså den 9-10 oktober i Stockholm.

Man kan beklaga att ingen av SD´s eller KD´s företrädare med ett ljud i gårdagens eller tidigare TV-debatter, ens har antytt, att den påtvingade familjenerbrytningen i vårt land  kan vara en orsak till den förfärande situationen vad gäller ungdomars psykiska hälsa. Det skulle så klart inte vara PK – politiskt korrekt.  Men, just därför borde det fram, borde det sägas och det med eftertryck.  Det skulle visa oss väljare, att åtminstone något parti har insikt och inte blundar för den, som Nomenaklaturan i politik och media i vårt land har gjort i decennier.

Den 9-10 oktober finns igen möjlighet att lyssna på forskningsresultaten i Haros viktiga arrangemang. Också politiker är välkomna !

International Year of the Family celebrated. Haro events October 9-10

2014 is the 20th anniversary of the International Year of the Family.The
UN General Assembly proclaimed the year in resolution 44/82 on Dec 9
1989 and the activities began in 1994. Some of the basic tenets of this
declaration are:
-the family is the basic unit of society and warrants special attention
(oddly the family is not the tax base of many countries – as in Sweden)
-the widest possible protection and assistance should be accorded to
families so they can assume their responsibilities
-families assume diverse forms and functions and the International year
of the family encompasses the needs of all of them

-the IYF seeks to promote basic human rights and fundamental freedoms,
whatever the status of each individual within the family (this
inclusiveness is sometimes forgotten -as in Sweden)

-equality between women and men within families will be fostered

-programs should support families in the discharge of their functions
rather than provide substitutes for such functions (governments often
seem to forget this tenet and they give priority favoritism and money to
3rd party care and intervention rather than tax help to families
directly– as in Sweden)

-IYF activities should promote the inherent strengths of families
including their great capacity for self-reliance, and stimulate
self-sustaining activities on their behalf (Ironically in most
countries the helping each other focus on health care is often not
enabled or funded unless a 3rd party is involved-as in Sweden)

In celebration of the 20th anniversary of the International Year of the
Family the Swedish family organization Haro is hosting an event in
Stockholm on October 9-10.  Speakers include Dr. Gordon Neufeld, Canadian
developmental psychologist about healthy emotional development of
children and the significance of family for them. Professor Ulla
Waldenstrom will look at whether daycare policy in Sweden meets the
needs of families, Prof. Ole Henrik Hansen will look at early childhood
in Nordic countries and Professor Mona Sandbaek will look at how parents
can be better supported.

PLEASE TAKE NOTE OF THIS MUCH NEEDED EVENT IN SWEDEN OCTOBER 9-10

Sossarnas hyckleri om den eländiga skolan

Professor Inger Enquist skriver här om den långa historien i nerbrytningen av svensk skola från 60-talet.INGER ENQUIST SKOLANS HISTORI

 …. och socialdemokraterna annonserar nu flitigt, om att Alliansen har förstört skolan. Har vi svenskar så kort minne, att sossarna skall komma undan med det ??

Frihet är- var förr -det bästa ting ….

Förr valde vi fria människor med förtroende några kloka ibland oss, som skulle arbeta med våra lagar, ordningen i och försvaret av vårt samhälle och större gemensamma projekt som hamnar, vägar – infrastruktur. Annat kunde vi sköta själva i familjen, i byn eller grannskapet, själva eller med entreprenörer ….

Nu ? Skall vi nu välja översåtar – besserwissrar, som vet bättre – och ge dem rätt och medel att göra om oss människor? Rätt och makt, att göra oss likare, mera uniforma, bättre anpassade till något Utopia ? Ett Utopia, som ingalunda är den Bättre Värld, som jag hade velat lämna över till mina barn och barnbarn ….

Var finns ni nu- bland medmänniskor och i politik – som uppskattar Frihetens värde? Var finns ni nu, som fordom fick höra, och satte högt, Frihetsvisan i fordom kamp mot förtryckande överhet:

”Frihet är det bästa ting,
där sökas kan all världen omkring,
den frihet kan väl bära.
Vill du vara dig själver huld,
du älska frihet mer än guld,
ty frihet följer ära”

??

Var står Sverigedemokraterna (SD) i familjepolitiken ?

I den broschyr som i dagarna nått Malmöhushållen, finns inte ett ord om SD´s syn på familjepolitiken.
SD har dock tidigare, genom dess lokale ledare Jörgen Grubb, meddelat oss frihetskämpar i Haro, Barnens Rätt till Föräldrarnas Tid, Hemmaföräldrar, NKMR och Familjekampanjen,  att SD är det enda oppositionspartiet mot den socialistiska tvångspolitiken i Malmö.  Detta eftersom KD inte är representerat där.

Hur är det då med SD centralt ??  Vill ni lätta på det totalitära tvång som råder, genom skatter utan hänsyn till försörjningsbördan och subventioner uppåt 150 000 kr per barn och år, som tvingar oss, att lämna ifrån oss våra barns vård och fostran?

Eller vill SD kanske rent av avskaffa detta tvång helt och hållet ?  T ex genom att avskaffa subventionerna till förskola / dagis helt, så att marknadsekonomin återställs.  Eller ge subventioner lika till alla barn, oavsett var deras omsorg sköts. Hemma eller borta ??

Har SD möjligen någon uppfattning om de Mänskliga Rättigheter som det nämnda tvånget förtrampar ?  Artikel två i första tilläggsprotokollet i Europakonventionen från 1950 ?  Skyddet för familjen och dess funktion?  Rätt till åsikt utan diskriminering på grund av denna ?

Om SD klart uttalar sig för att helt avskaffa den styrande familjepolitiken i landet, kan de räkna med röser från oss frihetskämpar. Ty frågan är långt viktigare för oss många medkämpar i de nämnda organisationerna, än de flesta andra – inklusive invandingsproblematiken. Och ingen av de andra partierna tycks bry sig längre – inte ens KD, som med sitt förslag till höjt vårdnadsbidrag bara gör ett lamt försök att mildra den totalitära styrningen i landet.

Ty – god anknytning i de tidigaste åren är ett måste för goda relationer mellan föräldrar och barn i livet.  Anknytningen och forskningen runt denna, är något vi känner inpå bara livet och inget man  kan förneka i längden.

Med vänlig hälsning
Krister Pettersson

Miljöpartiet – från frihetsvänligt till översåtligt totalitärt

I dagens SvD, 26/8, skriver ledarskribenten Maria Ludvigsson om Miljöpartiets, MP´s, förändring.  En förändring från att ha varit ett frihetsvänligt parti för småskalighet, till försvar för individuella olikheter och val, till att nu vara djupt centralistiskt i socialistisk, totalitär stil. Ledarens exempel på detta är främst inom skolpolitiken, men den beklagansvärda utvecklingen gäller ju i än högre grad förskolan – dagistvånget i familjepolitiken.  Ledaren avslutas:

Miljöpartiets politiska helomvändning om de alternativa och småskaliga skolornas absoluta värde är ett svek som svider värst för dem som i MP en gång såg den rigida politiska maktens utmanare. För att inte tala om vad partiets bredsida mot varje ickekommunal skola kan komma att innebära för alla dem som har sin vardag där. Såväl elever som lärare.

Det är illa, att Miljöpartiets så goda intentioner har förvanskats till den milda grad, att partiet från att ha varit mänskligt och frihetsvänligt har blivit till dess motsats.