(S)kolförstörarnas hyckel påtalas

S har i skolfrågan trovärdighet som en drucken, skriver SvD´s Maria Ludvigsson i dagens (29 sept) ledare här.   Den avslutas:

Socialdemokraterna må tala om bättre skolresultat och om läraryrkets värde, men det är med en druckens trovärdighet, som redan glömt gårdagens fadäser. När S steg för steg lämnade den traditionella bildningsrörelsens värderingar gjorde man större skada för skolbarn från hem utan bildningstradition än någon annan. I stället för att låta skolan kompensera kunskapsbrist så att alla kunde lyftas och växa, skulle skolans undervisning anpassas efter den, i många fall förmenta, låga nivå som de sämst ställda kom från.

Skomakardottern fick bli vid sin läst.

Och visst är det märkligt – och ytterst genant för oss alla – att vi utan att påtala detta nu hör socialdemokrater  unisont tala om det stora behovet att förbättra skolan – när det är just socialdemokraterna som står för skolans katastrofala förfall.  Se t ex den listning av nerbrytande s-åtgärder sedan 60-talet, som professor Inger Enquist gjorde för en tid sedan (se tidigare blogginlägg).

Kvinnor gör inte som de skall ! Staten bör vara än mer totalitär !

Kvinnor gör inte som de skall !  De får föräldrapenning för 9,5 månader men är med sina barn 13 månader i snitt.  Så är det inte tänkt – Staten får inte vara så flexibel ! Anna Hedborg i Delegationen för jämställdhet i arbetslivet ifrågasätter (P1 25 september), att staten skall tillåta sådan flexibilitet, att kvinnor kan etablera andra – egna – normer för hur lång (d v s kort) tid de skall vårda  sina småbarn, innan staten påbörjar sin familjenerbrytning och tar över barnets fostran.

Anna Hedborgs häpnadsväckande uttalande kommenteras i SvD här.

Det är otroligt för oss äldre människor med ett minne av ett friare Sverige, att högt uppsatta människor i vårt land så öppet uppträder som frihetens bödlar i tjänst hos en stat, som ännu inte är så totalitär, som de verkar önska. Anna Hedborg visar sig vara en sådan, historielös och omänsklig frihetsbödel. En annan är Cecilia Fors (m) i Uppsala – som ser till att familjer som flyr vårt land undan den nya skollagen (i djup konflikt med Europakonventionens Mänskliga Rättigheter) bötfälls med skyhöga belopp – trots att de redan har lämnat Sverige.

13% för SD – det finns flera skäl än invandringspolitiken !

Eftervalsdiskussionerna handlar mycket om, hur så många kunde rösta på Sverigedemokraterna, SD.  Ett  parti av järnrörsbärarande rasister, med den enda frågan om minskad invandring.

Men – för många SD-röstare, har det inte varit invandringen det handlat om i första hand. Partiet – SD – har också pekat på andra områden:  Landets försvar. Kriminaliten. Familjepolitiken t ex. Och detta är områden, som många anser problematiska, försummade, felaktigt hanterade  av så gott som båda blocken och alla etablerade partier. Partier, som samtliga tycks mena, att politikens viktigaste området är VÅRD, SKOLA och OMSORG.  Annat är  oviktiga ”särintressen”.

Därför – som en väckarklocka, vill många medborgare i vårt land lyfta fram just SD.  Lyfta fram SD, som en rejäl pekpinne åt alla de vård, skola, omsorgspartier, som grovt försummar FÖRSVARET, LAG OCH ORDNING, och den skriande orättvisan i FAMILJEPOLITIKEN i vårt land.

Invandringsproblemet är inte det viktigaste skälet för alla SD-röstare.

Swedish women have lost the ability to handle chances in life ?

NEW YORK TIMES writes on September 8th;

The Swedish government ought to be riding high.

The country has bounced back from the recession faster and farther than any other in Western Europe. Tax cuts have increased the average Swede’s annual disposable income by almost a month’s wages since 2006.

Swedish leaders are playing prominent roles in global diplomacy. Sweden’s banks are strong. Real estate is booming. Consumers around the world hang their H&M clothes in Ikea cabinets, download pop music from Spotify, read Swedish thrillers and watch Swedish television dramas.

Yet for all that, the center-right government of Prime Minister Fredrik Reinfeldt, 49, is in serious political trouble.

With less than a week to go before a general election on Sunday, Mr. Reinfeldt’s Alliance bloc of four parties is trailing the left-leaning coalition of the Social Democrat, Green and Left Parties by five to ten percentage points in recent polls.

In spite of not having changed some socialist horrors in Swedish policies – like the totalitarian family politics forcing kids to  indoctrination in public creches – the eight years of Mr. Reinfeldt´s Alliance coalition have been successful – taxes are cut and at the same time tax income has increased as much of the ”black economy” has come out in the light. Private alternatives have been allowed and ”public sector” workers, have  more employers to work for and much better possibilities to have their better work and ideas noticed and honored.

The polls for the upcoming elections, however, show that most women would choose to vote for the former socialist parties – contrary to men. This is strange, as women often work in the mentioned ”public sector” which has benefited and open up with lots of more opportunities for women, as mentioned. Both as employees and as entrepreneurs.

Discussing this, my wife thought that one reason for the strange situation might be that many women are afraid of changes. Hesitating in front of alternatives, of chances in life, of moving from a well-known situation or employer to something new, something different.

Krister Pettersson

Ungdomars sämre psykiska hälsa – forskningen finns !

Budskapen (se t ex boken Våga ta plats i ditt barns liv) från forskarna, Gordon Neufeld, Gabor Maté , Ulla Waldenström m fl känner vi i våra proteströrelser mot den totalitära familjepolitiken i vårt land  väl till.  Vi kan vidimera dessa med egna livserfarenheter.

Forskningsresultaten kommer att igen belysas under det tidigare nämnda Haro-engagemanget med forskarna 9-10 oktober i Stockholm inom European Conference of the Family 2014  med anledning av 20 års jubiléet av FN:s familjeår.

I gårdagens (12/9) stora partiledardebatt tog KD´s Göran Hägglund  upp det stora antalet psykiska problem bland ungdomar i vårt land. Hägglund ville ha mera forskning kring detta. SD´Jimmie Åkesson instämde.

Sådan forskning är redan gjord. Och resultaten är  bl a vad Neufeld, Maté och Waldenström redovisar och uttrycker sin oro för. Nu igen alltså den 9-10 oktober i Stockholm.

Man kan beklaga att ingen av SD´s eller KD´s företrädare med ett ljud i gårdagens eller tidigare TV-debatter, ens har antytt, att den påtvingade familjenerbrytningen i vårt land  kan vara en orsak till den förfärande situationen vad gäller ungdomars psykiska hälsa. Det skulle så klart inte vara PK – politiskt korrekt.  Men, just därför borde det fram, borde det sägas och det med eftertryck.  Det skulle visa oss väljare, att åtminstone något parti har insikt och inte blundar för den, som Nomenaklaturan i politik och media i vårt land har gjort i decennier.

Den 9-10 oktober finns igen möjlighet att lyssna på forskningsresultaten i Haros viktiga arrangemang. Också politiker är välkomna !

International Year of the Family celebrated. Haro events October 9-10

2014 is the 20th anniversary of the International Year of the Family.The
UN General Assembly proclaimed the year in resolution 44/82 on Dec 9
1989 and the activities began in 1994. Some of the basic tenets of this
declaration are:
-the family is the basic unit of society and warrants special attention
(oddly the family is not the tax base of many countries – as in Sweden)
-the widest possible protection and assistance should be accorded to
families so they can assume their responsibilities
-families assume diverse forms and functions and the International year
of the family encompasses the needs of all of them

-the IYF seeks to promote basic human rights and fundamental freedoms,
whatever the status of each individual within the family (this
inclusiveness is sometimes forgotten -as in Sweden)

-equality between women and men within families will be fostered

-programs should support families in the discharge of their functions
rather than provide substitutes for such functions (governments often
seem to forget this tenet and they give priority favoritism and money to
3rd party care and intervention rather than tax help to families
directly– as in Sweden)

-IYF activities should promote the inherent strengths of families
including their great capacity for self-reliance, and stimulate
self-sustaining activities on their behalf (Ironically in most
countries the helping each other focus on health care is often not
enabled or funded unless a 3rd party is involved-as in Sweden)

In celebration of the 20th anniversary of the International Year of the
Family the Swedish family organization Haro is hosting an event in
Stockholm on October 9-10.  Speakers include Dr. Gordon Neufeld, Canadian
developmental psychologist about healthy emotional development of
children and the significance of family for them. Professor Ulla
Waldenstrom will look at whether daycare policy in Sweden meets the
needs of families, Prof. Ole Henrik Hansen will look at early childhood
in Nordic countries and Professor Mona Sandbaek will look at how parents
can be better supported.

PLEASE TAKE NOTE OF THIS MUCH NEEDED EVENT IN SWEDEN OCTOBER 9-10

Sossarnas hyckleri om den eländiga skolan

Professor Inger Enquist skriver här om den långa historien i nerbrytningen av svensk skola från 60-talet.INGER ENQUIST SKOLANS HISTORI

 …. och socialdemokraterna annonserar nu flitigt, om att Alliansen har förstört skolan. Har vi svenskar så kort minne, att sossarna skall komma undan med det ??